Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - August 2, 2011

August 2, 2011

2 Ix, 7 Pop, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Överallt håller er värld på att omvandlas. De som ansvarar för att manifestera denna nya verklighet sitter i möten. Syftet med de här arbetsgrupperna är att införa de nya konstitutionella och monetära systemen. De här nya sätten att administrera era finansiella och statliga angelägenheter tvingar bort de gamla tillvägagångssätten och de många institutionerna som har kontrollerat er värld alltsedan början på den så kallade ”Upptäckternas Tidsålder” för cirka sex hundra år sedan. De som dragit nytta av den här rikedomen och makten förlorar nu slutligen sitt grepp och deras snabba fall under en ny epok har börjat på allvar! Vi är imponerade över hur effektivt de olika medarbetarna från Agartha, som tagit sig an den här gudomliga uppgiften, har tagit fram metoder som kan användas för att manifestera allt detta så snabbt som det verkligen är möjligt. Den mörka kabalen bleknar bort i historien, medan de otaliga konventionella möjligheterna, genom vilka den uppehållit sina maktbefogenheter går upp i rök. Det mörkas storslagna system för att hålla det omöjliga igång visar sig ineffektivt i att förhindra den nya sociala ordningen med dess många anhängare från att ta sin ofrånkomliga plats i er historia. Den Nya Tidsålderns gryning har äntligen kommit!

Denna underbara nya tid kommer även att kännetecknas av det exempellösa formella avslöjandet om er rymdfamilj och en imponerande första kontakt, som närmar sig för var dag. Vi är stolta över alla era grupper som är hängivna Ljuset och över deras förmåga att stödja era Uppstigna Mästares gudomliga planer. Det här skiftet är i själva verket ett andligt skifte. Du förändrar din uppfattning om vad och vem du verkligen är. Du visar en vilja att gå igenom vilka mödor som än väntar dig medan du återvänder till den härlighet som ett fullt medvetande innebär. Det mörka har skapat många knep och många falska händelser i en fruktlös ansträngning att fördröja det oundvikliga. Ändå har ni varit ihärdiga och flyttat er framåt mot ert öde. Även hemska och tidigare hårdföra regimer har varit tvungna att ge efter inför er tappra och modiga rörelse, som utlovar att äntligen befria mänskligheten från den fruktan och de manipulationer som tidigare dessa mörka regeringar höll i fast hand. Stunden är inne för en ny period, som bara blir en snabb övergång mellan er gamla och er nya verklighet!

Det här övergående mellanspelet kommer inte att vara länge. Himlen önskar uppriktigt att ni ska vara förberedda, tillfrågade och beredda inför er storslagna övergång till fullt medvetande så snart som möjligt. Det här uppdraget har fördröjts av det envisa kvardröjandet av ett antal mörka stater som har styrt er värld sedan slutet av 1500-talet. Dessa regimer har briljerat med sin makt och använt ett stort antal knep för att framstå som rättfärdiga och suveräna härskare. I själva verket var de alla bara fasader för de mörka hantlangarna och deras herrar, Anunnaki. Anunnaki har nyligen gett sig iväg. Deras hantlangare vägrar emellertid att följa Anunnakis beslut att återförena sig med Ljusets krafter. Detta har lämnat er och era anhängare i en kinkig situation: hur kan man framgångsrikt störta de mörka Jordmänniskorna och deras imponerande uppvisning i styrka. Det är där vår teknologi och vårt engagemang för Ljuset kommer in i bilden. Vi är här för att få till stånd en ny tidsålder med evigt Ljus och för att hjälpa er att snabbt övergå till fullt medvetna Varelser.

Det gudomligas styrkor och deras operation att vända er och Gaia tillbaka till fullt medvetande har ovärderliga konsekvenser för hela Vintergatan. Bokstavligen längtar nu miljarder individer, som tidigare var ryggraden i de mörka Ankara-imperierna efter att bli fullt medvetna och fria. Denna önskan har fört era ansträngningar i förgrunden. För dessa varelser är det, ni är på gränsen att åstadkomma, ett tecken på att deras djupaste önskningar kan uppfyllas. Ni är alltså ett mycket viktigt exempel på vad Himlen kan uppnå. Denna nyfikenhet har gett oss en stor grupp sympatiserande observatörer som befinner sig vid randen till ert solsystem och uppmärksamt tittar på när ni gör framsteg i ert gudomliga uppdrag att bli fullt medvetna. Det är av den anledningen som vi berättar för er, att ett av era första uppdrag som medlem av den Galaktiska Federationen kommer att bli att hjälpa många av våra nyaste stjärn-nationer att bli fullt medvetna LjusVarelser. I själva verket kommer ni att stadigt förankra de nya relationer som avser att garantera en permanent galaktisk fred!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld rör sig snabbt mot den tid, när en ny konstitution och ett nytt finansiellt system kan manifesteras. De som nu kontrollerar er värld använder sina sista desperata knep för att behålla sitt grepp om det som hela tiden glider dem ur händerna. Vi har bett våra medarbetare att förbereda sig inför det magiska ögonblick, som vi alla har väntat på. Den Galaktiska Federationens Första- Kontakt-Team står i begrepp att sända speciella medarbetare till tre större regeringar. Deras uppgift blir att se till att övergången till ett nytt finansiellt och konstitutionellt system startar omedelbart. Under de senaste månaderna har avtal undertecknats som överlåter den här maktbrytande rollen till en kommitté, som består av personer utsedda av det mörka, och en mycket större grupp som tillhör kraftfulla hemliga sällskap hängivna Ljuset. Denna ovanliga kommitté har fastställt ett datum då övergången ska börja. Verkställigheten av avtalet är nu på väg att påbörjas.

Avtalet och den kommitté detta gett upphov till är mycket specifik vad gäller det som ska göras när allt verkställs. Redogörelsen av dess syfte hamrades fram först efter många formella förhandlingar, och en tidsfrist sattes för godkännandet av de dokument som blev resultatet av dessa häftiga diskussioner. Deras syften är nu klart uttalade. Det som behövs är en grupp med en oumbärlig entusiasm att försäkra sig om att varje enskild paragraf blir genomförd. Dessa dokument anförtror denna speciella medarbetargrupp lagliga befogenheter att genomföra de åtgärder som behövs för att manifestera dokumentens olika avsikter. Därför förväntar vi oss helt, att de möten som nu är på gång kommer att leda till en igångsättning av de åtgärder som beskrivs på dessa sidor. De personer som utnämnts av våra medarbetare är redo att nu inta myndighetspositionerna inom ett flertal tillfälliga ”caretaker”-regeringar (omhändertagande regeringar).

Vi är glada att kunna säga, att dessa medarbetare från den Galaktiska Federationens Första- Kontakt -Team har försäkrat oss, att de anser det vara deras ansvar att snabbt genomföra en rad omfördelningar av regeringsmakten och att införa ett nytt globalt finansiellt system. Detta kommer att omfatta ett program med fullständig skuldavskrivning, liksom en fullständig omorganisation av bankverksamheten och det finansiella ansvar, som varje typ av bank har. Det nya systemet kommer att möjliggöra utgivning av nya valutor, baserade på specifika hårdvaluta-reserver. Dessa pengar kommer att koncentreras till centralbanker som verkligen är en del av en nations statskassa. Regeringsstyrda "finans- banker" kommer att bli resultatet av dessa åtgärder. Det välstånd som blir resultatet är ytterligare en aspekt av utflödet från Saint Germain´s WorldTrust!

Idag gick vi i detalj igenom de åtgärder som nu pågår runtom i världen. De leder till nya regeringar och ett nytt globalt finansiellt system som kommer att introducera en helt ny era av välstånd i ert globala samhälle. Det kan också ses som en snabb föregångare till Första Kontakt och ert återvändande till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge