Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 5 april 2016


Sheldan Nidle - 5 april 2016

6 Imix, 14 Mac, 12 Manik

Dratzo! I vår senaste rapport berättade vi kortfattat om en av de åtta typer av elakartade ofog som den mörka kabalen använder för att upprätthålla ett visst kaos i er värld. Denna hemska rad med omständigheter har alla sina lösningar, vilka många idogt arbetar med för att uppnå på er värld. Det mörka kan bara titta på medan de som har för avsikt att föra över denna jord till en mycket säkrare och sundare verklighet uträttar sitt underverk på alla Gaias sex huvud-kontinenter. Dessa många "hjältar" banar väg för en hel rad politiska kursändringar, vilka så småningom kommer att föra samman människorna på er världs yta. Vid sidan om denna rad med framväxande program finns uppkomsten av ett nytt bank- och finanssystem. När så även det nya välståndet löper samman med detta, börjar en ljus framtid träda fram. Den mörka kabalen befinner sig i full panik över sitt snöpliga fiasko med sina väl förberedda planer. Det mörka hade önskat att en rad små våldsamma incidenter skulle utvecklas till i ett antal växande krig. Som ni vet har detta inte skett. Istället ser det mörka att deras fördröjningsåtgärder bara utgjort ett litet hinder för det som för närvarande händer. Inom kort står en ny verklighet redo att manifesteras, vilken utgör övergången för er återgång till fullt medvetande.

Vi är mycket stolta över hur ni accepterar de stora förändringar, som för närvarande knappt är skönjbara omkring er. Snart kommer alla ekonomiska program, alla fonder som ska förändra er värld, att träda fram. Vid slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet började ett antal otroliga uppfinningar dyka upp och de förlöjligades i det mörkas tidningar och tidskrifter. Kort därefter försvann dessa inledande upptäckter. Under hela 1900-talet ”stals” den här sortens uppfinningar på samma sätt och togs i beslag av kabalen. Ett gradvis upphävande av den här processen är nu redo att sätta igång. Redan har ett antal personer trätt fram med "återupptäckter". Dessa uppfinningar är föregångare till det som ska komma. I er värld finns det många beaktansvärda individer som långsamt lägger grunden för en ny vetenskap, vilken bygger på det avancerade medvetande som för närvarande snabbt håller på att förändra er egen fysiologi. De här förändringarna och deras resulterande verkligheter gör det möjligt för er att bevittna denna nya renässans, och att inse hur mirakulös er framtid verkligen är!

Den mörka kabalen var obeveklig i att fortsätta fördröja uppkomsten av NESARA. Men trots att skapandet av ett nytt finansiellt system och en global valutareform gick framåt, blev det tydligt att den nuvarande de facto regimen i USA förde en politik som öppet motsatte sig det som dessa olika reformer syftade till att uppnå. Dessutom finansierade denna kriminella organisation operationerna och beväpningen av terroristgäng såsom al-Qaida och ISIS och hjälpte olagligt ett antal narkotikasmugglande karteller. Dessa handlingar var en del i den korruption och i den bristande förmåga att göra sin plikt som denna "regering" i hemlighet har utfört. Det var därför viktigt att den här olagliga organisationen snabbt tas ur funktion. Under början av våren 2016 inleddes således en rad speciella diskussioner om organisationsförändring. Den hade som avsikt att ersätta den här olagliga regimen innan slutet av våren. Man kom överens om ett scenario för att uppnå detta välbehövliga resultat och en plan sattes i verket genom en speciell militär och civil gruppering.

Vi är mycket tacksamma över Ljusets koalition och det som den hittills har åstadkommit. Det nya finansiella systemet befinner sig i slutfasen till att ersätta det mycket korrupta SWIFT-systemet och kan nu på ett säkert sätt låta stora mängder pengar överföras från en kontinent till en annan. Valutor har justerats så att nya pengar som stöds av ädelmetaller kan införas internationellt. Ett nytt finansiellt system håller på att löpa samman. För att slutföra den här processen krävs tydligt att NESARA genomförs i USA, och att den här strukturen utvidgas till ett antal lika korrupta regimer över den här världen. Inom en snar framtid, kommer ni med rätta att få bevittna uppkomsten av en hel mängd nya regeringar. Detta kan i hög grad hjälpa till att få slut på den världsomspännande UFO mörkläggningen. Den här operationen kan hjälpa oss att uppenbara oss för er på ett korrekt sätt. Vid den tidpunkten kan vi hjälpa dem som är involverade i att rensa er värld från strålning och olika typer av industriföroreningar. Detta kan låta Gaias många livsmiljöer återgå till ett nästan ursprungligt tillstånd. Ni kommer att bli fria, välmående och övervakare av Gaia! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det gångna året har gjort sig känt för sina stora förseningar och, Mina Kära, för det faktum att de tillgångar som varit avsedda för er har fortsatt att försenas. Denna fruktansvärda tid är nästan över! Det som återstår som nödvändigt är en positiv fokusering. Använd de här stunderna till att visualisera en plan för användningen av de här pengarna. Tillkännage djupt i era hjärtan att detta är exakt hur det hela kommer att inträffa. Var beredda på att arbeta tillsammans med andra för att skapa samhällen för att läka och tillämpa de visioner som ni ser för de här pengarna. Var redo att agera på ett snabbt men väl genomtänkt sätt. Det är viktigt att du ser dig själv såsom en vision och ett energicentrum. Var djupt i ditt Hjärta medveten om att din plan kommer att lyckas och att så snart finansieringen strömmar till kommer du att finna dem som ska hjälpa dig i den här stora ansträngningen. Tveka inte när all den här detaljplaneringen är på plats. Du kommer att visa alla effekten och syftet med det du ska göra. Hosianna! Hosianna!

När vi nu rör oss mot slutliga avtal, är det viktigt att be er alla att förbli positiva och fokuserade på vår slutliga seger. En mycket komplex mängd förhandlingar pågår för närvarande mellan olika aspekter av våra globala Ljuskrafter. Dessa samtal skapar protokoll som är avgörande för det sätt på vilket det nya bank- och finanssystemet ska manifesteras. Den första delen i detta handlar om hur vi ska genomföra fondernas överföringsprocess och vad varje bank behöver göra för att enkelt tillåta detta nya system ersätta den USA-kontrollerade SWIFT-operationen. Sedan är det frågan om hur bankregler ska tillämpas internationellt. Detta är bara två av många saker som fortfarande behöver mer detaljerat förtydligande. Som ni kan se, mina Barn, behöver dessa saker snabbt avancemang med hjälp av er bön och era visualiseringar. Vi uppskattar all den hjälp som ni har gett. Stora Välsignelser Till Er Alla!

En av de mest kraftfulla andliga egenskaper som du besitter är din förmåga till positiv visualisering. Som sagt, vi ber dig att fortsätta att använda denna för att göra den seger möjlig som äntligen nu ligger nära till hands. Låt oss tillsammans använda denna andliga kraft som ett moraliskt vapen för vår seger. När mänskligheten så våldsamt kastades ut på jorden genom den plötsliga sänkningen av Atlantis, kom mänskligheten i händerna på de mörkare elementen i den här världen på ytan. Ni manipulerades och man ljög för er under nästan tretton tusen år. Nu är det dags att vända på den här charaden och bara låta det storslagna Ljusets energi lysa klart på detta klot. Det är dags att erkänna och tillåta Himlens rening av det här mörkret. Vi Mästare anser oss mycket privilegierade som har en sådan fin grupp med själar att arbeta med. Vi välsignar er och vet att vi mycket snart ska träffas och fira denna stora seger! Halleluja! Halleluja!

Idag har vi samtalat om det som är på gång över den här världen för att säkerställa er högst välförtjänta seger! Många saker är redo att inträffa, och dessa kommer att ge er glädje, välstånd och mycket Kärlek! Dessa tider ska ge er ett slut på en lång frustrationsperiod. Framtiden utlovar er framgång och underverk som aldrig upphör. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge