Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 3 juni 2014

Sheldan Nidle - 3 juni 2014

12 Pax, 10 Muluk, 10 Caban

Dratzo. Vi kommer igen med mycket att tala med er om. Våra allierade på Jorden är nu flitigt sysselsatta med att fullfölja alla de uppgifter som krävs av dem. Dessa nödvändiga projekt är delar i en större bild. Moder Jord håller gradvis på att omvandla sig till en verklig 5-dimensionell värld. Den här proceduren är knuten till ett antal viktiga faktorer. Det mest avgörande är naturligtvis er omvandling till fullt medvetna Ljusvarelser. Den mörka kabalen inser att dess nuvarande maktpositioner är ganska sköra. Flera omständigheter hotar att ändra viktiga ekonomiska verkligheter. Dessa ekonomiska och politiska villkor har hållit det mörka i en dominerande position de sista tretton årtusendena. Anunnaki vet om att många förvaringsställen för urgamla Atlantiska dokument är på vippen att bli offentligt avslöjade. Dessa historier tillsammans med en uppkommande oundviklig ekonomisk kollaps, som involverar deras innersta tillgångar, hotar deras makt. Detta har nyligen lett till en rad motåtgärder som tillfälligt uppehåller illusionen av att ”ingenting har förändrats”. I verkligheten är våra allierade redo att rasera deras orättmätigt erhållna tillgångar och tvinga dem från makten. Tiden för er frihet och ert välstånd närmar sig snabbt.

Den tid som är nu är verkligen den slutgiltiga uppgörelsen mellan de mörka och deras hantlangare och Ljusets många krafter. Ljuset är på väg att vinna den här kampen eftersom det mörkas resurser snabbt håller på att krympa samman. Detta tvingar det mörka att använda list i ett försök att försäkra sig om att deras makt förblir obefläckad, men deras ”normala” metoder misslyckas. Anledningen till detta är helt enkelt det faktum att världsekonomierna inte längre vill domineras av fiat-pengar (pappers-pengar) vilka till största delen pumpas ut från USA:s Federal Reserve Bank. Detta annalkande uppror leder till bankrutt för Västvärldens banksystem och till uppkomsten av en ersättare för världens valutor byggd på ädla metaller. Detta banar även väg för döden för att styra enligt gamla ”special-intressen” och början på nya globala verkligheter. Denna ”reset” accelererar och skapar ett tryck på att tvinga det mörkas hantlangare från makten. Ljuset öppnar även upp nätverk för rättvis tillämpning av allmän lag och för arrestering och fällande av ett antal prominenta medlemmar inom mörka regeringar och banker.

Dessa olika händelser är bara starten på program för att befria er från ert nuvarande tillstånd av skuldslaveri. Våra allierade inser vad var och en av er har gått igenom sedan födseln. Ni är insvepta i skuld från det ni föds och tjänar det mörka endast som säkerhet för deras ofantliga rikedom. De spenderar oklokt och uppehåller det här systemet genom att omsorgsfullt använda krig, hat och separation, vilket kungörs av deras köpta politiker och mutade allmänna militära stabsmedlemmar. Detta korrupta system måste stoppas, omvandlas och reduceras till en punkt där det verkligen är era tjänare. Den här ”nedmonteringen” tar värdefull tid. Det mörka, liksom den gamla Hydran har många huvuden. Nya poppar upp när man tror att inga finns kvar. Men de hemliga heliga sällskapen och de upplysta urgamla familjerna har skapat medel för att verkligen kunna halshugga dessa ändlösa ”huvuden” från dess eländiga kropp! Sålunda fortsätter de sista förberedelserna att röra sig framåt för att manifestera en ny verklighet. Våra samarbetsparter rapporterar att det mörkas institutioner i verkligheten ät ett krackelerande korthus.

Det är just denna sanning som förklarar varför slutet på det här spelet äntligen är för handen. Det mörka jäktar nu för att finna de sista resurser som behövs för att hålla dessa skurkar (shenanigans) under armarna. Deras globala expeditioner misslyckas. Under tiden har vi skapat en rad överenskommelser som lovar att göra slut på de sista mörka hantlangarna och deras förskräckliga taktik. Dessa processer pågår för närvarande. Vi har kontaktat våra kusiner i Agartha och har dem som viktiga övervakare av de här olika procedurerna. Samtidigt har vi i denna situation vänt oss till de gamla familjerna och era Uppstigna Mästare. Program är på gång som snabbt och under de Uppstigna Mästarnas administration låter oss avslöja frågor med avsikt att uppnå fred, välstånd och nytt styre. Man har talat om för oss att speciella delar inom militären helt och fullt samarbetar med oss. Dessa tillsammans med ett antal juridiska moment kan återupprätta allmän lag liksom även konstitutionella lagar för det nya styret. Instrumentet för detta kallas till en början NESARA!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi kommer för att ge er en kort rapport. För närvarande håller våra samarbetsparter på med att avsluta en del operationer, som är utformade för att tvinga bort det mörkas hantlangare och för att förbereda vägen till seger. Ljuset har tillbringat det sista årtusendet med att tålmodigt vänta på det här välsignade ögonblicket. Det mörka har uppnått den punkt, där det måste kapitulera och be om gudomlig nåd. Under århundradena har vi sett när det mörka antingen hittat på sätt för att förminska det vi gör eller också förnekat för alla att vi har gjort någonting för att föra över våra välsignelser till er. Nu kommer det att bli tvärtom. Vi vill inte förneka dem välsignelser, inte heller önskar vi att deras illvilja fortsätter. Istället ska de isoleras tills mått och steg kan tas för att förhindra ytterligare knep från att lyckas. Tiden är kommen för att föra in en ny verklighet och med den en ny frihet till alla. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Vi sänder er gudomliga välsignelser och ett dekret att den stora festligheten börjar. För länge sedan, när Lemurien låg ovanför vågorna, var mänskligheten medveten och förvaltare för hela den här världen. Ett storslaget himlavalv täckte Himlen. Marken var välmående i alla avseenden. Sagor om detta var berömda. Sådana sagor tränger faktiskt igenom vid lägereldarna hos stora delar av Polynesien, Australien, Afrika och Amerika. Dessa sagor berättar om tiden innan mörkrets uppkomst i den här världen, och det är dags att vända er tillbaka till den verkligheten. Det är dags att förnya Jorden, hennes ekosystem och till och med er själva. Vårt tjänande är att vägleda, att hela och välsigna mänskligheten. Det är även dags att undervisa och uppdatera er. Det är dags att ta er bort från det mörkas falskhet, så att ni på djupet kan lära er om Ljusets sanningar. Det är dags att återförena er med era andliga familjer och era rymdfamiljer. Det är dags för er att besöka Agartha och lära er om Livets inre glädjeämnen.

Ljusets Ande stiger ner på Jorden i strålande skönhet. Ljuset frigör er från det mörkas grepp och för er i kontakt med de underverk som finns inom var och en av er. Vi har en arme’ fylld med Ljus som bor inom var och en av oss. Vi har förmågan att ta den här arme’n och använda den till att kasta ut det mörka. Använd denna, Ni Kära, till att föra in verkligheten i denna välförtjänta värld. Visualisera i ditt hjärta vad du verkligen vill förändra. Ge detta kraft och ge det i Kärlek och Glädje till Himlen. Låt denna mäktiga energi utforma detta och snabbt ge det liv. Frambringa denna vision dagligen. Låt dess glädjeämnen och energier manifesteras. Inse kraften inom dig. Låt denna energi flöda och ge den villigt till Himlen. För varje dag blir den här visionen alltmer kraftfull. Det är i detta Ljus som era kollektiva energier kan omgärda det vi gör. Segern är säkrad. Låt oss tillsammans föra in den. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med vårt budskap. Ögonblicket för er triumf närmar sig. Det för också med sig masslandningarna och de sista stegen mot fullt medvetande. Vi gläder oss över det som sker. Vi är redo att hjälpa alla att välkomna flottan och att upptäcka de underverk som Agartha utgör. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge