Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 26 augusti 2014

Sheldan Nidle - 26 augusti 2014

3 Ben, 11 Uo, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer tillbaka med många bra saker att tala om! Det viktigaste är det stigande flödet av tillgångar runt hela ert klot. De gamla familjerna har börjat med utbetalningar, som kommer att leda till den globala revalveringen och en stor valutaomställning. Utöver dessa händelser finns utbetalningen av pengar från välståndsprogrammen och från världens humanitära projekt. Dessa saker backar upp två andra händelser. Den första är tillkännagivandet av ett globalt jubileum eller skuldavskrivning, och de andra innebär uppkomsten av ett flertal GESARA-regeringar med början i USA. Dessa nya regeringar kommer att bana väg inte bara för välstånd, utan även för tidpunkten för avslöjandet (disclosure). Så snart ni upptäckt att vi existerar är ni redo för tillkännagivanden från era kusiner i Inre Jorden och från oss. Er levande planet är ihålig och har en mycket speciell kärna eller centralsol. Denna inre sol ansvarar för det norrsken ni ser nattetid på den övre norra och nedre södra delen av er värld på ytan. Detta fenomen är en del i de många mysterier, som finns över hela er värld. Vi finns här för att förklara dem för er.

Er värld är en del i ett vidsträckt solsystem som är miljarder mil i diameter. Trots sin storlek är detta planetsystem ganska litet. Förunderligt nog innehåller det ändå kvarlevorna efter fyra vattenvärldar. Detta är unikt inom den här galaxen. En av de saker som kommer att ske är återställandet av dessa världar till deras tidigare tillstånd. När detta är utfört kommer ni att vara en del av ett mycket vackert och unikt hem för mänskligheten. Ert primära förvaltarskap är att vaka över denna fantastiska plats och att välkomna många till era hemvärldar. Varelser från hela det fysiska kommer hit för att skapa organisationer för att sprida Ljuset och Himlens heliga dekret. Det mörka hade bokstavligen den här galaxen i sitt grepp under en miljard år. Nu ska Ljuset komma och lära av er samlade visdom i detta ämne. Genom bedrägeri störtades ni ner i skräcken att vara i ett begränsat medvetande. Det mörka använde era nya begränsningar till att skapa en ras med slavar för att få sitt mörker att fungera på er. Ni hade inget annat val än att lyda. Ändå fanns det inom er en Ande som irriterade denna hänsynslösa dominans.

Denna ande var orsaken till att era utomjordiska mörka mästare förstörde era globala samhällen inte bara en gång utan tre gånger. Ni har bara ett svagt minne kvar av detta i era inre minnen och i era förvirrade berättelser. De Uppstigna Mästarna ska i gudomlig tid komma och undervisa er om detta och mycket mer. Vi kommer och fungerar som mentorer och funktionärer i den process som ni bara börjar få erfarenhet av. Våra mentorer behöver bokstavligen se dig i ögonen och undervisa dig om dig själv. Du har mycket som du knappt erkänner. Detta kräver en utdragen process. Ibland kan detta vara känslomässigt och mentalt ganska smärtsamt. Vi förstår hur svårt detta kan vara. Inte desto mindre behöver du möta dina demoner och lära dig att verkligen släppa dem. Detta är något som vi möter mellan våra livstider och när vi dagligen arbetar med en specialutbildad rådgivare. Vi har en process uppbyggd kring de Fyra Lagarna, som är heliga för oss. Vi strävar efter att förfina vår andliga aspekt och att avsevärt förbättra dess relation till dess integrerade fysiska aspekt.

Vi inser hur viktigt det är att utöva Kärlek och att använda Ljusets visdom mot varandra och oss själva. Vi lever långa liv, som arrangerats för att utforska det fysiska och lära oss enorm visdom från stjärnorna. Denna visdom förs vidare i den som vi gemensamt kallar Förståelsens Bok. För miljoner år sedan, mötte vi för första gången det mörka och fick lära oss om dess vägar utöver den här galaxen. Anchara-alliansen lärde oss många saker. Vi tog dessa och bad våra himmelska rådgivare om råd. Vi fick en rad svar som har gett oss stöd. Himlen gav oss de Fyra Samhälls- Lagarna (The Four Societal Laws) och början på vår bok, Förståelsens Bok. Vi kommer att handleda er och visa er hur ni kan börja er egen bok med visdom och förståelse. Vi värnar om det som ni kommer att lära oss. Profetian förutsade för länge sedan det som nu sker i hela den här galaxen. Vi kommer därför att uppfylla den här profetian och följa det redskap som tar er tillbaka till Ljuset och till fullt medvetande. De händelser som följer är helt enkelt det sätt på vilket allt detta sker!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med mycket att tala om! Ni närmar er de nästa stegen hos er gudomliga vandring mot fullt medvetande. Nästa uppsättning Uppstignings-symptom (Ascension symptoms) kommer att gälla den nya balansen mellan de nya chakrana och de gamla. Dessa förändringar gäller även kroppens meridiansystem. Fram tills nu har ni fått igång de nya chakrana i sitt nätverk och de påverkar den naturliga balansen hos ert fysiska jag. Dessa förändringar behöver börja justera er kropps reaktioner på olika sorters stimuli. Detta gör att er hjärna får förmågan att bättre reglera den nya jämvikt som era olika väktare av er fysiska kropp skapar. Under den här tiden kan vi börja utveckla nya mönster som kan hjälpa din kropp att minska den stress som alstrats vid introduktionen av fyra nya kropps-chakran och de två som balanserar anslutningarna till det gudomligt kvinnliga och manliga hos er. Således kan din kropp börja reparera en del av den plåga som skapats genom förberedelserna inför er kommande Uppstigning.

Denna välsignade rad av förändringar gör er iordning inför introduktionen av era mentorer. Under våra sista livstider innan Uppstigningen (Ascension), fick vi möjligheten att få en bättre förståelse för det vi i Himlen hade valt att uppnå. Ni kommer nu att få samma möjlighet. Var och en av er behöver en bättre känsla för den omvandling som ni går igenom. Himlen bad oss ??att förklara detta för er och be er att begära den hjälp som behövs från var och en av oss. Ta den här tiden i anspråk till att vända er till oss med era böner och meditationer. Vi är redo att visa er vad ni går igenom och förse er med hjälpmedel för att lindra era smärtor och sorger. Det här stödet är ett gudomligt ingripande. Det finns för att låta er successivt läka och förbereda er för den tid då ni ska träffa er tilldelade mentor. Fram till dess kan vi hjälpa er på ett meningsfullt sätt. Ni är vår välsignade Ljus-armé!

Vad Himlen gör är att försäkra var och en av er att ni är här under en helig tid och behöver förstå detta bättre. Ni straffas inte. Istället välsignas ni av Himlens milda energier. Var och en av er har ett speciellt livskontrakt och du behöver tid att läka och bli gudomligt berörd av våra himmelska skaror och oss. Så glöm inte att sända böner till Himlen och till oss. Det är dags för läkning och dags att du återigen förbinder dig till denna heliga sak. När de olika gåvoprogrammen betalas ut, behöver du även se djupt inom dig och ännu en gång binda dig till Ljuset! Se på detta som en tid då en del fantastiska händelser kommer att ske. Se allt detta bara som saker som profetian förde fram! Du finns här för att föra in Ljuset till den här världen och för att kollektivt besegra det mörka och dess vidriga vägar. Gläd dig och acceptera den rättfärdiga gåvan från Himlen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med våra budskap till er. Världen är redo att ta emot de första händelserna, vilka kommer att förflytta er mot välstånd, en global festhögtid och nya regeringsformer. Detta kommer naturligtvis att leda till avslöjande och händelser som markerar ankomsten av er Andliga familj och er rymd-familj! Många stora ting är verkligen redo att ske. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge