Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - July 5, 2011

July 5, 2011

13 Cimi, 4 Kumku, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka! De stora åtgärder som leder till full Disclosure (avslöjande) går stadigt framåt. Vi övervakar dessa aktiviteter med en örns ögon för att försäkra oss om att de övervinner allt motstånd från det mörka. De olika åtgärder som påstår sig "rädda" ekonomin inom ett flertal nationer är bara en fasad, som avser att dölja de obotliga bristerna hos era globala strukturer. Uppriktigt sagt sjunker era världsekonomier under en massiv skuld som är omöjlig att återhämta sig ifrån. Skuldavskrivning är enda utvägen för alla dessa ekonomiskt belägrade nationer, men girigheten hos det mörkas hantlangare förhindrar den här vettiga lösningen från att antas. Det är därför som det som våra Jordallierade gör är så avgörande för er framtid. Det nuvarande ekonomiska systemet, liksom resten av er verklighet, har haft sin "stund i solen", och den här solen håller nu på att gå ned. Våra allierade på Jorden är fullt medvetna om detta och arbetar hårt för att införa ett nytt ekonomiskt system, vilket ändå bara blir högst tillfälligt medan ni snabbt gör framsteg mot ert öde som fullt medvetna LjusVarelser.

Den här utvecklingen mot fullt medvetande innebär att en stor omvandling snabbt tar kontroll över det mörka. Svårigheten har varit det mörkas vägran att erkänna det som sker omkring dem. De Uppstigna Mästarna har på ett underbart sätt förändrat er verklighets väv och med er hjälp ingjutit Ljus i varje hörn av er värld. Kärlek och Enhet är er framtid. Det hat, de schismer och den massmanipulation från de mörka hantlangarnas sida som under långliga tider orsakat stora skador och färgat den värld ni känner till, bleknar nu snabbt bort. Vi finns här för att hjälpa Ljuset manifestera denna nya, fullt medvetna värld. Den här tiden på året är viktig eftersom den markerar minnet av ett av Saint Germain´s mest omhuldade projekt: den Amerikanska Självständighetsförklaringen. De omistliga rättigheter som utlovades alla omfattar helt klart Liv, Frihet och Strävan efter Lycka, vilket kan översättas till frihet, personlig suveränitet och att följa sin inre sanna glädje. Dessa egenskaper ligger i hjärtat hos det som fullt medvetande handlar om, så låt oss titta närmare på detta.

Att vara fullt medveten är ett sant tillstånd av gudomlig nåd: Du kan med lätthet kommunicera med ditt högre jag (din gudomliga JAG ÄR Närvaro) och du lever i en underbar värld som integrerar det fysiska med det andliga. I denna existens, i detta tillstånd kan du med hjälp av dina andliga rådgivare planera ditt liv, söka visdom i erfarenheterna från dina livsmöten i det fysiska, och bidra till utvecklingen av den gudomliga planen inom alla de världar, genom vilka du varje dag rör dig. På det här sättet växer man andligt, mentalt och känslomässigt. Den visdom som lagras delar du ständigt med din närmaste podlet (en familjeliknande gemenskap på upp till 64 individer) som du har känt sedan barnsben. Denna kunskap hjälper inte bara dig själv utan även din podlet och hela samhället. Det Galaktiska samhället är en utbredd, sammanhängande labyrint som du är lyckligt sammanflätad i. Den ger dig kunskap, visdom, och framför allt ett sätt att bidra med dina förmågor för att upprätthålla den magnifika stjärn-nation du bor i.

Det pågående trotset hos den mörka kabalen är typiskt för den överlägsna attityd man har använt sig av för att rättfärdiga sin dominans över er under nästan tretton tusen år. Våra allierade på Jorden är på väg att rycka bort dessa medlemmar från deras numera skakiga positioner, men detta har tagit en tung samling kraftfulla individer i anspråk, Uppstigna Mästare, och flera mycket mäktiga grupper hängivna Ljuset för att få slut på det mörkas långa regeringstid. Den avgörande faktorn i detta är vi, Första Kontakt-teamet från den Galaktiska Federationen. Vår närvaro talar om för dessa kabalanhängare att den här "tysta revolutionen" är olik allt man tidigare stött på, eftersom man möter en allians som stöds av två grupperingar som är större än vad de är: era andliga familjer och era rymdfamiljer. Nu har faktiskt det globala tidvattnet vänt. Den enda kvarvarande frågan är hur länge det dröjer innan ett betydelsefullt globalt maktskifte sker. Det här maktskiftet är förberett för att erkänna Första Kontakt, och i och med detta, utplåningen av en värld som skapades för länge sedan av Atlantis och deras Anunnaki-allierade.

Välsignelser, Kära Hjärtan! Vi återvänder till er gudomliga Närvaro! Våra medarbetare håller på att iordningställa det "speciella välkomnande" vi har rekommenderat för de mörka. Resultaten av de här "godis-påsarna” är gudomliga, eftersom de är till för att säkra er frihet och för att manifestera den personliga suveränitet som ni införde förra veckan. Den här tiden på året har en speciell betydelse för Saint Germain, eftersom man firar tilldragelsen för över två hundra år sedan, då han djärvt förkunnade prototypen för er frigörelse från er status såsom förslavad egendom, vilken pålagts er av mörkret. Detta dokument, som innehåller kraven bakom er frigörelse, används åter en gång som grund för de lagliga uttalanden som är redo att bli offentliga. I själva verket utgör dessa en "andra Amerikansk Revolution", men den här gången är det för att befria inte bara USA utan hela världen. Dessa officiellt godkända dekret kommer snabbt att utgöra underlaget vid inrättandet av en hel massa nya regeringar.

Vi har sett er lida under den mörka kabalens obevekliga häl, och dessa Varelser är fortfarande oförmögna att inse att tiden för dem att släppa taget har kommit. Det som är på gång kommer att väcka dem och tydligt få dem att inse att en ny värld håller på att födas. Vårt gudomliga syfte är att sprida Ljuset över det här vackra klotet och förbereda er inför fullt medvetande. Denna globala massuppstigning (massglobal ascension) har med fasthet påbjudits av Himlen och sanktionerats av Skaparen. Vi känner glädje över att detta heliga ögonblick är inne. Våra medarbetare har gjort mycket för att förbereda sig inför den serie speciella meddelanden som ska informera om skapandet av en ny verklighet, fylld med välstånd, frihet och suveränitet för alla. Det kommer även bli en tid när vår familj från Agartha åter kan presentera sig för er. Vår avsikt är att detta ska ske snabbt, enkelt och med stor glädje!

Eftersom tiden är inne för att lansera en ny epok, vill vi konstatera att det uppdrag vi alla tog på oss för tusentals år sedan håller på att förverkligas. Den formella ankomsten av den Galaktiska LjusFederationen förankrar denna nya era för mänskligheten. De framförliggande dagarna kommer att präglas av mycket glädje när åtgärderna som leder fram till masslandningarna meddelas. De nya regeringarna och det nya välståndet kommer att kraftigt förändra ert sätt att leva. De betydelsefulla förpliktelser som ni kommer att ta på er kommer även de att omprioritera er syn på livet, allteftersom följderna av den information som ni kommer att bli invigda i börjar göra sig gällande. Var dock säkra på, att ni kommer att kunna hantera den och tillämpa den i er personliga miljö. Var bara medveten om att detta ögonblick är genomgripande. Ni ska gå igenom begynnelsestadierna i ett accepterande av er uppstigning (acknowledge your ascension) och lägga er malplacerade oro till vila.

Idag fortsatte vi vårt samtal och gav er en kort redovisning om händelseutvecklingen. Vi vill upprepa att de här händelserna utgör början på omvandlingen av er verklighet. Det är dags för oss att mötas och fira våra nya äventyr tillsammans! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga

< previous message | next message >


Share |

If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge