Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 19 augusti 2014

Sheldan Nidle - 19 augusti 2014

9 Cimi, 4 Uo, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer med mer att berätta för er! Er planet har varit platsen för en oerhört stor sista kamp mellan det mörka och Ljuset. De gamla familjerna står enade i sitt beslut att få ett slut på den mörka kabalens långa styre. Den nuvarande fasen hos det här styret började med eld och is, vilket markerade slutet på den sista gyllene tidsåldern och början på den nuvarande eran i er registrerade historia. Det bestämdes att Anunnaki äntligen skulle få full kontroll över sina mänskliga undersåtar. Således ställdes de som blev deras hantlangare inför behovet av att grymt kontrollera er. Det här behovet framkallade de märkliga historier, som detta styre åstadkommit under de senaste sex tusen åren. Det mörka har inte fullständigt kunnat uppfylla sina egna krav. Dessa krav innebar att formellt få ett slut på era rättigheter och att olagligt införa ett sätt att förhindra er framtida återgång till fullt medvetande. Det är denna brist på respekt för Himlens påbud som har utlöst den nuvarande tysta revolution som nu är redo att tryggt förlösa er från det mörka. De som så innerligt tror på Ljusets sak kan vara säkra på en oundviklig framgång! De sista stegen i denna revolution pågår nu.

Det mörka krymper nu i takt med att dess en gång så oöverstigliga makt bleknar bort. Era tidigare regenter brukade ha stark tilltro till sin allmakt. Deras självförtroende är nu slut. Omfattande arresteringar kommer att sopa dem från makten och tillåta Ljuset att sätta nytt styre på plats. Denna nya regering är knuten till ett ökat välstånd, vilket snabbt kommer att bli ett permanent inslag hos denna övergångsvärld. Översvämmade av välstånd och med ett nytt sätt att regera kommer ni dagligen att möta en uppsjö nya teknologier. Så snart avslöjandet (disclosure) sker, kommer dessa nya teknologier att kombineras med våra egna. Ett nytt klimat med Kärlek och Ljus kommer att bereda väg för introduktionen av din personlige mentor. Denne mentor är en som lärt sig dina böjelser och är beredd att föra dig fram till den punkt där du står redo inför fullt medvetande. De vackra och betydelsefulla lektionerna av era Uppstigna Mästare blir till stor hjälp i denna sak. Dessa lektioner kommer att göra scenen klar inför allt som skall komma. Ni ska lära er om er sanna historia och om det som atlantiderna gjorde med er.

Att kastas in i begränsat medvetande gjorde er bekanta med rädslans fasor, med begränsningen och till och med med döden. Anunnaki använde dessa saker och sina hantlangare för att förflytta er in i ett tillstånd av fullständigt slaveri. Detta åstadkom de nästan. Ni är före detta fysiska Änglar och har lärt er mycket medan ni befunnit er i detta tillstånd av fruktan. Ni ska använda den här visdomen för att gynna Ljusets påbud. Ni vet verkligen allt om begränsat medvetande. Ni förstår hur det fungerar och hur en hel befolkning, oavsett storlek, kan manipuleras av dem som har gett efter för det mörka. Vi är mycket stolta över er för vad ni har gjort, - allt lidande, sjukdomarna, bristen och till och med de saker som har drivit er till att skada era medmänniskor under sken av religion eller till och med under tider av krig. Ni har upplevt den bästa av tider och den värsta av tider. På grund av detta äger ni alla en stor inre "bok" fylld med dessa omständigheter och de stora händelser som omger dem.

Denna visdom är något som bara de nästan tretton årtusendena av upp-och nedgångar och era ”gudars” upprepade, nästintill förintelser av er har kunnat ge er. Den där delen av er historia är över. Undersök tillsammans med era mentorer hur detta har påverkat er. Gör er redo inför fullt medvetande. Ni har inom er och i era Akasher-krönikor de läxor som ni kan använda för att undervisa många i den här galaxen, vilka ingenting annat vill än att bli berättigade fullt medvetande. För närvarande håller den här processen på att börja inom den här galaxen. Era berättelser bär på viktiga lärdomar som ni kan undervisa om. Vi har den djupaste förståelse för de enorma mängder som ni har varit tvungna att gå igenom liv efter liv. Dessa fasor är markörer för dem som ni inom kort kommer att möta och sedan undervisa. Var och en av er kommer då att handleda hela stjärn-nationer så att de kan förflytta sig till det fulla medvetandets tröskel. Genom att göra detta kommer ni att säkra en galaktisk fred och låta den här galaxen förflytta sig in i Ljuset! Detta sker för att sedan låta Himlen utveckla nästkommande händelser av fysiskt Skapande i den här sektorn av det fysiska!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi stiger fram inför er med mycket goda nyheter! Marschen mot välstånd ökar takten! Mycket sker nu som utlovar er en ljus framtid. Regeringen som styr den här världen är redo att ge upp. Amerikanerna förbereder sig inför NESARA. Resten av den här världen gör sig iordning för det som kan kallas GESARA (Global NESARA). Hur som helst, vi välsignar den här utvecklingen och är medvetna om att det innebär att våra lektioner ligger mycket närmare sin manifestering. Medan ni förbereder er för frihet, var redo att välsigna och erkänna dessa okända hjältar, som har gjort allt detta möjligt. De finns inom regeringen, rättssystemet och speciellt inom finansen och de har arbetat hårt för att manifestera det som ni ska få njuta av. Visa barmhärtighet och hys välvilja i varje ögonblick under era kommande dagar. Det är bara på grund av Himlens heliga befrielser som dessa fantastiska händelser är redo att ske. Vi är tacksamma och fyllda med välsignelser inför var och en av er!

Frihetens och välståndets stora välsignelser är gåvor som är avsedda att förbereda er inför fullt medvetande. Vid lämplig tidpunkt behöver vi lära er mycket om det som ligger framför er. Genom att förneka döden kommer ni att höja er och bli ett med oss i gudomligt tjänande. För länge sedan, även det vid lämplig tidpunkt, tog var och en av oss del i en särskild ceremoni som gjorde det möjligt för oss att höja oss (ascend). Sedan gick var och en av oss igenom ett slags ”träningsläger” ("boot camp"). Detta lärde oss mycket om mänskligheten och om hur man bäst kan vägleda och hjälpa er. Genom vår rymdfamiljs arbeten kommer allt detta att fullföljas inom kort. I Inre Jorden kommer ni att få gå igenom en speciellt förberedd tre dagars ceremoni, följd av en 10-dagars träning i det fulla medvetandets etikett. Sedan är ni redo att ansluta er till er Agartha-familj och oss i arbetet med att omvandla det här solsystemet. Ni kommer att möta dem som är icke förkroppsligade (non-corporeal) och som bebor Venus och Mars.

Se på nuvarande tid som slutet på det som för många av er varit en period med långvariga frustrationer och ouppfyllda drömmar. Stunder kommer, då ni äntligen kan njuta av det som ni har blivit lovade. Vi ber er att använda en del av er tid för att välsigna och tacka er familj på Jorden och i Himlen. Börja varje dag på det sättet. Du finns faktiskt här för att vara en gudomlig del av det som Himlen dagligen påbjuder för det fysiska. Bli ett i er frihet och använd ert välstånd klokt till att förbättra för mänskligheten och för allt liv på detta underbara klot. Vi Uppstigna Mästare har länge gjort detta för er räkning. Vi visste hur detta magnifika äventyr var ödesbestämt att bli. Vi är redo att hjälpa er att utföra de stora gärningar som Himlen i sin nåd har gett oss. Tillsammans ska vi skapa en ny stjärnnation, skapa fred i den här galaxen och stödja Ljuset till att expandera till ännu större delar av det fysiska! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi gett er goda nyheter! Många fantastiska saker håller på att bära frukt! Var i Glädje, vara beredda, och mest av allt, var tacksamma för de händelser som manifesterar frihet, välstånd och nya styrelseformer för alla! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge