Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 19 april 2016


Sheldan Nidle - 19 april 2016

7 Men, 8 Kank'in, 12 Manik

Dratzo! Er värld rör sig långsamt mot den gudomliga lösningen med aktiebolaget USA:s oundvikliga konkurs. Den amerikanska regimen har lyckats förhindra det oundvikliga. Inte desto mindre är det dags att världens största regeringsförändring äger rum. Mängden med svek och rena lögner har äntligen nått vägs ände. Det envisa motståndet mot att förändra den amerikanska regimen kan inte längre vidmakthållas. Alltför många regeringar har lämnat dess sida. Alltför många stora ekonomier har övergett deras sak. Denna de facto regering står nu ensam och blir för varje dag alltmer isolerad från sina tidigare vänner och långvariga allierade. Världen har på allvar för avsikt att låta den behagfullt kollapsa och ersätts av ett styre som är mer samstämt med den föränderliga karaktären hos en ny, växande och mera välmående ekonomi. Detta är förhoppningen och avsikten med ett antal möjliga lösningar som frikostigt ges till denna plötsligt desperata regim. Amerika behöver nu en ordentlig storstädning. De gamla sätten är inte ens längre tänkbara. Endast ett helt nytt perspektiv duger. Den nuvarande amerikanska administrationen börjar inse denna sanning och söker ett sätt att uppnå detta ädla syfte.

Allteftersom Amerikas tidigare makt bleknar bort i en ny dags soluppgång, står för närvarande en helt ny värld full av spännande händelser och välstånd redo att manifesteras. Greve Saint Germain visste att en lång rad händelser behövdes för att etablera de nödvändiga grunderna för den här nya världen. Vid övergången till det här årtusendet, skulle Amerika utföra sin största skenoperation ”false flag operation” och kalla den ”9/11” (elfte september). För att skapa en falsk känsla av trygghet med sin regerande oligarki vände sig Amerika mot sitt eget folk och utplånade många fler liv än vad som rapporterats. Denna falska trygghet krossades genom uppkomsten av en obeveklig kraft i den här världen, och denna kraft vände USA: s "seger" till den sak som blev den främsta orsaken till dess slutgiltiga fall. Denna rad händelser leder till "RV" (revalvering) och till början på en global valutaomställning. Dessa saker är hjärtat i ett nytt ekonomiskt system. Bara detta ger signal om att USA: s dagar som gudalik supermakt är över. Den kommer att ersättas med ett nytt styre fött ur NESARA och ett obegränsat välstånd. De här beståndsdelarna förkroppsligar en ny värld fylld med utomjordingar, invånare från Agartha och en ny känsla av mening.

Denna medvetandetillväxt inspirerades av Himlens hemliga arbete. Alltsedan mitten av ert 1970-tal ägnade sig varje fysisk väktare åt den långsamma men stadiga tillväxten av medvetandet inom hjärtat och själen hos mänskligheten på ytan. Denna accelererande rörelse hade inspirerats genom solens nära kollaps under början av 1970-talet. Himlen såg denna astrologiska händelse som det nödvändiga förebudet inför uppdraget att vända sina begränsat medvetna noviser tillbaka till fysiska Änglar. Denna operation skulle starta när en fastställd nästan katastrofal händelse inträffade. Denna händelse förhindrades genom Federationens plötsliga och kraftfulla insatser. Himlen beordrade oss sedan att påbörja en intervention, vilket ledde till att en kraftfull flotta långsamt skulle byggas upp och var på plats vid början av 1990-talet. Det är denna flotta som kommer att framträda ”en masse” på Gaias yta vid ett bestämt datum inom en mycket snar framtid. Medan allt detta hände hade era Uppstigna Mästare gett en grupp hemliga heliga sällskap i uppdrag att slutföra en process som inletts under början av 1800-talet.

Dessa hemliga heliga sällskap tog emot oss när vi började utforska läget på marken under början av 1990-talet. Under detta årtionde utvecklade vi ett kamratskap med flera av de här grupperna och påbörjade en nära relation, som för närvarande har blommat ut i en nära vänskap. Genom dem kunde vi börja planera ett scenario, "en större bild" av det som skulle komma att införas under de kommande två decennierna (1990 fram till 2010). Vår plan var att med vår expertis helt enkelt stödja det som Mästarna och invånarna i Agartha planerade. Den här planen har nu lett oss till framgångens rand. Den mörka kabalen är i grund och botten besegrad och allt som återstår är att noggrant utarbeta de procedurer som kan säkerställa att allt genomförs på ett framgångsrikt sätt. Så snart detta är gjort och Mästarnas lektioner getts, kan vi bestämma ett datum för landningarna på era ”vackra stränder”. Vid den tidpunkten kan vi presentera er för våra mentorer och påbörja de sista stegen inför att följa er till era personliga KristallLjusKammare! Sedan kommer ni snabbt att utbildas till att framgångsrikt leva såsom fullt medvetna LjusVarelser! Halleluja! Halleluja!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! En speciell tidpunkt har uppnåtts under vår långa och mödosamma resa genom den mörka perioden i våra liv. En ny gryning bryter fram, vilken förutsades av Himlen. Anunnaki är borta och deras omoraliska hantlangare är på gränsen till utrotning. Endast genom AEON:s nåd och barmhärtighet kommer det att bli en härlig Ljusets tidsålder. Temat för den här stunden är det gudomliga Ljusets utveckling, allteftersom det rör sig i den gudomliga rytmen hos en storslagen förvandling. Den här omvandlingen ger befrielse och ett välstånd som länge antytts av dem som känner det eviga flödet från dessa nya livsrytmer. Vi ber er att förbli positiva och använda de här gudomliga ögonblicken till att planera och göra er redo inför det som komma skall. Vi Mästare väntade under årtusenden på den här heliga tidpunkten. Våra planer håller nu på att genomföras av våra heliga LjusSällskap. Nu är tiden inne för er att träda fram ur mörkret och bli sedda. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Denna heliga tidpunkt är mycket speciell för er. Det viktiga är att förbli positiv och kraftfullt stödja sin vision. Den här världen håller nu på att förändras i sin egen gudomliga takt. Detta sker i dess ständigt växande naturliga rytm. Låt inte hastigheten i denna expansion frustrera er. Förändring äger faktiskt rum! Var medveten om detta och vet i ditt hjärta att en ny värld med frihet och välstånd håller på att öppnas för dig. Denna nya period tar nu form och får hjälp av dem som har tagit emot alla era positiva visioner och manifesterar dem. Därför är det viktigt att ni förstärker dessa visioner genom att fortsätta att stödja dem. Vi Mästare börjar varje dag med en rad böner som syftar till att stärka era ansträngningar. Vår kombinerade styrka gör skillnad. Låt oss tillsammans gå in i den här nya tiden och göra det genom att veta att vi hjälper till att förstärka rytmerna hos den här nya tiden!

Den här förändringsprocessen är verkligen en process med kraftfull transformation. Den här operationen är i själva verket en förändring i hur ni på allvar uppfattar den här världen. Det är av den här anledningen som man djupt påverkas av er vision. Vår del i denna kraftfulla operation är att skapa och hålla positiva visioner om den nya värld som vi tillsammans är på väg in i. Detta är verkligen en kollektiv insats. Var och en av oss ingår i detta magnifika kollektiv. Det är vårt sätt att positivt hålla denna stora vision. Våra heliga medarbetare tar denna andliga vision och skapar dess manifestation. Man kan säga att vi håller ihop den gudomliga planen inför detta mål. Bit för bit blir den här visionen verklighet. Inte desto mindre görs det med hjälp av de nya rytmer som vi har skapat och fortsätter att hålla samman. Därför kan vi bara tacka er för era underbara energier och be att ni fortsätter tills det här storslagna målet har uppnåtts. Namaste!

Idag fortsatte vi med att ge ut vår veckorapport om uppbyggandet av den nya verkligheten. Det har varit en lång och svår väg, men ni har alla framhärdat. Den här vägen är nu i stort sett asfalterad och vi räknar med att få höra några underbara nyheter inom kort. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge