Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 5 mars 2013

Sheldan Nidle - 5 mars 2013

10 Ix, 2 Ceh, 9 Eb

Dratzo! Vi återkommer för att tala med er! En stor gudomlig händelse kommer inom kort att ske i era himlar. Denna händelse är den sista i en serie fenomen som signalerar slutet på en helig överenskommelse mellan Ljuset och Anunnaki för länge sedan. Den är en del i en gudomlig plan för att förbereda era förfäder likaväl som er inför en återgång till fullt medvetande. I enlighet med detta förser vi de mörka på er värld med dokument som anger att tiden har kommit då vi för er räkning officiellt kan ingripa i er verklighet. Denna rekommendation är helt enkelt för att hjälpa era heliga hemliga sällskap och deras allierade att slutföra ett juridiskt lagligt övertagande av ett antal av era större regeringar. Det här förfarandet leder till utbetalningen av ett världsomfattande överflöd som för närvarande finns undanlagt på många hemliga platser runtom i er värld. Under de senaste månaderna har vi flyttat dessa resurser till platser, där de är både säkra och tillgängliga att använda för att säkra det nya finansiella och monetära systemet. Vi ställer också en mer allmän logistisk säkerhet till förfogande för att den nya ledningen ska kunna sprida fakta om det som sker till länder runtom i er värld.

Den första serien med tillkännagivanden kommer att täcka de olika nya program som förknippas med det som i allmänhet kallas NESARA. Var och en av de åtgärder som genomförs kommer att bli föremål för en mycket landsomfattande diskussion. De kommer att sändas i radio, på TV och Internet, och det är här som vår säkerhetsexpertis blir nödvändig. Det är vårt ansvar att värna om integriteten hos dessa kommunikationskanaler mot all elektronisk inblandning eller störning så att befolkningen ordentligt kan informeras om dessa banbrytande frågor. Vårt bekymmer är främst det faktum att många i er värld har en förutfattad och även illvillig, inställning till allt som hotar deras bräckliga kontroll, deras agenda. I det långa loppet kommer dessa personer att få möjlighet att ändra sin attityd när de väl börjat arbeta med sina personliga mentorer. Vi kan tydligt se hur dessa negativa attityder skulle kunna utvecklas och är därför redo att ta till de nödvändiga tekniska motåtgärderna. Våra roller i den tid som nu ligger omedelbart framför oss är dels att ge tydliga kanaler för kommunikation med regeringen och sedan att förklara för er vad som väntar er under de första dagarna efter att vi landar.

Masslandnings-scenariot är egentligen inget mer eller mindre än det sista steget på er väg tillbaka till fullt medvetande. Du kommer att få möta din egen personliga mentor som helt och fullt känner dig och som även är en sedan länge förlorad vän. Genom att samverka med oss kommer dina medfödda telepatiska förmågor snabbt att återställas. Detta möjliggör en enkel och effektiv dialog mellan oss, som inte hindras av talets missförstånd och oklarheter. Telepati möjliggör en djup öppenhet och förståelse som kan verka lite konstig till en början eftersom den inte tillåter några hemligheter mellan oss. Detta innebär att ni mycket snabbt kommer att vänja er vid oss och vi kommer att berätta allt om vilka vi är, vad vi gör och om våra personliga klan-berättelser. Vi kommer att svara på alla de frågor ni kan ha och ni kommer snabbt att inse att ni kan lita på oss även när det gäller era djupaste bekymmer. Dessa fåtal dagar kan bli den mest uppriktiga och ärliga erfarenheten i ert liv. Er fientligt inställda kulturella miljö har lärt er att skydda er med många lager med sekretess, och telepatin tar er tillbaka till en grad av Enhet, där misstron till stor del kommer att bli ett minne som tillhör det förflutna. Vi kommer att vara som öppna böcker för er, som låter er rädda, defensiva programmering falla bort.

Vi har studerat era vitt skilda kulturer under många år, och fann till en början denna variation skrämmande. Men efter att inbördes ha delat med oss av våra många fynd bland er, kom vi fram till bästa sättet att övervinna de otaliga kulturella barriärerna som ligger i själva hjärtat av era samhällen. Ni har alla utvecklat överlevnadssystem vilka gör att ni kan stå ut med era olika kulturer och religioner, och vårt mål är att först hjälpa er att lägga dessa åt sidan, när de blir onödiga. Vi vet att detta inte är lätt för er. Sedan barndomen har ni finslipat dessa överlevnadsfärdigheter tills de sker helt vanemässigt. Dessa vanor baseras emellertid på separation och vår ankomst ska introducera er för att åter öppna upp inför Enheten. Dessutom är era kulturer, i synnerhet de västerländska, mycket mentalt orienterade och många av er har fått lära sig den hårda vägen att stänga era hjärtan. Vi, å andra sidan, är vana vid att umgås från hjärta till hjärta med varandra och kommunicerar djupt inom de flesta frågor. Vi vet att detta kan bli svårt för er till en början, men vi är övertygade om att när ni känner ert verkliga jag börja dyka upp genom ert kulturella "pansar", så kommer ni att ta till er den här friheten "som en anka dras till vattnet"!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! De som förstår Himlens vägar vet om att det är dags för det mörkas stora utträde tillsammans med dess mängder av gunstlingar. De har styrt den här världen med begränsat medvetande under nästan 13 000 år, och under den här tiden har många Gyllene Tidsåldrar och många konstiga påbud från det mörka markerat den här perioden. Den kommande tiden signalerar slutet på den här epoken. Ni stiger i frekvens, vilket innebär att myndighetskontrollen hos er är över. Den frihet som blir resultatet gör det möjligt för er att ta emot era andliga familjer och era rymdfamiljer med en känsla av glädje, eftersom ni vet att sorgernas långa natt är slut. Överallt blir små glimtar av denna frihet uppenbara. Era sinnen accepterar nu det väsentliga hos friheten, vilket möjliggör att en ny verklighet föds. Det är mitt i denna nya verklighet som fantastiska förändringar formas. Regeringar ska falla och ett nytt välstånd komma till stånd.

Detta är profetians tid då Himlen är allenarådande! Ljuset kommer, och en ny väg föds. Gudomlig nåd har skapat oss och skänkt oss den gudomliga vägen till våra Själar. Var i förundran över vad AEON:s påbud för med sig! Ni ska inte längre förnekas sann kunskap och kommer att få kännedom om de lögner och manipulationer som länge använts av det mörka. Dessa upptäckter kommer att ge er de sanningar som ni länge har sökt. Ni ska välvilligt befrias från klorna på dem vars hybris och dumhet helt kommer att uppenbaras för er. I ljuset av detta kommer ni att gå samman med nya allierade som kommer inifrån denna heliga glob och som Himlen har sänt till er. Vi är de, som genom många livstider har lärt oss göra Uppstigningen, och vår kunskap ska vägleda er under er resas sista del mot det heliga målet att återuppväcka ert fulla medvetande.

Den här processen med fysisk och andlig uppståndelse har man under generationer funderat på med vördnad. Det är verkligen en högst komplex och krävande operation som var och en av oss är kapabel till. Men vid den här punkten i er historia är det som skall ske i stället en unik, mycket speciell, kraftfull kollektiv Uppstigning som Himlen gett sitt bemyndigande till. I detta syfte kommer era rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden att använda en underbar, avancerad teknologi i form av en levande biologisk maskin, som är konstruerad för att omvandla er alla tillbaka till fullt medvetande. Detta kommer att ta tre dagar. Himlen kommer att tona in och övervaka dessa speciella mirakel-apparater och utföra de kalibreringar som är specifika för varje individ. På det här sättet kan en hel mänsklig befolkningsgrupp höjas till ett Ängla-liknande tillstånd som normalt skulle ta många livstider att uppnå. Begrunda väl den gudomliga nåd som gör att vi alla kan återgå till ett mirakulöst tillstånd av Enhet med vår Mäktige Skapare! Hosianna! Hosianna!

Idag såg vi tillbaka på en del detaljer vad gäller er återgång till ett befriat och välmående tillstånd. Vi har även i korthet utforskat den heliga väg som Himlen har skickat ut er på, där ni behagfullt återvänder till fullt medvetande. Mycket ska hända. Underbara händelser väntar i kulisserna och mirakler som arrangerats genom Himlens gudomliga nåd och AEON:s högsta glädje kommer i er väg! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge