Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 3 december 2013

Sheldan Nidle - 3 december 2013

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer nu inför er för att samtala om ett antal ämnen. För närvarande har det mörka sett hur en rad händelser manifesterats som kommer att förändra er värld. Dessa händelser kommer att omvandla ert globala banksystem och påbörja en tillrättaläggning av er världs valutasystem. Dessa förändringar kommer bara att utgöra de första större stegen i de förändringar som vi tidigare talat med er om, mot en ny regeringsform och er frigörelse från årtusenden av slaveri. Det kan gälla en situation som bundit er till en egendom av något slag eller en fråga om de senaste århundradenas skuldslaveri, båda situationerna har hållit er lagligen fjättrade till en överklass som systematiskt och regelbundet misshandlat er och era barn. Dessa slaveriets instrument kommer att tas bort så att ni blir verkligt fria. I det ögonblicket kommer rikedomens makt äntligen att upphöra, så att ni återigen kan bli suveräna individer, välmående till kropp och Själ. Dessa händelser kommer att förbereda er inför ett firande som kommer att besökas av era andliga familjer och era rymdfamiljer!

I och med tillkomsten av er frihet och er personliga suveränitet kan vi träda fram öppet. Sedan Atlantis undergång har vi övervakat er och ibland även väglett er direkt. Vi förstod vad Himlen höll på att göra, men ville inte desto mindre vägleda er. Därför sände vi er ett antal Avatarer, "Änglar" och till och med profeter för att hjälpa er att gå vidare på den väg som Himlen fastställt för er. Det mörkas jordiska hantlangare föraktade oss och gjorde vad de kunde för att avskräcka oss. Dessa stränga censorer var bara delvis framgångsrika eftersom vi uppmuntrade många framstående män och kvinnor att träda fram och förklara våra budskap. Allteftersom dessa modiga personer visade sig bildades många heliga, hemliga sällskap för att hjälpa oss i våra olika gudomliga uppdrag att upplysa en förtryckt mänsklighet. Dessa uppdrag har funnits under tusentals år och leder för närvarande till den nya epok som ni är nära att ta till er. Nu är den tid, då många gudomliga mirakler kommer att ske!

Även om ni bara ser glimtar av det som händer, förbli starka i er tro. Omständigheter går samman för att skapa en gudomlig symfoni som kommer att förändra den här verkligheten. Var redo att acceptera det som först kan verka underligt för er. Det mörka tror att ni ännu inte är redo att förändra era seder och bruk. Detta är något som dessa mörka hantlangare inte kan förstå. Ljuset har skapat ett speciellt scenario som nu utspelas och den här processen förvirrar den mörka kabalen. Till och med deras många försök att skapa krig misslyckas. Deras gamla tillvägagångssätt fungerar inte längre. Militärerna i er värld önskar att freden ska sänka sig över den här världen. Detta ska inte vara en förvirringens tid utan snarare en stund när fullständig klarhet sveper över den här världen. Det är en tid då överenskommelser som befriar er från dessa mörka personer kommer att tillåta er att glädjas över Ljusets kraft. Det kommer även att vara en tid när ni öppet återförenar er med era bröder från stjärnorna och er familj från inre Jorden - en stund fylld med hopp och mirakler!

Denna stora stund av återförening är något som vi har väntat på under många livstider. Ni kom ursprungligen hit för nästan en miljon år sedan för att bilda ett magnifikt förvaltarskap tillsammans med Gaia. Detta förmyndarskap upplevde djupa samvetskval på grund av det som hände när det mörka allvarligt hade ödelagt planeterna i ert solsystem. Jorden fanns kvar som den enda värld som fortfarande tillät människor att med framgång bosätta sig på dess yta. De stora oceanerna på Venus, Mars och till och med den tidigare världen Pax (Maldek) var borta. De hade för en tid förvisats till de inre världarna. Den tiden ska snart komma när dessa vattenvärldar kommer att återvända till sina forna ursprungliga tillstånd. Då kommer ni att fördela och återuppta ert förvaltarskap av dessa andra världar. Ni kommer att glädja er åt Himlens stora mirakler och åt den fullkomliga skönheten hos dessa renoverade världar. Ni kommer att skapa en underbar ny stjärnnation, forma den och, längs vägen, blåsa nytt liv i en mängd ny flora och fauna.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med nyheter och en del välsignad information. Händelserna går snabbt framåt och några större sådana berör den här världens monetära och finansiella system. Vi välsignar dem som frambringar en ny penningvaluta, nya fasta växelkurser. Detta arbete befinner sig alldeles i början på den första domino som ska falla. Det ger signal om att våra hemliga, heliga sällskap är redo att föra in de nästkommande stora transformationerna. Sammanlagt är förändringarna i den här världen ett tecken på det som inom kort kommer att följa. År 1776 lade greve Saint Germain fram en plan för det som nu sker. Inspirerad av honom skrev Jefferson: "Vi ser dessa sanningar som självklara, att alla människor är skapade likvärdiga, att de av sin Skapare begåvats med vissa ofrånkomliga Rättigheter och bland dessa finns Livet, Friheten och strävan efter Lycka”. För att säkra dessa Rättigheter har Mänskligheten inrättat Regeringar, som tilldelas sina rättmätiga maktbefogenheter genom koncensus bland folket"

Dessa härliga ord lade grunden till en förändring som så småningom ledde till ett nytt begrepp inom regeringen. Lincoln beskrev senare detta koncept briljant. "... Att denna folkets regering, av folket, för folket, inte får förgås från Jorden." Denna heliga trosuppfattning att suveränitet kommer från folket, och att denna suveränitet delas lika av alla, är själva hjärtat hos det som det Gudomliga för närvarande åstadkommer för er. Varje form av slaveri är i grunden olaglig och innebär övergrepp på oss av det mörka. Under våra många livstider, som så småningom leder till ömsesidig upplysning, har vi stött på många former av detta helgerån. Vi är alla dedikerade till att ta bort den här ondskan från den här världen. Våra anhängare är fast beslutna att ge er en verklighet som är helt fri från dessa hemska styggelser mot Ljuset!

Hängivenheten för Ljuset kommer att låta en ny verklighet födas. Genom att göra detta försätts ni till själva randen av en omvandling till fullt medvetande. Vi har länge strävat efter att framkalla detta på vårt vackra klot. Det mörkas styre med subtil terror är nära sitt slut. Detta kommer att ge er en möjlighet att till fullo förstå vem och vad ni är. Därför har vi för avsikt att vid rätt gudomlig tidpunkt träda fram och i detalj undervisa er om det som många heliga texter nu utelämnar. Dessa lärdomar gör er redo för ett nytt medvetandetillstånd och ni kommer bokstavligen att kunna manifestera era Ängla-”vingar." Vår uppgift är att gudomligen vägleda och kärleksfullt övervaka den här omvandlingen. Många heliga Mirakler ansvarar för detta. Alla våra böner har besvarats. Vi har nu andliga och galaktiska allierade som leder er mot en högst förunderlig triumf! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi ytterligare förtydligat det som sker runt den här världen. Stora förändringar är på gång. Den här omvandlingen ger er avslöjandet om en stor återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer. Denna underbara återförening kommer snabbt att leda till en återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge