Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 26 november 2013

Sheldan Nidle - 26 november 2013

3 Ahau 3 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka med flera goda nyheter! De grupper som förbereder de slutgiltiga formerna för det nya finansiella systemet riktar sitt fokus på det förhatliga mörka systemets sista dagar. En stor global valutaomställning är redo att manifesteras. Det första steget i denna komplexa procedur är på gång. Resten av det nya systemet kommer att framgå när den nya regeringen träder i tjänst. Vi har noga observerat hur alla grupper inom våra Jordallierade flitigt arbetar för att förflytta er värld mot ett nytt och bestående välstånd. Samtidigt tillämpas juridiska bromsar för att stoppa det mörka styret. Många regeringar runtom i er värld känner trycket mot att fortsatta med sin korruption och att fullständigt favorisera de mer förmögna delarna inom era respektive samhällen. Denna typ av regerande fungerar inte längre. Alltför länge har den skapat en icke - lyhörd regering som inte längre kan tolereras. Därför växer dagligen rörelser för en global revolution. Det nya sättet att regera och de nya finansiella systemen kommer kreativt att lösa dessa problem.

Denna omvandling i medvetande gör att de olika sociala och politiska strukturer, som nu är verksamma inom många av era samhällen, är helt otillräckliga. När till exempel er förmåga att samverka och/eller genomföra förändringar förbättras får ni möjligheter att lättare känna av felaktigheter och kan lättare analysera och diagnostisera dessa samhällen. Det som ni en gång tog för givet fungerar inte längre. Ni börjar förstå att det krävs en annan strategi. Den dagliga verksamheten inom dessa samhällssystem börjar verka futtiga för er. Ni letar noga efter ett livsdugligt alternativ, men inget verkar tillgängligt. Era inre tankar uttrycker er avsmak för det som omger er. Er frustration växer. Den här processen genomsyrar för närvarande världen. Det våra Jordallierade nu gör är därför viktigt för det som följer: nya politiska och sociala system som bygger på överflöd, och ett fritt flöde av information och en ny teknologi som tidigare hållits tillbaka av det mörkas hantlangare. Detta förändrade samhälle kommer också att öppna dörren för en stor mängd avslöjanden.

Avslöjandet om vår närvaro och om Agartha, som genomförs av de Uppstigna Mästarna, och den nya regeringen, är avgörande för utvecklingen till fullt medvetande. Varje steg behöver tid för att ni till fullo ska hinna absorbera den otroliga mängd data och nya visdom som ni behöver. De traditionella grunderna för ert samhälle kommer först "att explodera" och sedan ersättas med något helt nytt. Dessa förändringar kommer att göra er alldeles "snurriga”. Bildligt talat kommer ni att bli helt yra i huvudet av detta, och kommer att behöva tid för att ställa om och försona er med dessa nya sanningar. När denna fas är över kan ni förbereda er inför det som följer. Vi förstår att den stora mängd kunskap som presenteras kommer att orsaka en hel del obehag för många. De traditionella rättesnörena i ert samhälle kommer inledningsvis att utmanas och därefter kastas åt sidan. De nya sanningarna kommer att backas upp av bevis som bättre låter er förstå hur det mörka använde sin magiska brygd av lögner, svek och mästerliga manipulationer. Dessa sanningar kommer att förbereda er inför de sista stegen mot fullt medvetande.

Just nu befinner ni er i en övergångstid. Er nuvarande verklighet bleknar bort och är i trängande behov av förändring. De i Himlen som övervakar den här verkligheten vet om detta och för den mot en verklighet där ert medvetande expanderar och där ni möter era grannar från Inre Jorden och oss. Denna serie större förändringar i er verklighetsuppfattning kommer att skynda på er utveckling mot fullt medvetande. Den nuvarande bristen på avslöjanden kan inte fortsätta mycket längre. I själva verket har Himlen fastställt en tidsplan för hur dessa ska ske. Det är därför vi vet att er närmaste framtid kommer att föra med sig de förändringar som vi talar om, liksom även första kontakt. Er nuvarande värld lever på lånad tid. Ögonblicket för vårt officiella inträde i den här verkligheten är mycket nära. Era Uppstigna Mästare och deras medarbetare är redo att avslöja nya finansiella system och sätt att regera. Vi lämnar er med dessa goda nyheter. Var i glädje och känn bara hur nära att manifesteras den här nya verkligheten är. Er framtid kommer att fyllas med frihet, underbara skeenden och en storslagen återförening med oss alla!

Välsignelser! Vi kommer för att tala med er om många saker! Just nu befinner ni er mitt i de förändringar som är föregångarna till fullt medvetande. Dessa subtila förändringar åstadkommer det som det tog oss många livstider att uppnå. Ni är tryggt på väg mot en ny verklighet som kräver ert fulla deltagande. Därför har Himlen skapat ett speciellt partnerskap mellan invånarna i Agartha, den Galaktiska Federationen och oss. Detta partnerskap kommer att förändra er verklighet på ett mycket exakt sätt. De nuvarande aspekter som till synes kontrollerar er verklighet håller på att blekna bort. Deras makt över er kommer att ersättas av dem som endast avser det välsignat bästa för er. För närvarande verkar er verklighet ha gått i stå, allt medan löften om välstånd presenteras framför er och aldrig förverkligas. Rykten flyger runt som en svärm hungriga myggor. Förvirrande information bombarderar er ständigt. Denna oheliga situation är nu redo att klaras upp. En underbar händelse är redo att ske!

De individer och deras respektive grupper som dagligen i hemlighet arbetar med oss är nu redo att släppa lös en Thanksgiving-överraskning! (Övers. anm: Thanksgiving Day är torsdagen, den 28 nov.) Under de senaste decennierna har vi samlat in medel för att sörja för det första stora steget i en marsch mot er monetära frihet. Detta steg innebär inte bara livskraftiga tillgångar, utan även ett sätt att skydda dem från det mörkas oheliga system. Det vi här kan konstatera är bara att dessa saker nu är redo att manifesteras. Det mörkas många illegala regimer känner sig falskeligen säkra på att de missdåd de håller på att begå på något sätt kan fungera. Detta är i själva verket helt omöjligt. Våra välsignade medarbetare kommer att genomföra något speciellt för att hjälpa er att hålla ert storslagna fokus. Var inte missmodiga. Förbli positiva. Goda saker är på väg att ske. En ny verklighet, mina Kära, kommer att födas!

De mörka och dess hantlangare inom bank och regering inser graden av avsky som de har skapat hos er. Ändå bryr de sig inte. Varenda en av deras senaste satsningar är på väg mot sin undergång. Framtiden för deras mörka företag är nära sitt misslyckande. Alla våra lagliga och andliga strävanden står på gränsen till total framgång. Ändå fortsätter de att ljuga och intrigera och till synes förbli lika kraftfulla som någonsin. Den kommande "överraskningen" kommer att visa vad som är verkligt. Vi ber er bara att hålla kvar hoppets energi och den energi som skapar en ny välmående verklighet. Dessa fantastiska saker håller på att bli verkliga. Våra många supportrar följer den handlingsplan som inom kort kommer att blomstra och ger er en rad framgångar vilka ger oss möjlighet att undervisa er och tillåta avslöjandet av det som verkligen ligger ovanför och under er. Era andliga familjer och rymdfamiljer är här!

Idag fortsatte vi med våra korta budskap om det som händer. Ögonblicket då ni kan fira är på ingång. Det är dags att befria den här världen från dess elakartade förtryckare. Dessa underbara händelser kommer att föra med sig att ridån faller för det som den mörka kabalen har hållit på med under årtusenden. Gläd er! Tiden för er seger är nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge