Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 26 mars 2013

Sheldan Nidle - 26 mars 2013

5 Men, 3 Mac. 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Vi kommer för att förklara vad vi gör för närvarande och varför det ännu inte har manifesterats. Som ni tydligt kan se omkring er befinner sig fortfarande det mörkas hantlangare vid makten över denna dyrbara värld. Vi har arbetat hårt för att skapa en fungerande allians mellan våra heliga, hemliga allierade och oss själva. Denna union har tagit fram ett nytt monetärt system och säkrat enorma mängder icke redovisat guld och silver för att stödja det nya finansiella systemet. Dessutom har vi lagt grunden till ett nytt banksystem och skapat de lagliga instrument som avslutar de stora privata bankernas tyranni, eftersom det är viktigt att denna globala, bläckfisk-liknande institution inte längre ska kunna suga livet ur era världsekonomier. Dessutom ska inom kort ett nytt internationellt regeringssystem börja gälla. Den som slutgiltigen gör avvägningen av allt som hör ihop med detta scenario är Himlen. Överenskommelsen mellan Ljuset och mörkret som trädde i kraft för cirka tretton tusen år sedan är under avveckling och en rad himmelska händelser kommer att avsluta detta avtal och begrava de villkor som håller er kvar i det begränsade medvetandets våld. Denna rad av händelser pågår nu och kommer inom kort att låta en ny era ta sin början på er värld.

Vi menar allvar när vi talar till det mörka och hävdar att deras tid vid makten sjunger på sista versen. När vi nu visar oss i ett allt större antal runt planeten tillkännager det den tid i den gudomliga planen, när vår personal förenar sig med våra heliga allierade och garanterar interneringen av dem som hållit det mörka brutala styret vid makten under årtusenden. De som på så många sätt trampat ner er ska till slut ställas till svars. Vi informerar dem dagligen om den förteckning som utarbetats och skickats vidare till våra olika allierade, eftersom vi vill att de ska vara fullt medvetna om alla de aspekter som påverkar deras närmaste framtid. Framför allt betonar vi för dem att Himlens slutliga nedräkning börjar inom kort och att även den globala storbrand, som de så målmedvetet eftersträvar inte kommer att tillåtas. Och ändå fortsätter dessa män och kvinnor med sina knep för att utlösa just en sådan beklaglig situation. De är fortfarande lika beslutsamma som någonsin och använder alla medel som står till deras förfogande för att uppnå sina mål. På grund av denna fullkomliga omedgörlighet lämnar de Himlen inget annat val än att flytta bort dem från ytterligare engagemang i Jordens angelägenheter. Detta kommer att tillåta att allt det som förberetts äntligen ska få se dagens ljus!

Varken Himlen eller vi har tillkännagett dessa tidpunkter för avslöjande och förändring, men tidpunkten för denna gudomliga händelse behöver inte vara känd för att den ska ske. Denna rad med himmelska tillkännagivanden sker plötsligt och förblir oanmälda av Himlens stora mästare. För länge sedan kastade det mörka er biologiskt sett i kedjor och fick er att tro att deras styre över er var permanent. Men det är inte så! Det heliga syftet med den här erfarenheten var att ge er ett ypperligt minne av det mörkas karaktär. Denna kunskap kommer mycket väl till pass när ni ska smälta samman den med era snart uppnådda medfödda förmågor för att omvandla de olika medlemmarna av den mörka Anchara- Alliansen till Ljuset. Det är den här specialiteten hos er som gör dessa en gång mörka stjärn-nationer så angelägna om att komma igång med detta exceptionella och heliga uppdrag, - ett uppdrag som ska föra in en sann, varaktig fred inom Vintergatans Galax. En stor mängd Alliance-farkoster ligger precis utanför de yttre gränserna för ert solsystem och väntar på er återkomst till fullt medvetande, så var beredda och medvetna om att en stor förändring i er verklighet är nära förestående!

Det finns så mycket för er att sysselsätta era huvuden med under tiderna framöver och vi vill förbereda er så mycket som möjligt på den här punkten. Vi övervakar de mörka regeringarna och ser hur de använder sin påse med tricks för att manipulera er. Deras fingerfärdighet har blivit högst raffinerad under årtusendena: deras nyhetsmedier förkunnar en ekonomisk återhämtning medan deras bundsförvanter arrangerar en ekonomisk krasch avsedd att tvinga er in i krig, diktatur och diverse annat elände. Vart och ett av deras politiska och ekonomiska styrmedel är redskap för att slå blå dunster i ögonen på er, och den gemensamma effekten är som ett skuggspel där hela handlingen är iscensatt och håller sig till ett förutbestämt manus. Ni tror att föreställningen är verklig, vilket ger er uppfattningar som är av största nytta för det mörka och deras hantlangare. På grund av dessa uppfattningar blir många av er chockade när det nya regeringssättet avslutar detta planlagda ekonomiska förtryck. Dessutom behöver ni vara öppna för det som våra heliga allierade talar om för er, då det leder till befrielse och ett nytt tillstånd av permanent överflöd!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med en del underbara budskap från våra himmelska regissörer. Skeenden börjar nu, vilka inom kort kommer att leda till en ny tidsålder med Kärlek och Ljus på er värld. För nästan tretton tusen år sedan drog det mörka in er i sin värld, och gav er elände, slaveri och en ständigt ökande mängd förtvivlan. Nu är dessa tider över! En ny period medför er befrielse från de mörka världarna och er transformation till fullt medvetna LjusVarelser. Denna omvandling börjar formellt med en injektion av nya, positiva regeringar på er värld. Himlen instruerade oss att ta sikte på de utvalda dagarna framför oss och förbereda ett tillkännagivande som skall ges av våra heliga medarbetare. De håller nu på att förbereda detta och kommer inom kort att tillkännage dem. Som alltid kan vi inte ge ett visst datum, men vi har fullt och fast för avsikt att meddela er detta på den dag vi valt. Till dess iakttar vi himlen med glädje och vet att frihetens timme för er kommer närmare för varje dag.

Som vi har berättat för er tidigare, ska våra medarbetare sända ut en rad speciella meddelanden som kommer att klargöra scenen inför våra framträdanden inför er. Vi kommer att visa oss över hela planeten och börja ett urval med allmän undervisning som kommer att exponera de enorma lögner och förvrängningar som medvetet åstadkommit den dogm som använts av det mörka för att hindra er från att känna till många heliga sanningar. Dessa sanningar, vilka vi skall belysa, kommer att bli omfattande och börja med Andens och Kärlekens natur och fortsätta med att förmedla den kunskap som förbereder er inför det fulla medvetandetillståndets underverk. I grund och botten är vi mänsklighetens vägvisare, och våra budskap är nycklarna till ett gudomligt öde som var och en av er har. Vid vederbörligen utsedd tidpunkt avser Gaia att gå samman med er i er omvandlingsstund och integrera sig i en enda, förenad, magnifik värld av Ljus!

Det är i denna lysande, förenade värld av Ljus som ni kommer att vakna upp i ert fullt medvetna tillstånd. Vid denna punkt förändras vår heliga roll och vi blir inledningsvis era himmelska handledare. Vi ska kärleksfullt guida er genom era första dagar som heliga LjusVarelser. Vid denna tid ska vi avslöja för er de enorma världarna som finns inom fysikalitetens högsta regioner. Ni kommer att återfå dessa världars visdom och det kommer att förbereda er inför ert första uppdrag av gudomligt tjänande till Ljuset. Er galax är i behov av speciella övningar och mirakler som kommer att omvandla den för alltid. Galax efter galax väntar på era enorma talanger och förmågor! Ni ska tillsammans skapa de instrument som hjälper Himlen att utveckla den Högste Skaparens plan för den här skapelsen. Det vi beskriver är bara en början på de underverk som ligger framför er!

Idag talade vi om vad som ska hända inom kort. Ni är ett stort kollektiv som genom mörkrets list har uppmuntrats till att tillfälligt förlora er väg. Nu ska ni få ta del av de sanningar som leder er tillbaka till era heliga stigar. Tillsammans kommer vi att göra om den här verkligheten och skapa en i alla aspekter sann värld hängiven Kärleken och Ljuset. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge