Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 20 maj 2014

Sheldan Nidle - 20 maj 2014

9 Man, 18 Moan, 10 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer inför er med mycket goda nyheter! Den mörka kabalens sista ansträngningar misslyckades. Händelser äger nu rum som kommer att bli början på en ny verklighet för mänskligheten på ytan. Det mörka inser att det finns krafter i arbete som inte kan besegras. Individer och grupper samlades i slutet av det här senaste decenniet, och bestämde sig för att bilda en allians för att driva det mörka och dess avskyvärda agendor ner i historiens ökända soptunna. Den här processen tog drygt ett halvt årtionde att fullborda. Det som nu sker är manifestationen av ett antal förfaringssätt som dramatiskt kommer att förändra hur den här verkligheten fungerar. I det här paketet ingår ett globalt jubileum och ett återställande av jordens finansiella system och sättet att regera. Dessa nya förfaringssätt kommer att uppmuntra överflöd, förhindra utbredd korruption och tillåta varje individ att återfå sin personliga suveränitet. Den nya regeringen kommer att tillåta er att fritt samarbeta med den och verkligen bli dess naturliga välgörare. Slutligen har vi frågan om avslöjandet (disclosure). Denna enda åtgärd kommer att göra slut på nästan tretton tusen år av lögner, svek och tarvlig manipulation.

Det vi nu beskriver är en naturlig process, som ofta åtföljer en snabb ökning i ens medvetande. Allteftersom man ökar i medvetande, börjar en helig moral att formas inom individen och i synnerhet inom det högre medvetna samhällets uppträdande. Detta leder ofta till att grupper i det samhället letar efter medel för att förbättra de moraliska förhållandena som verkar på dess högre nivåer. Detta fenomen dyker nu upp inom era olika globala samhällen, oavsett om de är heliga hemliga samhällsmedlemmar eller deltagare inom er globs verkligt uråldriga ledande familjer. Dessa personer kommer samman och formulerar den strategi som krävs för att driva bort den här verklighetens mörka "maktutövare". Vi har uppmuntrat denna naturliga process och gett den visdomen för dess framgång. Allteftersom dessa grupper samlas och kopplar bort det mörka från makten, växer era samhällen i moral och förbereder sig för att ge hela mänskligheten ett allmänt välstånd och frihet.

Den här ökningen i moral skapar så småningom ny regering som inser behovet av att erkänna vår existens. En sådan ledning välkomnar vår hjälp och inser att det finns ett generellt ansvar att låta mänskligheten bli fullt medvetna Det är där vår kompetens kan komma till uttryck för er. På så sätt börjar ett enormt utbyte av data och visdom. Det är nu krig blir förlegat och det överordnade behovet av gudomligt tjänande blir uppenbart för alla. Denna nya grad av ömsesidigt samarbete blir ett signum för en ny mänsklig epok. Ni får av era förfäder lära er och upptäcka ert sanna ursprung. De senaste nästan tretton tusen åren blir en historia som lär er om det mörka och det begränsade medvetandets dilemma. Det är denna visdom som kommer att tjäna er väl när ni handskas med de tidigare medlemmarna av Anchara-Alliansen. Dessutom kommer ni att lära er mycket när ni erinrar er hur det här nuvarande solsystemet lemlästades genom olika fälttåg, vilka utkämpades under de föregående två miljoner åren.

Allt detta är bara början på en process som leder er fram till en stor förvandling. Den här processen ska ta er tillbaka till era tidigare jag. Ni är, trots allt, avkommor till dem som öppet trotsade de gamla mörka härskarna på Atlantis, och blev straffade genom att brytas ner till ert nuvarande medvetandetillstånd. Som en konsekvens av det här upproret för länge sedan, håller Himlen nu på att göras om er till en fullt medveten Varelse. Det är den här Varelsen som ska skapa en ny stjärnnation och låta en permanent galaktisk fred manifesteras. Ni kommer också att bli värdar för konferenser som omfattar representanter från bokstavligt talat tusentals närliggande galaxer. I det här läget kommer ni att utveckla den gudomliga planen för den här sektorn av det fysiska. Så er framtid är ljus, och nu kommer ni att uppleva en storslagen mängd av avslöjanden som kommer att slita bort de trosföreställningar som ni fått av era forna herrar, Anunnaki. Dessa tidigare gudar från himlen kommer att avslöjas, och i och med detta förverkligas en ny era av sanning, frihet och välstånd.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer inför er med en välsignelse! Var alltid tacksamma inför Himlens barmhärtighet och sublima nåd. Var alltid redo att tjäna det gudomliga och Var i djup glädje över det som håller på att ske över denna välsignade glob. Himlen instruerade oss att komma till er och be era böner och i ödmjukhet be för uppkomsten av en ny värld. Det är en Värld som för med sig frihet och medger andlig suveränitet för alla. Varje aspekt av den här verklighetens fysiska utseende kommer att förändras. Denna stora uppsättning förändringar är en del av en mer storslagen plan för att manifestera en ny epok för mänskligheten och för enandet av Gaias två världar. Vi kommer som budbärare om denna nya epok och säger i glädje att det mörka som uppskattar sin makt och rikedom kommer att se detta tas från dem. Den välsignade och ödmjuka majoriteten på denna dyrbara glob kommer att få sin dag. Den här dagen kommer och för budbärare till er som, i likhet med oss kommer för att vägleda er. Hosianna! Hosianna!

Dessa händelser är på gång. De som påbörjat denna högst värdefulla resa är redo att manifestera en hel rad välsignade händelser. Var och en av dessa för oss närmare den dag då vi formellt kan visa oss för er. Lärdomarna vi ger er låter var och en av er inse vad det mörka hyllade under årtusenden. Dessa halvlögner behöver ses i sitt rätta ljus och jämföras med det som sades till mänskligheten för många tusen år sedan. Kärnan inom varje religion är i grunden densamma. Det handlar om Kärlek och Ljus. Det handlar om vår stora andliga förening med allt liv. Dessa punkter måste ses över och det verkliga syftet bakom dem tydligt avslöjas. Då och först då kan man börja förstå vad våra välsignade bröder menade. I detta kan du plocka ihop det du håller för andligt och se det sanna undret i den Allsmäktiges oändliga Skapelse.

Skönheten i den nuvarande situationen är att det mörka är förvirrade över det som Ljuset gör. När man uppträtt allsmäktigt under så lång tid, verkar dagens pågående händelser obetydliga. Ändå är de inte det. Alla dödsfall, lögner och aldrig sinande attityder är i själva verket till ingen nytta. Ljuset har vunnit eftersom Himlens önskemål nu ska manifesteras. Det mörka lär sig långsamt att dess tidigare sätt att göra saker och ting på inte längre är lämpligt. Tillräckligt många människor erkänner idag "det som skrivs på väggen", och tror helt enkelt inte på det som sägs eller görs. Kejsaren förlorar inte bara sina kläder, utan även sin makt. En ny väg håller på att födas. Den här vägen kommer att föra in sanning, frihet och personlig suveränitet till alla. Denna väg kommer att återförena oss med hela mänskligheten och tillåta oss att sola oss i de underverk som finns inom oss.

Idag gick vi igenom det som sker över hela världen. En ny era håller på att födas. Det är en era fylld med glädje och insikt om att era fantastiska talanger äntligen kan bli helt kända för er och för alla. Det är dags att se detta manifesteras och se hur magnifikt allt detta är! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge