Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - October 19, 2010

October 19, 2010

1 Manik, 5 Tzec, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! För närvarande är vi engagerade i samtal med våra Jordliga allierade angående hur bäst genomföra deras olika målsättningar. Vi har föreslagit för dem att alla återstående hinder eller komplikationer lämnas till oss för att ta hand om. Vi ämnar få dessa sista svårigheter ur vägen genom att använda oss av riktlinjer som lades ut för sex år sedan. Dessutom har Himlen gett oss en specifik tidtabell. Moder Jord är nu mitt i förändringar som kräver att vi gör ett mer öppet framträdande under de kommande månaderna, och för att göra detta behöver vi Jordens regeringar att vara mer samarbetsvilliga än de är för tillfället. Det ända sättet att uppnå den nivå av samarbete som krävs är genom ett regimskifte och vi ämnar snabbt avlägsna alla återstående hinder. Vi har inte längre tid att massera egos eller att nära någons känsla av egenvärde. Vår förebindelsepersonal upplyser våra Jordliga allierade att detta skifte närmar sig och förväntar oss helt fullt positiva svar. Vi har också instruerat våra ambassadörer att levererar en serie av specifika meddelanden till ett flertal av era regeringar.

Dessa meddelanden tar upp behovet av att genomdriva ett legalt regimskifte. Det är sedan länge dags att införa de förhållandena som är en förutsättning för första kontakt. Vi har föga tålamod kvar för fortsatta förseningar och önskar innerligt att gå vidare med schemat som vi lovade Himlen skulle ha varit utfört vid det här laget. Sorgligt nog så känner era regeringar att oresonlig trots är ett berättigat existenstillstånd och fortsätter oförminskat längs med vägen mot global destruktion. Vi motsätter oss starkt deras målsättning och har uttryckt vårt missnöje med deras omedgörlighet. Vi har därför satt i spel de medlen som behövs för att uppnå ett legalt regimskifte i många större regeringar. Detta ses med gillande av våra Agarta kusiner, och våra Jordliga allierade förefaller också redo att följa vår ledning. En serie av åtgärder är nu på väg, vilka kommer att manifestera välståndsleveranserna och tillåta de regimskiften som skulle ha genomförts för länge sedan. Våra avancerade teknologier är på plats och vi är i en position att hjälpa våra Jordliga allierade klippa klorna på de sista regerande kadrerna av den mörka kabalen. När detta väl är gjort, kan vi lugna Moder Jord, och på så sätt förhindra en serie av naturliga katastrofer.

Moder Jord går in i en ny fas av hennes transformation från en begränsad till en fullt medveten värld. Denna förändring kräver ett kraftigt försvagande av hennes geomagnetiska och gravitationsfält. När en viss punkt är uppnådd kan hon kalibrera hennes nästa steg med Solens. Denna tilldelade tid för gemensam kalibrering genomförs för närvarande, vilket förklarar det extra ljus som kommer från Solen. Detta ljus är fullt av information som Moder Jord behöver för att sätta upp skiftet från ett tillstånd av två poler till ett med en monopol. Era vetenskapsmän missförstår helt vad som händer, men har rätt när det gäller effekterna av skiftet. Som en konsekvens av detta ser vi ett brådskande behov av att träda in på en mycket större skala än för närvarande. Våra vetenskapsmän ber oss att göra så och vi har informerat alla de som bryr sig om er säkerhet att vara medvetna om vad som är nära förestående. Denna hotande potential på många platser på planeten, tillsammans med överenskommelser som har uppnåtts mellan den mörka kabalen och våra Jordliga allierade, kräver nu ett bestämt handlande.

Vår flotta sätter dagligen scenen för dessa dramatiska händelser. Vi har berättat för många på er värld varför det nu krävs ett direkt handlande från vår sida. Det finns också påtvingandet av den gudomliga tidsramen. Den gudomliga planen uttrycker klart att vi vid denna tidpunkt behöver visa upp våra skepp för er i stort antal, och vi ämnar göra detta inom en snar framtid. Ett sådant avslöjande behöver utföras med en grad av diskretion och dekorum så vi skapar medlen för att säkert göra så. Vårt mål är att komma in i ljuset av vår godhet, vilket kan tillåta er att se oss som de omtänksamma och empatiska prototyper som ni skall bli. Vi vill inte skrämma er eller bli sedda som någon slag himmelsk spöke. Vi är er rymdfamilj och vi är här för att transformera ert lidande till glädje och era svårigheter till komfort och lätthet. De slutliga stadierna av första kontakt kommer att uppnå detta, och förändra er värld helt till det bättre, där ni kan uppnå era sanna och i hjärtat kända mål med munterhet. Vi välkomnar er till er nya verklighet!

Den snabbt kommande världen är en som ni knappt kan tänka er då fullt medvetande måste upplevas för att kunnas tro på. I detta tillstånd så sker interaktion med er omgivning på många olika nivåer samtidigt. Mängden information som ni kan processa varje sekund är enorm. En annan uppenbarelse är det enormt förbättrade sättet på vilket ni interagerar med era kamrater; och återigen så sker detta på många nivåer. Ni blir helt bombarderade med data från både olika fysiska verkligheter och de oräkneliga spirituella domäner som ni ockuperar. Ni är både fysiska och spirituella Varelser med enorma talanger och förmåga; i ett speciellt liv väljer ni dock en av dessa verkligheter som er huvudsakliga fokus. Ni föds därför i en specifik klan, efter att noggrant ha valt era föräldrar och den närgrupp som de bor i.

Denna fullt medvetna värld ser om er redan innan födelsen. Som en nyfödd har ni möjligheten att telepatiskt bli förbundna till hela ert samhälle och, i jämförelse med era nuvarande förmågor, så är er inlärningskapacitet ofantlig. Ni upptäcker hur ert segment av galatiskt samhälle opererar och vad ni kan förvänta er då ni går igenom en förlängd inlärningsprocess som tar er igenom de första 70 åren av ert liv. Ni lär er om era valda talanger och hur ni skall arbeta med andra för att förfina era färdigheter. Ni lär er hur ni ger era egna unika tillskott till att lösa utmaningarna för att förbättra ert samhälle och expandera er potential. Ni är i ett konstant tillstånd av glädje, vilket ni graciöst kan uttrycka tillsammans med alla runt omkring er. Denna aptit på livet motiverar er att utforska vem ni är och att bidra med ert bästa till er närgrupp.

Då ni närmar er vuxen ålder blir ni alltmer kulturellt integrerade i ert samhälle. Ni börjar resa till både andra delar av er hem värld och till andra delar som utgör er stjärnnation. Ni deltar i ritualerna som är en helig aspekt av ert dagliga liv. Ni lär er att interagera med de olika ekologierna som utgör de inre och yttre domänerna av er hem värld, och dessa utflykter sätter er i kontakt med de många klanerna som utgör ert galaktiska samhälle. Detta hjälper er att fullt uppskatta den enorma mångfald som återförenas för att forma det organiska hela som är er hem världs galaktiska samhälle. Detta nära och skyddande nätverk kan sedan utvidgas för att inkludera hela stjärnnationen. Det formar en meningsfull holistisk bubbla runt omkring er, och visar på ett graciöst sätt levnadssättet i ett fullt medvetet liv.

När ni frivilligt anmäler er för tjänstgöring med en flotta för Vetenskap & Utforskning så gör ni det för att utvidga er kunskap av denna galax och för att handleda andra på deras resa till fullt medvetande. Många stjärnnationer som accepteras inom G.F. är antingen på randen till fullt medvetande eller har just blivit så. Dessa ögonblick är speciella och mycket uppskattade tillfälligheter för flottan att uppleva glädjen som är fullt medvetande med dessa nyligen accepterade medlemmar. I ert fall så har vi kommit under totalt annorlunda förhållanden. I vilket fall som helst så kommer vi som alltid för att handleda er och ta del i och berika er väg mot fullt medvetande. Detta uppdrag har tagit längre än vad som var förväntat, men tiden kommer nu för oss att avsluta våra uppgifter och att leda er alla in i er nya helt medvetna domän.

Idag pratade vi om vad vi nu gör för att manifestera er nya verklighet. Denna V&U flotta är mer än redo för att föra er in i en magnifik värld av fullt medvetande. Tiden stundar för oss alla att celebrera våra många framgångar tillsammans! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge