Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 13 maj 2014

Sheldan Nidle - 13 maj 2014

2 Lamat, 11 Moan, 10 Caban

Selamat Jalwa! ( Var i Evig Glädje! ) Vi kommer till er med fler goda nyheter! De som gång på gång försenat det oundvikliga håller på att uppnå den punkt där ingen återvändo finns. Deras nederlag sker därför att en särskild grupp av våra jordiska bundsförvanter vägrade att låta detta avskyvärda nonsens fortsätta. Åtgärder är nu igång för att låta er få er frihet, och smaka på underverken hos ett välstånd som kommer att öppna nya dörrar för kunskap, visdom och teknologi. Dessa händelser är bara den allra första början för er alla. Var och en av er äger energier och talanger som kommer att skjuta i höjden allteftersom den här verkligheten manifesteras. Den kommande nya regeringen och det pågående nya finansiella systemet är här för att ge er en grund inför den ständigt accelererande tillväxten hos ert medvetande. För länge sedan, när Atlantis sjönk under vågorna, fick ni en tillfällig uppsättning mästare. Dessa var Anunnaki. De skapade medel för en liten grupp människor att skapa en överklass ovanför er, men detta håller nu på att avslutas. En ny verklighet bildas. Den gör slut på makten hos dessa jordiska hantlangare och ger er den gudomliga suveränitet som är förbehållen alla.

Denna omvandling är någonting som snabbt kommer att kräva vår fysiska närvaro. Den sista delen av dessa förändringar behöver förklaras för er och du behöver en djup relation med den person som tilldelats dig som mentor. Himlen har skapat en process där vi lätt kan samarbeta med er och förbereda er för den sista raden transformationer. Tidigare har vi kortfattat beskrivit de förändringar som genomförs av er kropps väktare för att förbereda er fysiskt inför det som inom kort kommer att ske. Allteftersom ni blir medvetna om graden av dessa förändringar, behöver ni någon som på lämpligt sätt kan förklara det som sker. Dessa förändringar är inte bara fysiska. De omfattar även era mentala, emotionella och andliga aspekter. Var och en av dessa faktorer måste integreras helt och fullt i en större helhet, vilket kallas fullt medvetande. Vi förstår oss på detta eftersom vi dagligen lever i denna helhet. Inte desto mindre använder vi ett speciellt program, som vi fått av Himlen för att hjälpa er under denna högst behövliga omvandling.

De speciella LjusKammare som kommer att användas av er är en mirakulös rad levande instrument. På bara tre dagar kan de omvandla er från begränsat till fullt medvetande. Den här processen tog era Uppstigna Mästare många livstider att genomföra. Det sista steget för dem var en högst speciell ceremoni, som tillät dem att totalt omvandlas till sin nuvarande odödlighet. Ta emot denna gåva när den tiden kommer och välsigna Himlen för det som görs för att anpassa, inte bara er genetik, utan även era speciella sammankopplingar med er gudomliga JAG ÄR- Närvaro! Så snart du tillbringat din tid i LjusKammaren är du redo att börja en snabb utbildning i det fulla medvetandets gudomliga etikett. Först då är du helt redo att förena dig med dina kusiner från Inre Jorden och ta fram resurserna till att skapa en ny stjärnnation. För närvarande omges ni av planeter som är en bråkdel av vad de en gång var. Dessa världar förbereder sig inför en ny miljö, som kommer att fyllas med ett diversifierat ekosystem och omfatta både deras inre och yttre världar.

Denna nya stjärnnation kommer att bli ett centrum för konferenser i den här galaxen som bokstavligen kommer att omfatta tusentals närliggande galaxer. Ni ska bli värdar för otaliga livsformer och en mängd nya och underbara teknologier. Skaparen spred ut förnimmande liv över hela det fysiska. Vårt uppdrag är att upptäcka och samarbeta med det här livet. Den gudomliga Kärlek och det Ljus som kommer att flöda här är orsaken till att Gaia, efter att ha strövat omkring över den här galaxen under miljontals år, valde det här planetsystemet framför alla andra. Himlen beskyddade det här solsystemet från intrång under ytterligare en eon. Första gången vi koloniserade den här unika delen av den här galaxen var för ca 2 miljoner år sedan. Denna koloni ödelades av det mörka och på grund av en rad omständigheter fick vi tillåtelse att kolonisera igen för ungefär 900.000 år sedan. Ni är, naturligtvis, den här historiens avkomma. Er tid i mörker är över. Vi kommer för att vaka över er och se till att er omvandling till fullt medvetande sker som planerat!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med många spännande saker att tala med er om. De första stegen i att skapa ett nytt finansiellt system har skett. En massiv valuta-revalvering är på gång. När den är klar kommer den att bana väg för uppkomsten av ett nytt globalt guldunderstött monetärt system. Denna operation, tillsammans med nya och mer transparenta bankregler, är ytterligare ett tecken på att det gamla korrumperade sättet att göra affärer, snabbt håller på att försvinna. Det kommer att ersättas med ett system som är mycket mer lämpat för det globala välstånd som Himlen är redo att lansera. Vi välsignar och tackar alla i Anden som bidrar till att göra allt detta möjligt. Våra böner besvaras. Dessa ekonomiska förändringar är föregångarna till gudomlig suveränitet och en helig livsstil som snabbt ska manifesteras på det jordiska planet. Det här nya sättet kommer att leda till en storslagen andlig återförening med vår galaktiska mänskliga familj.

Vi är väktare av en livlina som har överlevt det mörkas och deras hantlangares avskyvärda intriger. Se på vad ni har åstadkommit och gläds! Många fler händelser är på gång som kommer att manifestera och omvandla den här verkligheten till Ljus. Under kommande livstider är ni välsignade till att stiga ner i denna avgrund och använda er gudomliga nåd för att förstärka det goda och undvika varje större triumf från det mörka. Ni färdas nu på en väg fylld med det sista motståndet från många mörka personer som måste avsvärja sig och tillkännage det oundvikliga. När detta sker växer sig ett storslaget Ljus som omger den här världen allt ljusare. Den Kärlek som ingjuts genom Himlens otaliga välsignelser stiger likaledes ner allt djupare in i Jordeplanet. Läkningen av den här världen har verkligen börjat på allvar. En ny helig väg öppnar sig när nu det mörka äntligen börjar släppa sitt grepp.

Ända från början har vårt gudomliga uppdrag varit att välsigna den här världen och hjälpa dess folk när den börjar växa och åter bli medveten om Ljusets kraft. Många själar har uppnått ett högt tillstånd av nåd och blivit ett med Himlen. I denna mirakulösa förvandling, vilken getts till var och en av oss när vi visat oss värdiga denna stora hyllning, står vi nu som Mästare. Vi tjänar enbart för att lindra er smärta och förbereda er inför en högst underbar befrielse som den Allsmäktige beviljar er. Man kan inte överdriva den här befrielsens karaktär och hur ni håller på att göras klara inför en helt otrolig resa. Fullt medvetande är ett tillstånd där det andliga helt går samman med det fysiska. I detta magiska ögonblick helas du från allt och blir en fullvärdig medlem i Himlens armé. Du går över i ett gudomligt tjänande och se världen i ett helt nytt ljus!

Idag fortsatte vi med vårt uppdrag att informera er om det som händer och förbereder er inför uppkomsten av en helt ny verklighet. I den här världen kommer du att möta dina förfäder och "bryta bröd" med hela den galaktiska mänskligheten! Kort sagt, du ska avsluta din resa och börja en ny tillsammans med dina medmänniskor. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge