Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - July 26, 2011

July 26, 2011

8 Manik, 0 Pop, 8 Manik

Dratzo! Ett nytt år har grytt (på Sirius)! Vi välkomnar det och firar dess födelse med denna dags budskap! Runt omkring er börjar en ny verklighet vakna, och förkunnar för er att ni inte är ensamma. Era rymdfamiljer och andliga familjer har anlänt och håller ivrigt på med att förändra er värld. Det mörka styret påbörjar sitt försvinnande, liksom att ett nytt monetärt system förbereder sig för sin snabba och lovande entré. Vi har sett så många av er lida och samtycka till mörkrets till synes ändlösa och illusoriska makt. Den här falska världen är redo att dra ner sina enorma ridåer och äntligen avslöja den underbara sanningen för er. Likaså är vi beredda att avslöja oss för er och hjälpa er att släppa en av er vetenskaps stora dårskaper, att er planet är ett kompakt klot. I själva verket är den ihålig! Denna lögn darrar ovanpå andra, som hävdar att ni är ensamma och att livet på er värld är ett unikt mirakel. Även detta är naturligtvis fel. Faktiskt ska alla de centrala uppfattningar som ni har fått till er sedan födseln kastas bort såsom bara ännu en av de många lögner som bokstavligen hållit er i mörkret.

Dessa lögner, som ni helt har svalt sedan födseln, skapades för länge sedan såsom sanningar, som skulle föras vidare från en generation till nästa. Att bryta den här kedjan av osanningar befriar er från de band som Anunnaki först använde och sedan deras gunstlingar för att ta ifrån er er kraft och bevara de orättmätiga vinster som stulits från er sedan nästan 13 tusen år. Ett begränsat medvetande skiftar en person från att vara sitt suveräna jag till en varelse som är fylld av tvivel. Man blir villig att ge bort det man inte förstår i utbyte mot en säkerhet som verkar göra slut på ens inre tvivel och skenbart gör att man kan fortsätta med sitt liv. En annan sak som "skrämmer" en till att underkasta sig det här avtalet är "döden". Fullt medvetna Varelser dör inte. Vid det rätta gudomliga ögonblicket höjer de sig helt enkelt. Hela den här nya verkligheten med döden är något som era avlägsna förfäder till en början inte kunde förstå. Den förvirrade dem och lämnade dem i ett ytterligt "skrämmande" dilemma. Anunnaki utnyttjade den här "rädslan" och deras framgång ledde snabbt till den värld ni nu lever i.

Genom att tillämpa den framgång som uppnåtts genom missbruket av begreppet "död", hamrade Anunnaki i sitt nästa steg fast behovet för människorna att dyrka dem som odödliga "gudar". Den här ”verkligheten” ledde så småningom till krig, olika "religioner" och ologiskt hat, vilket har splittrat mänskligheten under de senaste 8000 åren. Anunnaki manipulerar er och tvingar sina underhuggare att tillämpa en taktik som alltmer breder ut dessa olika påhittade uppfattningar. Och resultatet blir att ni fångas i samhällen som i hög grad tjänar de rika och mäktiga på bekostnad av de fattiga och förtryckta massorna. Detta mörker har skapat en värld som frustrerat alla och bara lämnat ett fåtal utvalda till att utnyttja de orättmätiga rikedomarna och den makt som fördelats av Anunnaki. Den här verkligheten är nu på aktiv reträtt alltmedan Ljuset plöjer fram med sina komplexa planer på att kraftfullt omskapa er oupplysta värld till en värld som badar i Ljusets sköna, rena strålar. Ni kommer att frigöras från denna falska och skuggiga värld och, med Himlens hjälp, flytta in i en värld där ni återigen kan förvandlas till fullt medvetna Varelser av Ljus!

I denna nya verklighet återupptar du din position som en sann, suverän Varelse. Du är i ständig kontakt med ditt andliga råd och med din grupp. För dig är ett tillstånd att ständigt veta helt normalt. I fullt medvetande uppnår du ditt högsta syfte med ditt livskontrakt och kan lösa alla problem som finns kvar från tidigare liv. Vidare samarbetar du mycket nära med ditt solsystems olika Andliga Hierarkier med att hålla varje planet och er Sol i ett så nära perfekt skick som du och dina kamrater gemensamt kan manifestera, och låter livet blomstra i hela ert solsystem! Ditt uppdrag består i att uppfylla ditt livskontrakt och att sprida Ljuset över hela din stjärnnation, över den här galaxen och, naturligtvis över det fysiska. Du delar det här heliga arbetet med din podlet (familjegrupp på 64 personer), din klan och din stjärnnation. Var och en av er kommer att få erfara den oerhörda glädje detta arbete ger er varje dag. Vi är här för att handleda er i detta och för att se er blomma ut till dem ni verkligen är!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er idag med en del information om händelser som håller på att utspelas i er värld. En ordning som har dominerat er värld under årtusenden börjar implodera, falla samman. De olika avtal som dessa mörka nyligen tvingades acceptera har blivit den centrala frågan. Nu när den gamla dagordningen rivits sönder är frågan hur de kommer att leva upp till dessa olika avtal. Den resulterande förvirringen har skapat ett antal fraktioner inom den här mörka kabalen och de söker en öppning för en ny förhandlingsrunda. Det här tillvägagångssättet är oacceptabelt för våra medarbetare, som har bett den Galaktiska Federationen att visa kabalen att avsikten med dessa avtal behöver manifesteras omedelbart. Avtalen innebär att ett nytt globalt ekonomiskt och politiskt system behöver sjösättas. Det mörka vill bevara en del av den nuvarande ekonomiska och politiska verkligheten. Den nuvarande perioden är således deras sista möjlighet innan det formella tillkännagivandet av en ny verklighet, som innehåller avslöjandet, - en verklighet, som högtidligen kommer att upprätthållas av alla!

Vi har sett när det mörka, under de senaste 13 årtusendena, manifesterat åtgärder för att förstöra Ljuset och allmänt förneka er era omistliga suveräna rättigheter. Det är inget undantag just nu i den stund som nu är. Tveksamheten hos åtskilliga mörka regeringar med att skriva på avtal som avslutar deras legitimitet är bara en fortsättning på en djup tro på deras egen rätt att bevara den här makten. Våra galaktiska bröder och våra bröder från den Inre Jorden har djärvt stigit fram och förklarat i mycket uppriktiga ordalag, att den här oförsonligheten måste få sitt slut, nu! För närvarande hjälper vi Himlen med att manifestera näten för vår nya verklighet. Den här uppgiften är klar och vi använder de underbara Ljusenergierna som utgår från de här nya näten till att påskynda den stora omvandling, som ni nu alla upplever. Det mörka styrets tid är slut! En ny Tidsålder av Ljus manifesterar sig nu för Gaia och hennes barn.

Ni passerar nu de sista stora stegen av er omvandling. Förr i tiden utfördes denna heliga uppgift endast efter många liv, som man använt till att förbereda sina fysiska och andliga kroppar för deras stora integrering. Så snart det här ögonblicket infann sig, kunde man dra nytta av ett brett spektrum av kunskap och visdom som man hade förvärvat. Var och en av oss gick igenom dessa mycket speciella förstadier innan vi beviljades odödlighet. Anden vet när man verkligen är redo för denna gudomliga gåva, och hur man bäst kan använda sig av den. För närvarande förbereder ni er inför det som tog oss så lång tid att uppnå. Himlen har beviljat er nåden att använda speciella Ljuskammare som ska slutföra denna heliga uppgift på bara några dagar. Den här omvandlingen ska även den äga rum på en helig plats, kristallstäderna i Agarta.

Idag har vi talat om en del av det som sker runt omkring i er värld. Det här budskapet har presenterats på ett liknande sätt många gånger tidigare. Vi gör detta för att ställa in er vision och förse er med en grund för era egna andliga visualiseringsövningar. Tiden närmar sig då en ny era av upplysning kommer att dagas på Moder Jord! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge