Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 3 november 2015


Sheldan Nidle - 3 november 2015

8 Manik, 0 Xul, 12 Manik

Dratzo! Just nu befinner sig er värld i förändring. Det mörka låter slutligen Ljuset och dess många allierade slutföra den stora uppgiften att överföra fonder och de åtföljande obligationerna till speciella förvaringsplatser. På grund av de extraordinära skyddsåtgärder som en så stor leverans kräver tar den här proceduren längre tid än man först väntat sig. Mer exakt, den tar en vecka längre än väntat. Det mörka vet om att så snart denna väldiga uppgift är klar, kommer de länge utlovade massarresteringarna inom de mörka hantlangarnas högre nivåer att börja. Fram tills dess övervakas dessa skurkar noggrant och många befinner sig i husarrest. Man har kommit överens om särskilda regler för hur detta ska skötas, och de som jobbar inom Ljusets säkerhetsenheter genomdriver entusiastiskt dessa regler. Ända sedan era förfäder först beträdde Jorden såsom människor med minnesförlust och vaga minnen av sina forna jag, har de mörka hantlangarna varit Anunnakis soldater. Den makt som de utövat är nu till ända. Tider med tvivel och rädsla kommer att ersättas med Kärlek, frihet och överflöd!

Under den här nya tiden kommer ni att återfå de egenskaper som Atlantiderna stal från er. Först kommer ni åter att få lära er om er historia, vilken avsiktligt rördes till av Anunnaki och deras mörka hantlangare. Det är lätt att se hur man framställde en falsk bild av ert ursprung. Sanningen var så förvriden att den för er tycks som en uppsättning obevisade myter. När ett folk förlorar sin historia blir de mottagliga för varje form av manipulation, eller vilken smörja som helst som de får från sina mörka mästare. Den här processen tog nästan tio tusen år för att helt accepteras av er. Under denna tid utsattes era förfäder för tre perioder med att bygga och återuppbygga samhällen som förmodligen gavs till dem av det mörka. Under de sista sex årtusendena, har ni sällan tillåtits återuppbygga med hjälp av era andliga familjer och rymdfamiljer. Allt detta gick långsamt och anpassat på grund av Anunnakis många regler som måste följas. Ändå gjordes en del obetydliga framsteg inom ert medvetande. För närvarande ökar framstegen kraftigt. Det mörkas tid är över!

Under den nu kommande tiden kommer ni att kunna bli fria och välmående. Använd denna tid med växande medvetande till att acceptera er nya position, och till att lära er tillämpa Kärlekens och Ljusets regler. Var accepterande och sök samarbete med andra. Lär er mera om rikedomens kraft och låt den sedan gå. Den viktigaste kraften är den otroliga kraften hos Anden. Se till att fylla dig med Kärlek och låt Ljuset fylla dig med ett växande medvetande, som gör att du kan känna själsenergin hos alla levande varelser. Känn att du inte är ensam och hur vackert den barmhärtige och behagfulle (graceful) Skaparen ansluter dig till Himlen! En del av vårt uppdrag är att visa hur den galaktiska mänskligheten utvecklades och spreds över den här vidsträckta galaxen. Allteftersom ni återfår era förlorade förmågor kan ni återigen upptäcka hur och varför era välsignade resor ledde er till Gaia, och till det speciella uppdraget att rädda och förnya Gaias systervärldar; Venus, Mars och Pax. Ni kommer äntligen att återförenas med oss ??och avsluta den här högst heliga uppgiften.

Medan ni gör detta, ger ni även näring till de tidigare" Anchara-barnens" önskemål att utveckla ljuskroppar och delta i att föra den här galaxen ordentligt in i Ljuset. Innan detta låter sig göras kommer ni att upptäcka många underligheter som var de första uråldriga uttrycken för er kärlek till frihet. Ni kommer också att upptäcka de naturliga talanger som skapade korta möten med era förmågor att uppfinna och leva en mer utvecklad livsstil. Dessa era första försök blev länge bortglömda. Vi avser att återuppliva dessa talanger och förklara hur kabalens många försök att krossa dem till slut har misslyckats. Runtom i er värld finns stenmonument, som visar er inre genialitet. En del av er har spekulerat om dessa delvis förstörda byggnader. De visar på era minnen av Gaias livskrafter och hur ni kan återuppväcka dem. Detta är bara några få exempel på vilka ni återigen kommer att bli. Varje galaktisk människa besitter en unik uppsättning förmågor som fritt och behagfullt bidrar till helheten.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi gläds! Våra många medarbetare är ivrigt sysselsatta med att göra scenen klar för vår nya verklighet. Inför inrättandet av en ny global finansiell struktur har avtal undertecknats med sigill, liksom även slutdatum för distributionen av välståndet och de humanitära fonderna. För att säkerställa att denna distribution inte kan stoppas fastställdes tidpunkterna för tillkännagivanden av NESARA och GESARA (Övers. anm. Amerikansk lag: National Economic Security and Reformation Act, vilken även kan användas globalt, GESARA). En ny värld håller på att födas. Vi ber er att förbli tålmodiga eftersom ett stort antal otroliga händelser håller på att göras klara inför avslöjandet. Vi tackar Himlen för det som är på väg att födas! En välsignelse av nåd skänks oss. Efter Atlantis undergång tog Anunnaki över världen på ytan. De blev tillsagda att tidpunkten var fastställd när Ljuset skulle få tillbaka den här världen. Detta håller nu Himlen på att genomföra! Vi är så tacksamma för att denna storslagna barmhärtiga handling är kommen!

Allteftersom alla dessa händelser träder fram, var då redo att acceptera en stor omvärdering av det ni tror är möjligt. Se på dessa mirakulösa händelser som en bekräftelse på Himlens makt och nåd. Ni är mycket älskade. Detta sker exakt så som Himlen lovade oss. Vi fick gå igenom en läroperiod. Denna inlärning kommer att ligga till grund för vårt galaktiska gudomliga tjänande. Den här historien måste ses som den långa tid när vi passerade genom mörker och härdade ut. Vi är Himlens uthålliga soldater. Vi ska använda den här kunskapen till att förklara för de flesta i den här galaxen inte bara hur man överlever, utan hur man blomstrar och mår bra. Ni kommer också att återvända till era uppgifter som fysiska Änglar. Vårt gudomliga tjänande innebär att undervisa och förklara hela den här himmelska operationen. Tillsammans ska vi bli en mycket älskad grupp själar som välvilligt sprider vår visdom över hela det fysiska! Hosianna! Hosianna!

Mycket förväntas av oss! Vi sänktes från det fulla medvetandets glädje in i en värld fylld med massor av fasor. Trots detta var Anunnaki och deras hantlangare oförmögna att ta ifrån oss dessa heliga tankar. Vi behöll våra minnen. Vårt gudomliga tjänande som Uppstigna Mästare innebar att ge er nåd och undsättning från det mörkas fruktansvärda härjningar. Tillsammans har vi överlevt och är beredda att ta på oss de rikedomar och den frihet som Himlen förser oss med. Vi är i extas över det som händer! Ni ska återvända till Kärleken, Ljuset, och en behaglig kunskap om era sanna jag. Denna återvändo för er tillbaka till en förening med invånarna i Agartha. Ni kommer att återgå till den värld som så brutalt förstördes av Atlantiderna i början detta storslagna galaktiska år, vilket nu befinner sig i sin slutfas. Tillsammans har vi så mycket att lära igen och så mycket, mina barn, att undervisa er om! Halleluja! Halleluja!

Idag förklarade vi vad som sker runtom i denna dyrbara värld! Mycket kommer plötsligt att dyka upp och mycket kommer man plötsligt att be er om. Förbli tålmodiga och positiva. Ni kommer återigen att föras tillbaka till er storhet. Använd detta till att utforma en underbar värld och lär er precis hur fantastisk Gaia är! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge