Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 2, 2010

November 2, 2010

2 Imix, 19 Tzec, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer igen med mer att berätta för er. Våra Jordliga allierade är redo för utdelandet av välståndsprogrammen. De som är involverade i byte av regeringar är beredda att utföra dessa väsentliga uppgifter med ett ögonblicks förvarning. När dessa två förutsättningar har manifesterat kan de sedan länge förväntade uttalandena ske. Vi förbereder vårt eget scenario för att se till denna kritiska vändpunkt äger rum vid den rätta gudomliga tiden. Som vi vet bara alltför väl så har de mörka kabalisterna hållit sig fast vid sina maktpositioner och rikedomar under alltför lång tid. Himlen har därför instruerat oss att backa upp våra Jordliga allierade med en full arsenal av planer att falla tillbaka på, vilket låter oss se till att de olika komponenterna av planen utförs som föreskrivet av himmelskt förordnande. Så vår personal är nu strategiskt placerad för att försäkra alla att vad våra Jordliga allierade gör görs framgångsrikt. Under de senaste månaderna har vi mycket noggrant observerat aktiviteterna från de mörkas undersåtar, och denna övervakning har avslöjat ett veritabelt dårhus av problemskapande.

I varje hörn runt omkring klotet är de mörka fullt sysselsatta med planer för att försena ett framgångsrikt införande av de nya bankförordningarna. Dessa mörka agenter arbetar hårt för att sätta upp hinder för reformeringen av det nya banksystemet och dessa hinder har mött en viss framgång. De flesta av dem som dras in i dessa strategier är dock djupt motsträviga till mörkrets trevare. Under tiden närmar sig det nuvarande systemet en enorm valutakollaps. Denna ökande takt av misslyckanden underminerar det sätt på vilket banksystemet fungerar, vilket i sin tur utlöser en systematisk krasch vilken kommer att åstadkomma ett nedbrytande av den globala kedjan av sammanbundna banker. Ironiskt nog så är det dessa två kommande kollapser som kommer att sänka kabalen och deras förrädiska aktiviteter. För flera veckor sedan lyckades vi motvilligt få till stånd ett antal överenskommelser från de mörkas överordnade direktorat att stå åt sidan och tillåta att de stora förändringarna att påbörjas ohindrat. Dessa överenskommelser blir nu naturligtvis föremål för omförhandlingar, och vi förstår deras panik artade tillstånd och den nivå av oro som de nu har fått.

I vilket fall som helst så är det nu hög tid för en helomvändning då de mörkas gamla styre står på randen till fritt fall. I själva verket så är alla aspekter av er värld i kris. Ekosystemen förlorar sin biologiska mångfald och en massutrotning är nu på väg. Detta har studerats av ett antal vetenskapliga råd och internationella myndigheter såsom ert FN. Hitintills så har rekommendationerna från dessa kommittéer i stort sett ignorerats. Sorgligt nog så representerar detta det normala sättet för stora företag att hantera förändringar, men att desperat hålla sig fast till nuläget kommer inte att kunna vidmakthålla er jord under de kommande årtiondena. Samma sätt att operera gäller för större universitet, vars roll är att informera världen vad det är som händer. Detta glacialt saktfärdiga sätt att anpassa sig till brådskande nya förhållanden driver fram inte bara en överväldigande kris, utan sätter er på en hal väg mot utrotning. Många nya insiktsfulla grupper och tänkande individer inser detta och åberopar ett helt nytt paradigm. När vi väl förklarade för dem vad våra Jordliga allierade gjorde blev de mäktiga nya bundsförvanter till oss.

Våra Jordliga allierade har expanderat deras inre kärna vid flera tillfällen, och det är denna inre kärna som direkt arbetar med våra förbindelsegrupper och diplomatiska personal. Vi ger stöd, vilket skapar en pålitlig struktur för förändring då, trots deras många resurser och djupa engagemang till deras sak, kräver de Jordligt allierades framgång vår närvaro. De mörka ser de Jordligt allierade enbart som blåögda välgörare, men är rädda för vad vi är kapabla till. Det är denna teknologiska överlägsenhet som försäkrar de Jordligt allierades framgång. Vi vet att kabalisterna tänker sig att slingra sig ut ur allt som de skriver på och går med på, och vi har uttryckt vårt misstycke med denna oärlighet. När vi betvingar dem att hålla sig till avtalen så gör de motvilligt så och vi är tvungna att noga observera dem för att se till att allt går som planerat. Vi uppdaterar kontinuerligt våra Jordligt allierade och preparerar dem för vad som behövs göras härnäst. Denna taktik har fört Ljuset till randen av en seger!

Då vi arbetar mot en ny regering och fullt UFO avslöjande ser vi hur er planets energier förändras: Gaia önskar djupt att transformera sig till en 5-D planet. Det samma är sant för ert solsystem, in i vilket er Sol flödar varje hörn med nytt Ljus. Era vetenskapsmän lägger märke till de många ovanligheterna som dyker upp runt om i ert solsystem, som till exempel de ovanliga aktiviteterna på Merkurius och de underliga händelserna på avlägsna Pluto och Neptunus. Dessutom börjar ett nytt nät, i vilket alla planeter ”rider”, att manifestera. Detta fenomen sågs för första gången vid början av detta årtionde. Vår allt starkare närvaro har också alarmerat många vetenskapsmän som är associerade med regeringar som har rymdprogram. Många aspekter av vårt uppdrag här har krävt att vi för in de anläggningar som behövs för att transformera detta solsystem till ett fullt medvetet.

Som vi ofta påminner er så har just detta uppdrag med tiden utvecklat sig till ett högst ovanligt uppdrag. Vi är inte bara en del av er transformation till fullt medvetande utan också ett medel för att alterera er hela verklighet. Normalt så skulle dessa aspekter hanteras av era lokala Spirituella Hierarkier och vi skulle enbart följa förordnanden från dessa heliga organisationer. I ert fall så har vi blivit indragna med att i själva verket utföra de slutliga stegen för att föra er värld och er själva till fullt medvetande. Detta unika åtagande har lärt oss mycket om vilka ni är och vilka vi är. Denna möjlighet att nå sådan vishet är en glädje! Det mesta av vad vi lär oss skrivs ned i våra heliga texter. Dessa skrifter öppnar upp helig kunskap och nya ritualer, vilka ger oss insikter om Skapelsen och om hur det fungerar när fysikaliteten transformeras.

Då vi närmar oss framgång ser vi hur den gudomliga planen har satt upp de kommande händelseutvecklingarna. Mörkret släpper mycket motvilligt sitt håll över er då varje dag ser hur dess makt minskar på olika fronter. Vi observerar denna minskning och vi förklarar för våra Jordliga allierade. De flesta av er är alltför upptagna med det dagliga överlevandet för att kunna lägga märke till något annat, men denna avledning gör det lättare för våra Jordliga allierade att utföra sin agenda. Vi observerar det sättet på vilket maktcentra förskjuts, vilket gör det allt svårare för kabalen att hålla sig till sin ursprungliga plan. Det betyder inte att de är helt ineffektiva, men vad som är viktigt är att de mörka inser att deras grepp har mjuknat till den grad då Ljusets agenda manifesteras mer och mer varje ögonblick och varje dag. Det är därför som vi nu i verkligheten ser vår framgång äga rum.

Vad som nu händer är en alltmer ökande förskjutning mot Ljuset, mot överflöd, mot frihet och mot Sanning. De gamla mörka sätten faller åt sidan och uppvaknandet av Jordens mänsklighet är i full fart. Det betyder att de nya radikala sätten att göra saker och ting kan rusa fram. Händelser som alla kan se är på väg kommer att understryka dessa påståenden. Vi vakar över er från våra skepp, och på nätterna kommunicerar vi med er medan ni är i ett speciellt avspänt tillstånd av medvetande. Den Galaktiska Federationen medicinska lag som har ansvaret för era fysiska framsteg arbetar ihärdigt med att göra er redo för första kontakt med oss, därför att när vi väl anländer så kommer ansträngningen att fullborda fullt medvetande gå med full fart framåt!

Idag har vi berättat för er vad som händer på er värld. Ni gör snabba framsteg mot fullt medvetande och vi ser fram emot vår sammankomst med er. Tiden för första kontakt närmar sig snabbt och de händelser som leder fram till det. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge