Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - July 19, 2011

July 19, 2011

1 Ahau, 18 Kumku, 7 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Vi sitter äntligen beredda på randen till en stor seger! Förändringens energier i er verklighet har blivit positiva. Vi ser en värld som verkligen är mitt i sin övergång. Gaia bad oss allvarligt att de stora händelserna vid er horisont ska genomföras så här dags. Himlen höll med Gaia, och har i dekret fastställt att detta är den tid i er historia, när er värld passerar över tröskeln från mörker till Ljus. Era politiska och ekonomiska system är helt igenom korrupta och kräver en oförsonlig omformning. Dessa krav är de huvudsakliga målen för våra Jordallierade. De har trätt fram och avslutat en anmärkningsvärt stor mängd reformer. En viktig komponent i deras paket är ett globalt välstånd, men också ett allomfattande skuldavskrivningsprogram. Dessa komponenter utlovar att en ny, mer lyhörd styrelseform kan bli den vanliga på er värld. Vi har åsett hur båda dessa mål har uppnåtts och gjorts klara för manifestation. Era Uppstigna Mästare har välsignat de här reformerna och står beredda att hjälpa till med att låta dem se dagens ljus.

Att omvandla er verklighet är verkligen ingen okomplicerad uppgift. Snarare är den konstant fylld med störningar, som underblåsts av det mörka och dess skilda hantlangare. Dessa planer, som sammanställts av mörkrets gunstlingar, är fyllda med den underliggande tanken att ett speciellt suveränt förhållande råder mellan er och det mörkas utvalda gunstlingar. Er värld styrs helt enkelt av ett antal överenskommelser mellan det mörka, dess utsedda kabaler och regeringarna. Ni undanhålls alltid från den här ”loopen” genom knepet att ni inte lagligen är tillåtna att delta. Tvärtom, det var det mörkas olagliga lögner som för länge sedan lurade er till att tro, att ni på något sätt inte spelade någon roll. Det här var faktiskt trick nummer två. Det första var det fantastiska tricket, att det var bra för er att falla ner i ett begränsat medvetande, och att det var det enda sättet för er att upprätthålla er verklighet. Dessa lögner utgjorde grunden för de senaste tretton tusen åren i er historia. Nu upphäver vi tillsammans denna dårskap för alltid!

Att vända på dessa Anunnakis lögner var orsaken till att det första kontaktuppdraget sändes hit för nästan 20 år sedan. Tiden närmar sig för er att i glädje återvända till ert fullt medvetna, naturligt suveräna tillstånd. Himlen tolererar inte längre det mörkas storslagna experiment. Under Himlens ledning kom vi i stort antal för att ni skulle återfå era gudomliga förmågor och uppnå den visdom som ni nu äger. Den här galaxen är nu en plats för Ljuset. Överallt där mörker tidigare styrde ostraffat, söker sig nu Ljuset sina vägar. Den här ökningen av antalet anhängare för Ljusets sak beror till stor del på er. Er växande medvetenhet och tydliga vilja att överge det mörka har väckt ett fantastiskt gensvar över hela den här galaxen. Inte sedan den första tiden efter Ancharafördraget för Ljuset har en så oöverträffad vilja bland de mörka imperierna varit så tydlig. Era första uppgifter efter er omvandling och utbildning kommer att bli att hjälpa dessa stora antal att uppnå sina omhuldade mål.

För er är detta en tid som är prejudicerande. Alla era felaktiga uppfattningar beträffande att regera, om välstånd och era egna förmågor ska snabbt tvättas bort och ersättas med trosuppfattningar som nu verkar ligga bortom ert förstånd. Vad ett fullt medvetande verkligen är, kan upplevas endast genom att ta del av det. Det är därför som din mentor/tränare är så viktigt i den övergripande processen. Vi kan inte nog betona detta för dig. När du börjar din resa genom att resa till den Inre Jorden, kommer du att påbörja ett extraordinärt äventyr. Se på din nya bostad som den gåva som ska göra dig hel igen! Ljuskammaren är en levande, organisk enhet som ska förvandla dig till något speciellt. I den här nya formen kommer du att bli en av oss. Så snart din utbildning är klar kommer du att få veta ditt öde och hur du bäst utvecklar det. Tillsammans kommer ni att omvandla och upprätthålla det här solsystemet och använda det som bas för resor till stjärnorna och därbortom, - till universum! Längs vägen kommer ni att hjälpa en myriad andra varelser att uppnå fullt medvetande.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att tala om de stora förändringar som är redo att uppenbaras för er. Våra medarbetare informerar oss om att allt är helt klart. De väntar bara på det gudomligt rätta ögonblicket, då er värld på ett ögonblick kommer att förändras. Det mörkas hantlangare har styrt er nuvarande verklighet alltför länge. Vi har alla lidit på ett eller annat sätt när det mörkas pålagor föst oss åt sidan i jakten på deras egen inre njutning. Deras till synes obarmhärtiga manipulationer har äntligen kommit till ett slut. Dessutom kommer de flesta av dem att arresteras, ställas inför rätta och få sitt straff, - dock inte dödsstraff. Världen kommer att svepa det mörka åt sidan och i dess ställe sätta ett styre till makten som verkligen tar tillvara era önskemål att manifestera en välmående och kärleksfull verklighet. Det är denna nya värld som kommer att välkomna Agartha och era rymdfamiljer och andliga familjer. Det är i denna verklighet som ni kan manifestera er inre glädje och låta oss fritt vandra bland er.

Den här nya världen är inte en dröm! Den tar form under alla dessa möten som vi har övervakat och genom alla överenskommelser som lagligen har träffats. Dessa dokument backas upp av Himlen och av den Galaktiska Federationens mäktiga teknologier. En tid har avsatts då dessa enheter går samman och tvingar det mörka från dess maktpositioner. Vi, era Uppstigna Mästare, har med glädje sett dessa saker ta form och förberedas för att presenteras för er. Den stora omvandlingens dag är nära! Flertalet styrkor inom den Galaktiska Federationen har infunnit sig och visat sin kraft i aktion på några av de mörkas hemliga baser. Det mörka har inget annat val. Det måste ge sig och lämna ifrån sig makten till en mängd nya "caretaker"- regeringar. Er stora seger är klar att manifesteras!
Vi har förberett höjningen av en ny Ljusets tidsålder åt er på er värld ända sedan mänsklighetens fall från gudomlig nåd på Atlantis för över tretton tusen år sedan. Nu, i den här tiden kan vi alla samlas och fira en händelse som gavs som en profetia av Himlen. Det mörka fick en stund inom den gudomliga planen att ansvara för er värld på ytan. Den tiden är över, och Himlen påbjuder att det gudomliga ögonblicket har kommit för att lösa upp det mörka välde som har plågat er värld. För att åstadkomma detta fick den Galaktiska Federationen i uppdrag att samarbeta nära med Gaias Uppstigna Mästare och att förse er med resurserna för denna härliga tid! Detta är nu gudomligt utfört. Omvandlingen kommer att ske plötsligt. På ett ögonblick kommer mörkret att avbrytas av en stor våg av Ljus! Då, på ett ögonblick, kommer den nya tidsåldern av Ljus och Kärlek att välla fram!

Idag har vi vidarebefordrat vårt budskap. Även om det ibland kan tyckas överflödigt, görs detta med en helig avsikt. Vår uppgift är att förklara, och samtidigt utmåla en vision. Genom den här energin görs nya Ljusvärldar till verklighet. Genom att tillsammans föra fram den här visionen, gör vi den här nya världen möjlig! Håll kollektivt den här visionen i Anden och låt oss sedan föra in den i den materiella världen. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och CaggaShare |

If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge