Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 2 september 2014

Sheldan Nidle - 2 september 2014

10 Ahau, 18 Uo, 11 I

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer tillbaka med en del underbara nyheter! NESARA är nära att tillkännages. Processen som gäller revalvering av valuta är i själva verket färdig! Den globala valuta-omställningen ligger nära till hands. Den här utvecklingen är bara början på en process som inleddes för decennier sedan av våra Jordallierade. Förutom förändringar inom regering och finans, är det även dags för var och en av er att bli fri från det stora träsk som globalt skuldslaveri innebär. En rad viktiga händelser med tillhörande tillkännagivanden är bara början på de processer som kommer att sänka den mörka kabalen och dess många hantlangare. Bli inte chockerad över det som kommer att ske. Gläd dig och var i ditt hjärta medveten om att en process börjar som äntligen kommer att göra dig fri och återupprätta din individuella suveränitet. Ny regering kommer att bjuda in dig och fråga dig om råd. Var beredd på att acceptera allt detta med behag och med en stark tro på Ljuset. Vi kommer att invänta tidpunkten då det är lämpligt för er att avsluta mörkläggningen och avslöja vår existens och vår välvilja. Vi är i det ögonblicket redo att vända oss till er och i detalj förklara om första kontakt. Våra landningar kommer att bli början på en tid som gör er redo inför det fulla medvetandets glädje.

Denna väg till fullt medvetande är den springande punkten i vårt uppdrag. Under de senaste nästan tretton tusen åren har vi övervakat er och rapporterat till våra hemvärldar om det som sker här. Den mörka kabalen, med hjälp av sina Anunnaki-överherrar, var mycket nära att driva er in i ett permanent tillstånd av slaveri. Denna avskyvärda verksamhet kom till ett snöpligt slut när Anchara-alliansen kom överens om fred, och bad om att ärkeängeln Mikaels gamla profetior skulle uppfyllas. Detta gjordes, och Anunnaki lämnade den mörka sidan och blev våra allierade. De senaste nästan 20 åren har vi kunnat följa hur det mörkas hantlangare inte lyckats upptäcka något sätt att förändra det oundvikliga. De står för närvarande vid en stor avgrund. En seger för Ljuset ligger nära till hands. Våra Jordallierade är redo att driva det mörka från makten och föra in nya regeringsmässiga och finansiella system, vilka kommer att bringa välstånd och frihet till er verklighet på ytan. Dessa händelser är bara en föregångare inför de slutgiltiga steg som behövs för att avsluta er väg till fullt medvetande.

Fullt medvetande är mänsklighetens naturliga tillstånd. På det gamla Atlantis drogs ni tillfälligt bort från detta benådade tillstånd. Atlantis var ett land fyllt av märkliga motsättningar (diktomier). Det var ett land som er senaste tids mörka hantlangare försökte kontakta och rädda vid ett flertal tillfällen. Men denna uppgift var dömd från början. Trots detta och andra misslyckanden, förblir de mörka hantlangarna beslutsamma. Det är märkligt att se en sådan beslutsamhet slösas bort på dessa fåniga försök att förändra historien. Snarare behöver de hjälpa sitt folk och leda den här världen mot fred och välstånd. Vi har tidigare bett dem om att göra detta. Deras kollektiva svar är att ett sådant koncept är oacceptabelt. Så nu kommer dessa mörka personer att exponeras och få ta konsekvenserna av sina handlingar. Våra jordallierade är redo att påbörja massarresteringar och tillsätta regeringar som ställer dessa mörka inför rätta. De kommer också att skapa nya finansiella instrument för att leda det mörkas långa styre till en högst lämplig undergång! Dessa nya regeringar kommer att avsluta UFO-mörkläggningen och tillåta att vi vänder oss direkt till er.

Sålunda är den nuvarande tiden en tid, då man väntar på de sista stegen, som kommer att föra ett styre till makten vilket kan tillkännage för alla att vi existerar. I samma ögonblick som detta sker har ni påbörjat en återgång från begränsat medvetande mot fullt medvetande. Bland er har ni många med full Ande som djupt velat skapa en ny verklighet. För länge sedan startade dessa Varelser och deras medhjälpare en kampanj för att helt och fullt föra in den här världen i Ljuset. De första stegen i denna kampanj togs av en grupp gamla kärnfamiljer som hängav sig åt gudomligt tjänande. De Uppstigna Mästarna och invånarna i Agartha hjälper dem. Därför visar det sig att de tidigaste förnekarna av det mörka omfattar dessa heliga grupper. Blotta tanken på att Jorden är ihålig eller att det finns en gudomlig fristad där har kraftfullt ifrågasatts. En annan del i detta förnekande berör oss. Tillsammans har vi setts som en kraft med en märklig agenda. Denna agenda har manipulerats för att visa sig icke önskvärd. Dessa manipulationer kommer nu att ses för vad de verkligen är: rena lögner och förvrängningar. Sanningen skall göra er fria!Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer också med goda nyheter! Våra supportrar från Agartha och våra heliga hemliga medarbetare är redo att starta en rad händelser som kommer att leda till triumf för Ljuset. Himlen välsignar oss med supportrar, som outtröttligt arbetat för att skapa ett finansiellt nätverk, grunden för ett nytt finanssystem, omarbetade globala valutor och mest av allt, ett globalt allmänt rättssystem. Detta har skett enbart på grund av deras stora hängivenhet till Ljuset. Vi får höra att dessa olika nätverk nu är sammankopplade och redo att förändra denna mörka och förvrängda verklighet. För länge sedan påbjöd Himlen att en speciell tid skulle komma. Innan detta skedde skulle det finnas avatarer som kunde förklara dessa profetior för alla som ville lyssna. Vi kom i Himlens namn med de gudomliga budskap som gavs av dessa storslagna LjusVarelser. Vår uppgift nu är att ta dessa budskap och tillsammans manifestera dem. Mänskligheten kommer att få ta emot dessa stora gåvor och uppfylla Himlens önskningar!

Himlen håller nu på att rulla ut ett gudomligt nätverk av gottgörelse för den här verkligheten. Hon har fört hit era förfäder långväga ifrån, och snart kommer ert nya styre att tillkännage deras närvaro. Dessutom har ni era kusiner från Agartha bland er. De har försett oss med en fristad och, vid behov, trätt fram bland er för att hjälpa oss att välsigna och bana väg för Ljuset. Våra arbetsuppgifter är att ta hand om er och skapa ett sätt för Ljuset att återta den här verkligheten och få er tillbaka till era forna jag. Dessa uppgifter har tagit årtusenden, och vid den här tiden ger en storslagen himmelsk utdelning sin tillåtelse till den magnifika verklighet som kommer att skapas för er. Välsignad vare Himlen och de som så osjälviskt arbetat för att göra detta möjligt. En ny dag med strålande Ljus skall lysa över er och påbörja läkningens och förlåtelsens tid. Ni kommer att sola er i detta helande Ljus och bli fria!

För er del kräver den här vägen mot frihet och förlåtelse en omsorgsfull fokusering och en vilja att möta era största smärtor och hjärtesorger. För att hjälpa er, etablerade Himlen behovet av andliga och fysiska mentorer. Vi vakar över er dagligen och ser hur ni behöver använda era inre förmågor för att erövra era inre demoner. En sådan positiv ansträngning är något som man kan bli djupt oroad av. I er växande glädje, kommer ni till sist att besegra de saker som fortfarande smärtar er djupt. Att omvandla denna smärta är bara den första graciösa rörelsen mot ett nytt och heligt liv. Alla hos oss har, såsom Uppstigna Mästare, lärt oss hur svår den här processen faktiskt är. Men läkningen som den medför är verkligen gudomlig! Detta är bara en förhandsvisning av vad de fysiska och andliga mästarna kommer att ge er. Efter ett visst inre arbete kommer ni sedan att förberedas inför de underverk som kommer till er i era speciella kristallkammare! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våra budskap om det som sker runt omkring er. Er verklighet håller på att förändras och gör sig iordning för att omvandlas av Ljuset. Under den här processen kommer ni att möta era andliga familjer och era rymdfamiljer. Ni kommer också att förändras till fullt medvetna LjusVarelser! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge