Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 27 maj 2014

Sheldan Nidle - 27 maj 2014

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban

Selamat Jalwa! ( Var i evig glädje! ) En storslagen rad händelser sker nu runt om i er värld! Dessa händelser markerar början på en serie avgörande projekt som kommer att ge er frihet, suveränitet, välstånd och nya regeringsformer. Våra kontakter rapporterar att flera grupper, som utgör våra Jordallierade, nu har satt igång att driva bort den mörka kabalen och dess hantlangare från makten. Inom dessa projekt finns medel för att, nation för nation, i allt snabbare takt utveckla ett nätverk med likartade rättssystem och projekt vilka i detta nätverk skapar nya regeringsformer runtom på jorden. Även välståndsprojekten iordning-ställer de leveranssystem som ligger till grund för att tillkännage att NESARA träder i kraft. Alltmedan dessa händelser kommer till ytan, förbereder vi ett formellt stopp för en internationell konspiration som har gjort besprutningen av "chemtrails" till en nästan daglig företeelse. Kontaktpersonerna från Agartha är även sysselsatta med att informera de skilda mörka kaballedningarna om att deras vidriga mål och förehavanden slutar i en hop massarresteringar.

Det är viktigt att Gaia räddas från dagliga angrepp från otaliga mänskliga företag på ytan som försöker utnyttja hennes många resurser. Dessa jordiska resurser är faktiskt källan till många saker som bidrar till att behålla hennes mångfald och olika ekosystem. Våra forskare följer dagligen denna utveckling och gör vad de kan för att upprätthålla en viss stabilitet. Det finns en naturlig mekanism som Himlen försett henne med som gör att utvinningen av dessa resurser gör det allt svårare för Gaia. Detta är orsaken till många gruv-och anläggnings-katastrofer, som inträffar då och då på er värld. Införandet av ett antal för närvarande beslagtagna teknologier kan kraftigt minska sådana katastrofer. Den mörka kabalen insisterar på att behålla produktionsprocesserna som ett införande av den här teknologin lätt kan råda bot på. Detta är en av anledningarna bakom det nödvändiga i att kasta ut de mörka från makten. Förutom dessa olyckor tillkommer den enorma girigheten och arrogansen hos denna mörka oligarki.

Medan vi avlägsnar denna mörka samling vidriga hantlangare från makten, måste vi även sätta fart på er egen transformation. Himlen har en mycket detaljerad tidsplan för det som är på väg att ske. Gaia behöver slutföra en rad preliminära förändringar innan vi kan börja våra masslandningar. Därför hjälper vi Gaia och arbetar med henne för att minimera det som ska ske. Såsom era geologer och meteorologer förmodar måste havsbottnarna fortsätta att stiga och utbredda förändringar i era vanliga mönster kommer att äga rum. Dessa förändringar iordningställer Gaias yta inför de massiva handlingar som kommer att omforma hennes kontinenter, förändra hennes hav och bygga upp möjligheterna i atmosfären för en ny uppsättning lager i hennes lufthav. Gaia var tidigare en ofördärvad plats med endast enstaka störningar. Dessa störningar uppstod under tider då nya ekosystem infördes och nya arter fått en period av dominans. Dessa perioder varade i allmänhet under många hundratals miljoner år. Ni kom hit då en sådan förändring nyligen hade skett.

Den här ytan hade fler kontinenter och mindre hav. En allmän balans rådde. Era förfäder insåg detta och använde först sitt eterisk-liknande medvetandetillstånd för att anpassa sig till den här världen. Senare utforskade de den Inre Jorden och förstod genast att deras förmyndarskap utvidgades till båda världarna. Under hundratusentals år kunde invånarna på Lemurien barmhärtigt övervaka Gaia och hennes många ekosystem. Samtidigt välkomnade lemurierna nya kolonisatörer och skapade ett nätverk av länder, och genomförde sitt förvaltarskap med kärlek, behag och gudomlig visdom. Berättelser fördes vidare till varje ny generation, vilka i sin tur lade sina upplevelser till denna ständigt växande historia. En lång relation med Gaia hade bevarat hennes unika kedja med olika livsformer. Detta lugn skulle brytas genom Atlantis` plötsliga handlingar. Dessa handlingar sänkte Lemurien, skar av Agartha från Gaias yta och gjorde Atlantis till det dominerande landet i Gaias värld på ytan! Er långa, mörka tidsålder hade börjat!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi ser på vår verklighet och vet i våra hjärtan att en stor förvandling är på gång. Våra heliga bröder är i full gång med att göra det möjligt att driva det mörka från makten. Dessa förändringar kommer att inleda en ny epok. Denna epok innehåller den sista delen av er välsignade resa till fullt medvetande. Vi är en del i ett särskilt team, som nu sänts ut för att förbereda er alla inför denna nya verklighet. Vår del i det här projektet är att förbereda er inför det som kommer att sägas av våra gudomliga rymdfamiljer och andliga familjer. Anunnaki och deras jordiska hantlangare producerade sagor som blev grunden för såväl religiösa som vetenskapliga myter vilka beskriver hur ni lämnades kvar i begränsat medvetande och hur rädslan för döden användes för att kontrollera er. Varje föregående gyllene tidsålder var i själva verket en källa till berättelser som handlade om hur ni plötsligt störtade ner i det begränsade medvetandets fasor.

Det är era stora rädslor och trauman som följde som tillåter era härskare att behandla er så uselt. Efter nästan tretton tusen år accepterar ni lätt och enkelt många av dessa sagor. Dessa halvsanningar behöver föras ut i ljuset och förklaras på ett högst äkta och sanningsenligt sätt. Ursprungligen var ni fullt medvetna Varelser som vägrade att låta det mörka kontrollera lagar och förordningar på antikens Atlantis. Men under ert motstånd blev ni samtliga lurade in i en process som förändrade era förfäder till begränsat medvetna individer drabbade av minnesförlust. På så sätt klipptes era "änglavingar" bokstavligen av. För att återfå er status som fullt medvetna Varelser måste ni vandra på en plågsam väg fylld med fruktansvärda hinder. Himlen beslutade att låta Anunnaki kontrollera er under en bestämd tid. Villkoren för detta var ganska noggrant satta.

För närvarande har Anunnaki lämnat kvar ett antal myter och legender som de mörka hantlangarna för vidare. Vid den rätta gudomliga tidpunkten och med Himlens heliga välsignelser anländer våra bröder med uppdraget att frigöra er från ert slaveri och vända er tillbaka till fullt medvetande. Under den rätta livstiden gav Himlen oss möjligheter till att besegra dessa hinder och uppnå himmelsk uppstigning (ascension). I detta fulla medvetande fullgör vi behovet att vägleda, ge råd och undervisa er alla om det som sker. Den här gången är det frågan om en snabb övergång. Den sker när ni börjar inse att den nuvarande "normen" bara är en fortsättning på hur ni konstfullt blivit lurade och kontrollerade. Det skall nu lyckligen få sitt slut och, i och med detta, kommer en stor transformation och en välkommen återförening med resten av mänskligheten. Det är en tid för frihet, välstånd och nytt styressätt! Ni är inte ensamma!

I dag, som alltid, fortsätter vi vårt uppdrag att informera er och göra er redo för uppkomsten av en ny epok. En epok där det mörka inte längre är dominant. Vid mottagandet av era andliga bröder och era rymdbröder, var glada och var beredda att upptäcka många saker som lätt kan chockera er. Se detta stora Ljus. Vi lämnar er i glädje och i den Allsmäktiges eviga Ande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge