Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 26 april 2016


Sheldan Nidle - 26 april 2016

1 Ik, 15 Kank'in, 12 Manik

Dratzo! Stora framsteg görs för att få era välsignelser till de rätta bankkontona. Det mörka har fortsatt att försöka fördröja den här operationen och detta har till största delen misslyckats. Ett antal viktiga framsteg skedde i vilket fall som helst. Kina började processen med att gå över till en guldmyntfot genom tillkännagivandet av guld Yuan i Shanghai. De unga kungligheterna i Europa godkände skiftet av stora summor pengar och de gamla familjerna i Kina överförde de sista kvarvarande gulddepåerna till sina slutliga positioner. Som ni ser är de sista förberedande åtgärderna för att leverera era välsignelser slutförda, allt enligt en rad speciella överenskommelser som förra våren undertecknats av alla nationer som ingår i pakten. Allt följer för närvarande en gudomlig tidslinje och vår flotta övervakar noggrant denna komplicerade rad åtgärder. Vi förväntar oss att alla de procedurer som krävs kommer att slutföras i tid. Tills dess, ha tålamod och var medvetna om att många av dessa fonder fortfarande kräver ytterligare ett antal åtgärder för att slutlevereras. Det mörka befinner sig äntligen på fallrepet och deras långa regeringstid håller just på att avslutas. Er seger är i sikte!

Medan vi övervakar allt det som nu sker, återvänder vi till dem som ofta glöms bort under den här långdragna utvecklingsprocessen. Vi tackar alla dem som under de senaste decennierna bildat ett litet, men ändå framgångsrikt samarbetande nätverk. Detta nätverk betjänar hela Afrika, Latinamerika och Asien och utgör kärnan för att kanalisera pengar och idéer till de mest avlägsna och ofta ignorerade delarna i världen. Ert mod glöms inte bort av våra jordiska motsvarigheter eller av oss. Vi tackar även alla dem som drev ett antal till synes omöjliga rättsfall som nu börjar bära frukt. Dessa grupper storslagna volontärer kommer av oss att till slut få betalt för sina tjänster och deras otroliga juridiska förmågor kommer att erkännas av det mörka. Dessa enorma ansträngningar genomfördes under en del mycket våldsamt hot och många, som vi ännu inte kan namnge, är offer för de sista resterna av en lång rad hänsynslöst våld. Detta är nu nära ett slut. Den nya Republiken Amerika ligger nära sitt införande och ett antal stora överraskningar är även redo att manifesteras.

Det som nu sker är en gemensam aktion, som först kräver att vi utvecklar en känsla av förtroende för varandra. De gamla familjerna och speciellt de kungliga, har vant sig vid en slags konspiratorisk atmosfär som givit näring till en ganska lång period fylld med misstro. Det har tagit oss nästan två decennier att vinna deras förtroende. Vi gav oss även in i den mörka kabalens arrogans och dumhet. Denna grupp trodde faktiskt att deras diktatur skulle vara för evigt. Därför såg de oss bara som en ny grupp som så småningom skulle ge efter för deras direktiv. Denna övertygelse avbröts tvärt när vi stängde alla deras underjordiska baser och visade dem vilka vi verkligen är. Detta skrämde dem och var orsaken till att den mörka kabalen till en början var defensiv vad gäller våra första gudomliga budskap från Himlen. Som ni kan förstå var därför det första intrycket av oss, intrycket från dessa olika Ljusgrupper, misstro och en känsla av total skräck. Dessa första intryck upphörde när vi vände oss till de Uppstigna Mästarna och till invånarna i Agartha för att få råd.

Vår nästa uppsättning samverkan mottogs med helt andra reaktioner. De individer som börjat få förtroende för oss skapade de hemliga heliga sällskapens modiga politik. Så sakteliga började dessa olika grupper av hängivna individer att lita på oss. Efter ett årtionde av nära samarbete med många av dem, hedras nu vårt råd, och de stora framsteg som gjorts under de senaste åren är ett direkt resultat av den här koalitionen. Vi byggde dessutom en enorm huvudbas bredvid huvudstaden i Agartha och började hålla detaljerade planeringsmöten där. Agarthas stora Råd och de Uppstigna Mästarna deltog tillsammans med många av ledarna för dessa heliga hemliga sällskap. Den här grupperingen utökades ytterligare på grund av de spännande resultat som skapades genom alla dessa möten. Vi är för närvarande säkra på att vårt gudomliga syfte med att komma hit hedras och att grupperingens framgång leder till er fulla befrielse från era tidigare mästare, den mörka kabalen. Vi förväntar oss helt och fullt att få se många mirakulösa saker sätta igång inom kort. Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna glädjerika dag för att informera er om att olika välsignelser för närvarande befinner sig i den sista leveransfasen. Snart kommer dessa välsignelser att vara hos er. Hinder som det mörka har använt för att blockera dessa tillgångar är borta. Tacka Himlen och dess härlighet för detta! Vi kommer inom kort att gå in i en tidsålder där dessa mörka skurkar inte längre har någon påverkan. Just dessa skurkar kommer att arresteras och en ny republik utropas. Först sker detta i USA och sedan i resten av den här gudomliga världen. Dessa händelser har tagit längre tid än förväntat. Vi tackar alla för er fortsatta vision och ert djupa andliga stöd för våra gemensamma ansträngningar. Gaia är också mycket nöjd med hur ni har hållit den här storslagna visionen vid liv, trots alla de frustrationer som ni har stött på. Många underbara saker kommer nu i er väg. Var redo inför en uppsjö av fantastiska välsignelser från Himlen och hennes himmelska medhjälpare.

Det är viktigt att ni inser hur kraftfulla ni verkligen är. En av de viktigaste aspekterna hos den här långa processen är att ni för er själva erkänner att er vision nu besannas. Det mörka tog denna vision ifrån er när era förfäder först godtyckligt fick falla in i begränsat medvetande. I början skapade detta en vägg mellan era två primära aspekter, det Andliga och det Materiella Jaget. Denna uppdelning skapade panik och i detta speciella ögonblick gav ni bort era otroliga förmågor till andra. Detta är nu den tidpunkt då ni får medel och finner ett sätt att börja ta tillbaka dessa personliga förmågor. Medan ni utövar er dagliga visualisering börjar ni sakta manifestera dessa förlorade personliga förmågor. Allteftersom ni tar emot dessa välsignelser och de mörkas hantlangare försvinner från er omgivning, kan dessa förlorade förmågor börja dyka upp. Detta kommer att fortsätta när du inser din vision och inleder en dialog med din utvalda mentor.

Vi kommer också att vara en del i den här mentala och andliga processen. Du kommer att få en bättre förståelse för detta när du utövar de olika ceremonier som du dagligen kommer att delta i. Dessa kommer att övervakas av din mentor och av oss. Vi förväntar oss att det här tar längre tid än tidigare beräknat. Du kommer så småningom att uppnå en punkt där du börjar se hur allt faller på plats. När du får dina första "ah ha" ögonblick, då behöver du oss (mentorer och Mästare) för att ge dig råd och förbereda dig inför de sista nödvändiga åtgärderna. När detta är gjort är ni redo för er tid i KristallLiusKamrarna. Vid den tidpunkten behöver vi ha full tillgång till den här världen och till de sista ceremonier som krävs för att förflytta den här världen till punkten för dess slutliga omvandling. En slutlig tidtabell kommer då att införas och strikt följas av alla. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter om det som händer. Dessa rapporter närmar sig ett underbart slut. En punkt kommer när de Heliga Nio från AEION kan tala till er och göra en rad mycket viktiga tillkännagivanden. Fram till dess kommer vi att fortsätta med dessa veckobrev! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge