Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - October 26, 2010

October 26, 2010

8 Ix, 12 Tzec, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi återkommer med mer att berätta för er! Under de senaste veckorna har den sista mörka kabalen tvingats att göra ett antal eftergifter. Dessa eftergifter öppnar vägen till en ny monetär politik, ett nytt finansiellt system och välbehövliga regim förändringar. För närvarande arbetar vi i takt med våra Jordliga allierade för att manifestera vad som har blivit överenskommet med de mörka kabalisterna, som fortsätter att gräla inbördes, vilket ytterligare splittrar den lilla enhet som fortfarande finns kvar inom deras led. Som ett resultat kan vi rapportera att processen för transformering av er värld är återigen på rätt spår, och vi förväntar oss att de händelseutvecklingar som har tagit så lång tid att inträffa nu äger rum. Våra Jordliga allierade går nu igenom processen för att samla ihop de olika individerna som skall leda de olika departementen av den nya Amerikanska regeringen och utarbetar de sista detaljerna för de sedan länge förväntade uttalandena. Om det inte blir några plötsliga förseningar förväntar vi oss att förändringarna skall börja när som helst och som en konsekvens har vi ökat antalet av våra skepp som för närvarande flyger över många huvudstäder.

Anledningen till detta är att säkra dessa områden från falska skepp som tillhör den hemliga regeringen. Vi är på full alert basis och har satt täckta försvarsskepp på kontinuerlig patrull över deras baser. Hit in tills så har våra enheters patrullschema varit ostört. Det sista vi vill är att någon incident förhindrar en smidig procession för uttalanden som skall göras av de nya övergångsregeringarna. Dessa nya regimer har tillräckligt att göra utan att brottas med en för tidig uppvisning av de nya teknologierna som bara är veckor ifrån att formellt bli introducerade till världen. Vår roll är att sätt stopp på allt förhindrande användande av esoteriska enheter innan de avslöjas. Dessa formella avslöjanden kommer att inkludera en rad teknologier som vi önskar att förse er med. Till dess kommer våra Jordliga allierade att koncentrera sig på de mer omedelbara globala frågorna: införa de nya hårdvalutorna; skuldförlåtelse, avfärdandet av inkomstskatten och utdelande av skatteåterbäring; reformerandet av bankindustrin och närliggande finansiella tjänster; och omstruktureringen av alla företag.

Sedan har vi införandet av Allmän Lag och, i de flesta fall, återetablerandet av en sann rättslig konstitutionell regering. Dessa olika operationer förväntas att vara de första frågorna som skall hanteras av de nya regeringarna. Högt upp på agendan står också upphörandet av konflikterna i Irak och Afganistan och signerandet av överenskommelser som möjliggör hemsändandet av arméerna till sina respektive länder. Återställandet av många baser utomlands till sina ursprungliga ägare ingår också här. Detta är en tid för att betona global fred och samarbete, och med det i sikte så förväntas en fullständig nedrustning av kärnvapen i alla länder. När detta väl är på plats ämnar vi att neutralisera alla kärnvapen och reaktorer. Detta kommer att gå hand i hand med införandet av aktiveringen av nollpunkts energigeneratorer, vilka kommer att byta ut alla kärnreaktorer som idag försörjer det elektriska nätet. Inom ett par månader kommer ni att föras fram längs er väg mot fullt medvetande i en serie av stora steg!

Att snabbt föra er värld från dess nuvarande tillstånd till något mer civiliserat är i sanning ett gigantisk uppdrag. Ert samhälle kan beskrivas som analfabetiskt, dogmatiskt och xenofobiskt och med en allmän ovilja att acceptera nya koncept. När vi ser detta ser vi också hur utmanande vår uppgift egentligen är. Vi har skickat observationsgrupper in i myriader av kulturer och är väl medvetna om skillnaderna och de inrotade fientligheterna som vi kommer att behöva övervinna. Våra medicinska grupper har observerat skadan och våldet som har åsamkats var och en av er, och dessa trauma används för att skapa en hel rad av uppfattningar som era tidigare härskare har använt för att kontrollera och manipulera er. Ett av våra arbeten är att hjälpa er att läka dessa olika sår då ni förbereder er för de slutliga stadierna för fullt medvetande. Jordens Spirituella Hierarki omsluter er också med meddelanden om Kärlek och Nåd för att påskynda transformeringsprocessen. Vi ser mycket fram emot potentialen av världen efter masslandningen.

Efter masslandningarna kan vi lätt arbeta med er individuellt och få er att fokusera på de områden som behöver det. Våra rådgivare är väl utbildade i de speciella kraven som för er till fullt medvetande snabbt. Procedurerna är komplexa och ämnade att öppna era intryck till nya verkligheter. Nu visar bara mycket få av er en del av dessa drag som ligger i dvala hos de flesta av er. Vi ämnar att helt fullt förklara dessa färdigheter för er och sedan hjälpa er att föra fram liknande kapaciteter som ni sedan länge har förtryckt. Målsättningen med allt detta är att börja ett uppvaknande som kommer att tillåta er att åtminstone få en titt på vad ni är kapabla till. Vi önskar att skala bort de lager av förtryck som ni utsattes för under er barndom, vilket förhoppningsvis kan sätta er på en nivå där vi kan börja en dialog som avslutas med er återgång till fullt medvetande och de förmågor som ni övergav för länge sedan.

Att återgå till fullt medvetande är naturligtvis den primära anledningen till första kontakt. Allt annat vi gör är helt enkelt för att hjälpa och påskynda denna transformation. I samma anda önskar Moder Jord att gå framåt och bortom den verklighet som hon nu upptar, och denna önskan gjordes klart för oss innan vi skapade detta första kontakt uppdrag. Andligheten önskar också innerligt att manifestera stipulationerna av den Gudomliga Planen. För att allt detta skall hända så behövs två komponenter, av vilka vi är den fysiska grenen. Vår uppgift är att använda alla resurserna som står oss till förfogande för att få detta uppdrag framgångsrikt avslutat inom tidsramen som vi har blivit givna. Än så länge har vi uppnått de flesta av protokollen som behövs. Allt är på plats och vi har noggrant hållit oss jämsides med de förändringar som var och en av er genomgår. Vad som nu återstår är en officiell kontakt med er.

Vi väntar på nästa steg som planeras av vår Jordliga allierade. Som vi sa i förra veckans meddelande så har vi informerat dem att vi är redo att för deras räkning avsluta vad som är nödvändigt för att föra in de nya regimerna och för att leverera välståndsprogrammen till var och en av er. Åtgärder utförs med denna målsättning i enlighet med vad som har stipulerats av våra Jordliga allierade och oss. Vi ämnar helt och fast att utföra vad som bäst kan accelerera de nödvändiga förändringarna. Många av regimerna som kontrolleras av de mörka samarbetar fortfarande med den mörka kabalen, och vi förväntar oss en viss grad av ofog från dem då vår plan börjar manifestera. Det är därför som vi så noga observerar deras hemliga underjordiska baser och sammankopplade installationer på ytan. Dessa mörka tjänare fortsätter med sin motspänstighet, men alla typer av taktikförseningar från dem kommer att förhindras av oss.

Kabalisterna vet vad konsekvenserna blir av deras mörka gärningar och tycker inte om vad som nu skall hända med dem. Vi har sett tecken på deras oro när vi har diskuterat vissa frågor med dem. Vi läser konstant deras inre tankar och preferenser och förstår precis hur uppsplittrad deras tidigare solida framfart har blivit. De sista återstående hindrena faller nu snabbt samman och allt är mer eller mindre på plats. Våra Jordliga allierade och deras vänner har gjort ett stort arbete med att sätta upp strukturen som behövs för att införa Himlens förordningar. Nu är står vi bokstavligen på randen till införandet av något underbart för er, och inom detta sammanhang hoppas vi att vår närvaro kommer att ses av er som något mycket godartat. Denna nästa period i er historia kommer att se avslöjandet av vilka och vad ni verkligen är!

Idag talade vi om hur nära ni är att uppnå ert sanna öde. Först kontakt är bara ett av medlen för att få er dit. Vi har mycket stolta över er och ser framemot att fira denna magnifika framtid med er. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge