Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 19 november 2013

Sheldan Nidle - 19 november 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! Vi kommer med en rapport om vad som håller på att ta gestalt runt ert klot. För närvarande tvingas det mörka ge upp en stor del av sin jordiska rikedom och makt. Följaktligen är alla de större regeringarna i er värld antingen i konkurs eller nästan bankrutt. Detta faktum döljs för att hålla liv i det nuvarande knepet utan att väcka den vrede och panik som kommer att uppstå när den här sanningen offentliggörs. Det verkliga välståndet i ert globala samhälle kommer endast att visa sig när en global valutaomställning manifesteras, grundad på guldbaserade valutor. Denna verklighet ligger helt nära att avslöjas för allmänheten. När dessa tillkännagivanden görs kommer man också att informera om en rad nya tillfälliga regeringar. Just nu slutförs känsliga förhandlingar för att göra allt detta möjligt. Våra Jordallierade är nu i en maktposition och gör det som krävs för att få denna svåra övergång så smidig som möjligt. Detta speciella ögonblick är snart här och ger den här planeten och dess befolkning på ytan en högst mirakulös gåva.

Den gamla ordningens hantlangare till Anunnaki, vilka så skamlöst styrt det här riket på ytan, har fortfarande ännu inte insett att tiden för deras vedergällning är på gång. För närvarande finns det en rad arresteringsorder inlämnade till ett antal nationella organisationer som arbetar för lag och rättvisa. Dessutom pågår förhandlingar som kommer att leda till en omfattande mängd avskedsansökningar från ledarna för stora finansiella institutioner och många regeringar. Dessa arresteringar är nära att verkställas. De viktigaste inslagen är frisläppandet av välståndsfonderna och början på det formella införandet av nya valutor som är knutna till en guld-baserad valutarevalvering. Den mörka kabalen inser det prekära i sin situation. Ändå förblir de lika arroganta som någonsin. Därför måste vi slutföra hela den här operationen med fasthet och med lagligt korrekt skarpsinne. Våra representanter och de som stöder deras ansträngningar förbereder sig för att trycka på knappen vid det rätta gudomliga ögonblicket. Vi förväntar oss helt och fullt att detta ska ske inom kort!

Våra kontaktpersoner ger noga akt på hur pengar flyttas runt och våra förhandlares positioner stärks i hög grad. Den nu kommande perioden är den då många stora händelser kommer att äga rum. Dessa stunder är verkligen en tid för global tacksägelse (thanksgiving). Vi ser hur det som har tagit så lång tid att få ihop nu manifesteras. Det mörka och dess många medarbetare kommer att arresteras och ställas inför snabbt genomförda rättegångar som kommer att avsluta deras mångtusenåriga styre. Denna process måste ske på ett korrekt och lagligt sätt. Betänk att er nuvarande värld legalt fortfarande är "Det Romerska imperiet" med dess många suveräna medlemmar. Detta bör beaktas på lämpligt sätt, så att er kommande period med medvetande-omvandling kan göras på ett heligt och gudomligt sätt. Detta är avsikten och Himlens väg. Således agerar vi och våra allierade i enlighet med detta, och varje åtgärd vidtas med detta i åtanke. Varje dokument är skrivet efter strikta himmelska påbud. Vi är mycket nöjda med det som görs.

Nu kan den verkligt spännande delen börja. Vi är mycket nära de förändringar i er verklighet som kommer att kulminera med ett formellt regeringsavslöjande. Detta avslöjande (disclosure) kommer att tillåta oss att träda fram och förklara oss för er. Det tillåter även de Uppstigna Mästarna att rikta in er mot de sanningar som länge förvandskats i era heliga texter. Det kommer att innebära en stor förändring i hur ni ser på den här världen, och även på er själva. Detta är en stor händelse i era liv, som behöver göras på ett riktigt och gudomligt sätt. Det måste ske i rätt tidsordning för att även ni helt och fullt ska kunna tillgodogöra er innebörden i det som hänt. Detta kommer att bli den mest allomfattande förändring som ni någonsin stött på. Den blir ett gudomligt förebud om en verklighet som de flesta av er inte kan fatta så snabbt, och det kommer att kräva att vi granskar dessa händelser i detalj för att hjälpa er förstå det som sker. Dessa händelser kommer att bli starten på en ny epok för mänskligheten, och kommer att förbereda er inför en värld med fullt medvetande som ni står på tröskeln till att träda in i. Detta mirakel ska nu manifesteras!

Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att berätta om många välsignade saker! Våra heliga medarbetare arbetar hårt för att göra klart ett nytt globalt finansiellt system. Det här systemet är fyllt med traditionella tidsbegränsningar, eftersom vi går in i en period med högtidsdagar (övers. anm: Thanksgiving den 28:e november, jul-och nyårshelgen). Det är verkligen dags att hedra Himlens avsikt och låta den här världen manifestera ett globalt välstånd. Dessutom är detta en mycket lämplig tidpunkt att påbörja en process som välsignar den här världen med hemliga sanningar om de okända orsakerna till att fira den här högtiden. Vi närmar oss vintersolståndet och med detta minnena från förgångna gyllene tider, och undergången av både Mu och Atlantis. Vi är även beredda att inse hur vi alla har vårt ursprung från stjärnorna. Himlen välsignade oss och skickade oss till denna mycket heliga plats. Vi närmar oss nu hennes födelsedag och behöver i gudomlig tid förstå den fulla innebörden av detta. Våra välsignade traditioner måste tillkännages på ett helt nytt sätt.

Våra lektioner kommer att utveckla det som ni vet och förbereda er inför de ansvarsområden som Himlen gett oss. Detta världssamhälle vet för litet om sig själv som ett folk. Sanningen måste ges ut i levande, hållbara färger som frambringar "klick" i dess kollektiva sinnen. Dessa "klick" kommer att röra upp själsminnen som berättar historier om hur vi kom hit, och om vad som hänt oss under årtusendena. Vår heliga uppgift är att förse er med hjälpmedlen för att lära er, så att ni kan förstå vart ni är på väg och varför. Detta globala samhälle har ett arv som är okänt för er just nu. Ändå sitter det fortfarande djupt inom ert inre högre sinne. De lektioner som vi ska ge kommer att låsa upp dessa djupa minnen och låta er bättre förstå hur ni kom hit. Vi har alla ett heligt uppdrag att utföra. Vi har alla heliga plikter till Gaia, denna levande, kärleksfulla värld.

Vår Skapare skickade oss alla hit med en uppsättning föreskrivna plikter. Dessa uppgifter har skrivits om av det mörka i ett antal så kallade heliga texter. Vi måste gå tillbaka till det som verkligen utgavs, och återförenas som ett folk. I detta högst välsignade tillstånd, kan vi utföra dessa heliga uppgifter och ikläda oss våra nya fullt medvetna former. Vi finns här för att i Ljus och Kärlek vägleda och handleda er. Vi informerar er genom våra läror. Vi informerar genom att befria er från en skuldfylld och onödig ”rädsla" för Himlen. Det finns inga föreskrivna "straff." Himlen handlar om Kärlek, Ljus och att uppfylla utvecklingen av den gudomliga planen. Vi finns här för att förbereda er att släppa trosföreställningar som förhindrar den här processen inom er. Det är dags att förlåta, att förena och arbeta i harmoni med varandra. Tänk på allt det som ni ska åstadkomma!

Idag fortsatte vi vår serie med budskap. Vi har i dessa eftersträvat att ge er en bild av det som sker på denna jord. Vi har även gett en del visdom från den Galaktiska Federationen om den kommande första kontakten med er. De händelser som krävs för att föra detta framåt manifesteras nu. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge