Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - October 12, 2010

October 12, 2010

7 Ahau, 18 Tzotz, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! För närvarande intensifieras schismen mellan olika delar av den mörka anglosaxiska kabalen. Ett flertal sektioner av denna kabal är extremt oroade över hur deras kommande kollaps skall spela ut sig. Då olika delar av det nya finansiella och monetära systemet visas dem i hemlighet utvecklas panik inom dessa grupper. Deras största oro för tillfället är exponeringen av det stora antalet illegala, för att inte nämna omoraliska, aktiviteter vilka utgör basen för deras dagliga sätt att operera. Ett exempel på detta är uttalandena om betalningssvårigheter som gjordes de senaste veckorna utav ett antal större amerikanska banker, i förhoppning att en sådan handling kan utgöra en förmildrande faktor inför deras nya Jordliga allierade handledare. En allmän förtäckning utförs nu för att avgöra inte bara karaktären och utsträckningen av dessa brott, utan också för att avgöra vilka de huvudsakliga förbrytarna är. Naturligtvis så har denna aktivitet fått de många medlemmarna av den finansiella världen att sätta hjärtat i halsgropen, då våra Jordliga allierade har vid upprepade tillfällen sagt att de som är skyldiga till sådan kriminalitet kommer absolut att hållas ansvariga.

Kabalen är nu febrilt engagerad med att förhandla om en reduktion i de bestraffningar som kommer att åläggas dem. Denna oro kan bevittnas i de handlingar som nyligen beslutades av ett antal banker och deras associerade då det gäller övertagandet av hus vars lån ej är betalda. Deras stress ökar också på grund av de senaste misslyckade försöken av den amerikanska centralbanken att hålla sig flytande då det amerikanska finansiella systemet står på kanten till att falla ihop. Detta kan observeras i den enorma mängd av ädelmetaller som har handlats under de senaste månaderna, men dessa panikdrivna köp är alltför lite alltför sent. Den allra största delen av sådana råvaror hålls i hemlighet utav våra Jordliga allierade, och vid en lämplig tid kommer det nya finansiella systemet, ämnat att sammanfalla med en mångfald av regeringsbyten, att avslöjas för allmänheten. Trots deras nyliga uppköp av ädelmetaller kommer den sanna mängden av skulder som dessa finansiella institutioner håller att ta ner hela systemet. De många aspekterna av detta nya system är på plats och de nya övergångsregeringarna har blivit legalt godkända. Allt som nu behövs är att dessa förändringar genomförs vid den rätta gudomliga tiden!

Dessa utvecklingar är ett tecken på att Ljuset tar befäl i er verklighet. Framför er ligger en värld som är mycket annorlunda från den ni känner till. Målet är att förbereda er för alla sätt på vilket som detta kommer att genomföras. De multinationella bankerna vet att de är förgjorda. De kommer att brytas upp och deras många tillhörande institutioner kommer likaledes att upphöra. Mindre och lokala banker kommer att ta över från dem, och var och en av dessa regionala banker kommer att bli strikt reglerade utav råd som ingår som en del av det nya människovänliga finansiella systemet. Varje bank kommer att begränsas då det gäller var de kan operera och vilka tjänster som de kan erbjuda. Kom ihåg att detta nya system bara är temporärt; det är bara en länk mellan det nuvarande systemet och ett baserat på ett fullt utvecklat globalt välstånd. Detta globala överflöd är ämnat att göra det möjligt för er att lätta på er koncentration att samla på er pengar och tillhörigheter och istället bli involverade i vad som får ert hjärta att sjunga. Sökandet efter lycka och glädje är huvudmålet för den nya realiteten!

De Uppstigna Mästarna förstod för länge sedan att mänskligheten behövde vända sin uppmärksamhet bort från en värld som styrdes av pengar, vilken hade påtvingats dem utav Anunnaki folket och istället fokusera sig på att nära sin inre glädje. Saint Germain gjorde en tydlig antydan i den amerikanska frihetsdeklarationen av detta när Lockes ”Liv, Frihet och Egendomar” byttes ut mot ”Liv, Frihet och Sökande efter Lycka”. Den amerikanska konstitutionens rättigheter och den franska deklarationen av människans rättigheter förklarade ytterligare behovet hos människan att fritt uttrycka vad det är som ger dem glädje. Den förestående nya verkligheten innefattar detta koncept i sina grundsatser. Ni kommer att gå framåt från ert nuvarande slit för överlevnad till en existens där ert sanna kall lätt kan manifesteras. Detta är principen som först inspirerade Saint Germain att sätta ihop Världsfonden vid mitten på 1700-talet. Denna fond skulle tjäna som stommen för en värld av överflöd, vilket skulle nå alla och distribueras utan Ljusarbetarna i världen.

Anunnaki folket observerade denna fond och drag snart slutsatsen, i början på 1800-talet, att den skulle urvattnas och den sista biten angående fördelningen av tillgångarna skulle förhindras från att äga rum. Detta ledde till en större plan för att stoppa Ljuset helt och hållet, genom att införa deras egen plan för att på en permanent basis förslava deras begränsat medvetna belastningar innan slutet av 1900-talet. Vad de inte kunde förutse var Ankaraavtalet och hur denna händelse skulle sätta krogben för deras lömska förslavningsplaner. En gång i tiden gjorde Ljusets and mörkrets härskare (Ankara) i galaxen en gudomlig profetia: vid rätt tid skulle en speciell Deklaration från Ankara transformera denna galax enormt. Denna deklaration var att upphöra med de galaktiska krigen som hade rasat från en sida till den andra av galaxen under millioner år. Denna proklamation hade en annan fördel: den hade makten att föra samman tidigare fiender. Detta avtal var menat att flöda galaxen med ett nytt Ljus: ett Ljus av Enhet och fullt medvetande.

Efter avtalet så blev de Jordliga undersåtarna till Anunnaki folket helt ställda. Då de stoppades i allt vad de företogs sig så protesterade de och började slåss inbördes för äran att leda mörkret till seger. Men den patrull som de stötte på var alliansen mellan Gaia’s många krafter utav Ljuset och den Galaktiska Federationens uppdrag för första kontakt. Denna koalition fick snart överhanden och började en process som nu står på tröskeln till framgång. Dess huvudsakliga uppgift är att frigöra er från slaveri och införa det överflöd som de Uppstigna Mästarna sedan länge har satt på plats för er. Detta mål inkluderar återgången till fullt medvetande. Dessutom blir det en stor återförening med folket från Agarta och era förfäder genom hela denna enorma och magnifika galax. Tiden för allt detta har kommit, och vi står nära att avslöja oss för er.

Detta uppdrags många betydande punkter för er är lika väsentliga för oss. Vårt arbete här är en del av ett större avslöjande. Det sista femton åren har infört en hel del förändringar i er värld, inklusive en hel serie av händelser som är på vippen att resultera i en stor transformation. Denna förändring kommer att införa under, vilka kommer att skriva om er historia, er kultur och era filosofier. För närvarande så är er världssyn i analogi med Kopernikus: ni ser er själva i centrum av livets existens. Detta kommer naturligt att förändras när vi dyker upp. Helt plötsligt kommer Liv att ses som utbrett över hela galaxen! Ni kommer först att sakna kunskap och ha mycket litet information om hur universum verkligen fungerar, men det kommer snabbt att förändras. Då er utbildning går framåt så blir ni mer komfortabla med er nya verklighet.

Er nya värld kommer att blomma ut framför er som en helig lotus blomma. Dess kronblad kommer att visa er ett nytt gudomligt sätt att leva. Ett galaktiskt samhälle kommer att ta form och ni kommer att expandera in i varje hörn av den Inre Jorden; länken mellan den inre världen och världen på ytan av Jorden kommer att vara färdigställd och skönheten av totaliteten av Jorden och dess mångfald kommer att överväldiga er; helt nya ekosystem kommer att födas. Ni skall bli vårdare och övervakare av detta återförenade land och av de många världar som omger er. Solsystem skall återfå sin ursprungliga skönhet. Ni kommer att med rätta bli stolta över ert arbete och det ni gör för att sprida Ljuset till alla närliggande galaxer. Ceremonierna i er värld på ytan kommer att omsluta er med förtjusning, och detta reflekteras i myriader av era lysande städer.

Idag har vi gått igenom vad som händer på er värld. Vi tittade som hastigast på hur ni kom till denna punkt i er historia, på första kontakt, och dess signifikans för ert öde. Tiden kommer för oss att träffas och för att utföra den slutliga delen av er resa till fullt medvetande! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge