Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 6 oktober 2015


Sheldan Nidle - 6 oktober 2015

6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Olika positiva faktorer löper samman för att säkerställa att era välsignelser inom kort kommer att levereras till er. Våra jordallierade har kommit överens om en tidsplan som nu följs. Som vi nämnde förra gången har en stor förflyttning av fonder till extremt säkra förvaringsplatser slutförts. Nästa steg är att se till att dessa fonder kan placeras i sina distributionscentraler på ett säkert sätt. Våra medarbetare rapporterar att dessa åtgärder är så gott som klara. Det är våra allierades avsikt att ni ska få dessa pengar i er ägo så snart som möjligt. Därför är det dags för att ett antal olagliga regimer upphör. Således sitter de som länge gjort det smutsiga jobbet åt sina chefer mestadels i husarrest. De större arresteringarna kommer att bli offentliga så snart dessa skojare säkert kan överföras till särskilda stängda områden. Cheferna för denna onda byråkrati av bankirer och vidriga affärsmän kommer att hämtas när ny regering är redo att träda fram. Tills dess har vi begränsat deras tidigare obegränsade befogenheter. Mörkrets dagar med dess avskyvärda manipulation av er är i grund och botten över! Framför er ligger dagar fyllda med huvudsakligen mirakulösa nyheter!

Denna rad av åtgärder förväntas också stänga ner ett globalt ockult nätverk av specialutbildade yngre människor med starka psykiska förmågor, vilket trädde i kraft under 1950 och 60-talet. Under årtionden har deras tränare och vägledare (handlers) skapat speciella villkor, så de med ”rätt” mental profil har gjort ett stort antal hemska och avskyvärda brott möjliga. Detta nätverk sänder dessutom ut speciella suggestioner för att subtilt kontrollera och manipulera allt. Detta fruktansvärda nätverk kommer att "skrotas" när dessa oligarki-kontrollerade regimer inte längre finns. Som ni ser, fortsatte den mörka kabalen med många av de idéer som de fick av sina forna herrar, Anunnaki. För närvarande har vi begränsat effekterna av det här och ett antal andra program, som används av det mörka för att ingripa i och störa era dagliga liv. Vi kan inte helt eliminera dessa ännu, eftersom livet för dem som gör dessa usla gärningar är i ständig fara. Vår avsikt är att vid rätt tidpunkt kasta ett antal sådana program överbord.

Ni befinner er på en väg som snabbt leder er mot högre och högre medvetande. Längs vägen ska ni överge seder och uppfattningar som inte längre är användbara för er eller ert samhälle. Det är dessa förändringar som visar vart ni är på väg. När experimenten på Atlantis sänkte er medvetandenivå anpassade ni er till vissa seder och bruk efter förslag som gavs till er av Anunnaki. Alla dessa seder kommer att släppas och nya kommer att utgöra normen. Till exempel, kommer ojämlikheterna mellan män och kvinnor att blekna bort. Era samhällen kommer att ta till sig seder som på många sätt speglar våra egna. Andra kommer att bli början på metoder som mycket liknar de galaktiska samhällenas. När vi landar har våra mentorer för avsikt att visa er hur era nya uppfattningar utvecklades allteftersom ert medvetande utvecklades. Denna utveckling är något som vi i stort sett förväntade oss. Era gamla seder och bruk baseras på era rädslor och vissa kontrollerande uppfattningar. Nu kan ni gå bortom dessa. Era mentorer önskar tala med er och förklara den här naturliga processen allteftersom ni återvänder till dem ni en gång var.

Denna förändringsprocess förbereder er inför att ta in en mängd data, som era mentorer kommer att förklara. Den här processen kan ofta vara förvirrande. Ett antal mänskliga samhällen i andra världar har upplevt den här omvandlingsprocessen. Det som gör er så unika är att ni föll från fullt medvetande till ett begränsat medvetande. Vi har hjälpt ett antal samhällen att uppnå sin fulla potential. Vi använder dessa erfarenheter som en inlärningskurva för att mäta det som nu sker med er. Ingen grupp människor har någonsin gjort det ni håller på att göra. I den här galaxen finns samhällen i olika stadier på väg att uppfylla sin medvetandepotential. Normalt tar den här processen hundratusentals år med kontinuerlig utveckling. Ni har ännu inte lyckats skapa samhällen som innehåller den välbehövliga mängden förutsättningar. Alltså kommer ni att knuffas fram av oss genom att använda en viss variant av Kristall-LjusKammare, som kan ta er från detta kraftigt reducerade tillstånd till fullt medvetande. Den här operationen har tillåtits genom heliga dekret från Himlen. Tiden för er återfödelse är kommen!

Välsignelser, kära hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Himlens dekret ger resultat i takt med de många energivågorna och att våra medarbetares arbeten blir helt klara. Det finns en samordningseffekt som saktar ned hur dessa olika fonder och nya regler möts och skapar ett nytt välmående finansiellt system. Med hänsyn till detta har vi ett par förslag: För det första, lär dig att vara snäll mot dig själv. Du befinner dig faktiskt i ett slags havandeskap med en ny version av dig själv. Denna andligt medvetna person har förmågan att vara mera intuitiv och kan mer medvetet uppfatta de andliga världarna. Använd din lediga tid till att vila, meditera och att allmänt få mera kontakt med ditt inre jag. För det andra, lär dig att leka på ett enklare och mer medvetet sätt. Du blir alltmer medveten om den här världen på ett annat sätt. Slappna av och lär dig använda dina upptäckter för att förstärka en mer positiv syn. Kom samman och få mer förmåga att föreställa dig det du verkligen vill. Dessa korta övningar kan hjälpa till att bekräfta inför Anden hur du har vuxit!

Det är klokt att lära sig att dela med sig av era mest positiva nya insikter med varandra. Andlig kunskap handlar helt om att dela sina glädjeämnen med varandra. Vi människor älskar att vara i grupp. Vi Mästare kommer ofta samman för att göra just detta. Vi ber och sjunger tillsammans för att hjälpa vårt globala mänskliga samhälle. Den här processen är naturlig för oss. Allteftersom du växer i medvetande börjar också du inse kraften i en positiv och gudomlig handling i gemenskap. Det är verkligen häpnadsväckande vad detta kan åstadkomma! När ni utövat detta en tid, kan ni också upptäcka dess underbara kraft. Det ger dig glädje att hjälpa andra och ge dem en väg att växa på. Dessa gudomliga handlingar i välvilja är mycket tillfredsställande. När du gör detta till en verklig vana, får du lära dig hur dessa handlingar verkligen berör det Gudomliga! Bli en människa som följer sitt hjärta och praktiserar Kärlekens väg!

Hjärtats väg är det Gudomligas och det Heligas väg! Det är Himlens energi som flödar djupt inom dig! När du först går bortom din magiska ritual, går du till en särskild Mästare vars kärleksfulla uppgift är att lära dig vad Himlen önskar att du ska göra. Så snart du bemästrar dem blir du snabbt van vid dina heliga plikter. Dessa blir snabbt en självklarhet för dig, och du går nu framgångsrikt på din väg. Vi Mästare kommer ofta samman och berättar våra underbara historier om hur vi, efter många liv på den här Jorden, fick en stor dispens. Detta förtjänades genom ett antal exemplariska liv. Upptagningsceremonin var verkligen ärofull. Detta kommer i vårt sinne att spegla det ni ska gå igenom i KristallLjusKamrarna. Var därför klok och följ ditt hjärta till en verkligt positiv och högst underbar upplevelse!

Idag granskade vi mer av det som händer runt omkring er. Den här världen närmar sig snabbt den punkt då den ska gå igenom den första av många medvetandestadier. Gläd er allteftersom ni passerar genom var och en med framgång! Var medvetna om att ni hela tiden kommer allt närmare fullt medvetande och ert egna galaktiska samhälle. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge