Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 2 april 2013

Sheldan Nidle - 2 april 2013

12 Ik, 10 Mac, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer! Er värld går framåt mot den gryning som är en ny epok för hela mänskligheten på Gaias yta. Speciellt Himlens skickliga arbete förebådar att denna positiva utveckling har anlänt! Vi kommer här för att bekräfta detta och för att ge er en bättre kunskap om det som sker. Det mörka njuter grundligt av sina sista stunder vid makten. Deras arrogans är så hög att de kollektivt har beslutat att strunta i konsekvenserna av sina sista handlingar. Deras huvudmål fortsätter att vara vilken påhittad situation som helst som kan leda till en global konflikt. Våra kusiner i Agartha finns i förgrunden för att stödja vår förbindelsepersonal som obevekligt arbetar för att förhindra att detta sker. Denna insats kommer att bli framgångsrik, eftersom det mörka inte inser hur vi kan fortsätta att hindra dem från att uppnå sina mest avskyvärda mål. Vi inser karaktären hos det som de mörka gör och vet bästa sätten för att förhindra att detta händer. Förutom dessa allvarliga ansträngningar håller vi även på att iscensätta ett scenario för hur ert globala styrelsesätt ska förändras till det som vi beskrivit för er. Detta är något som nu kräver er uppmärksamhet.

Att förändra sättet att regera är någonting som går stick i stäv mot det som förekommer över hela er värld. Normalt påverkas er globs regeringssätt av åtgärder från er gren av den mörka kabalen. Denna grupp följer den överenskommelse som man gjort globalt sinsemellan om hur er kommande historia ska utvecklas. Det finns inga förberedelser inför någon som helst inblandning i det pågående systemet med intolerans, extrem rikedom och en kontinuerlig känsla av att de förblir allsmäktiga. Det vi gör är inte bara att störa den här processen, utan ännu viktigare är att omvandla den. Vi har gett stöd åt de grupper som utmanar det här systemet och som använder många rättsprocesser för att få det på fall. Således har ett nätverk med subtila segrar bevisat det faktum att nuvarande regeringssätt överskridit befogenheterna och blivit uppenbart olagligt. Våra vänner har därmed gett oss vapnen för att driva det här styret från makten och ersätta det med ett tillfälligt styre som kan bereda vägen för det som verkligen är rättvisa val, och för ett regeringssätt som är troget era verkliga behov!

Till detta kommer ett system med särskilda globala ekonomiska stiftelser under beskydd av Quan Yin i Öst och Greve Saint Germain i Väst. Dessa enorma finansiella organisationer har för avsikt att frigöra tillgångar som tillåter inrättandet av ett nytt finansiellt system. Detta system har i hemlighet utarbetats av en grupp individer, hängivna ett förfaringssätt som ska få ett slut på det nuvarande olagliga banksystemet och möjliggöra att ett permanent välstånd manifesteras över hela världen. Den här nya verkligheten ska genomdrivas genom ett världsomfattande avslöjande som leder till arresteringen och interneringen av ledarna för den här mörka kabalen och deras hantlangare. De rättegångar som följer görs i huvudsak för att betona att den här nya verkligheten är här och att den inte kan upphävas så lätt av det mörka. Vår poäng här är helt enkelt att när Himlen nu ger oss direktiv om detta, måste den verklighet försvinna som ni högst dramatiskt har levt under. En annorlunda historia som baseras på Ljusets vägar och förordningar skall etableras på den här världen.

Denna nya värld ska bli den kärleksfulla miljö som iscensätter er sista resa tillbaka till fullt medvetande. Den här vägen kommer ni att resa tillsammans med de mentorer som ska instruera er om det fulla medvetandets underverk. Den här operationen tar bara några månader och sedan ska ni gå igenom den stora metamorfos som gör er till "fysiska Änglar" Därefter ska ni utbildas i den vardagliga etikett som socialt styr detta mycket himmelska rike. Himlen har avsatt en rad speciella uppgifter såsom ert första gudomliga tjänande. Ljuset ska omfamna den här galaxen och skapa en stor mängd heliga allianser som blir föregångare till att expandera Ljuset över hela fysikaliteten. Ni kommer att komma ihåg varför ni befinner er i det här solsystemet och hur den här nya stjärnnationen ska låta en varaktig fred bli en väsentlig del av er nya verklighet. Detta är något som ni förnimmer och inser. Vi är alla en del av Skaparens gudomliga plan! Som "fysiska änglar" finns vi här för att tillsammans skapa denna nya underbara värld!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med en del tecken som pågår inom Himlarna och som är förebud om er nya värld. Solen har nyligen ökat sin hyperaktivitet. Dessa stora plasmautbrott är ett tecken från Ljuset att något extraordinärt ska ske inom kort! Stjärnorna på er natthimmel rör sig på ett sätt som pekar mot den yttersta randen av er galax. I denna riktning inträffar en fantastisk händelse. Era stjärnskådare och andra som följer banorna hos dessa mängder med stjärnor vet att en ny uppsättning med stjärnor förbereder sitt avslöjande för att utöka samlingen av de heliga som nattetid trafikerar himlen. Med dessa förändringar följer andra som vi ännu inte kan avslöja. De utgör symbolen för en stor budbärare som utlovar att avsluta det mörkas styre på er värld. Dessa underliga saker är i stort sett okända för er. Ändå är de ett sätt, genom vilket Himlen visar oss inom det fysiska, att en ny epok för Jordens mänsklighet verkligen ligger vid horisonten. Den här nya epoken är Himla-sänd och har redan börjat manifesteras fysiskt! Det stora skiftet är alldeles nära!

De välsignelser som vi hänvisar till är de som lovar att förändra den här världen för evigt. Inom er känner ni dagligen värk, smärta och tecken på en ny kropp. Dessa förändringar är bara ännu ett tecken på alla de förändringar som är föregångare till er nya verklighet. Vi sitter här i glädje och ser på när ni förändras till en slags okänd fjäril, till någonting som verkligen är fantastiskt! Inom kort kommer en tid när våra olika rymdfamiljer och himmelska familjer manifesterar sig och tillåter den Gudomliga Viljan att bli känd för er. När var och en av oss valde att höja oss (Ascend) och lägga ert välbefinnande i våra hjärtan, tog vi på oss en väg som tar hela mänskligheten till dess förutbestämda frälsning. Era välsignade hjärtan har uthärdat stora nederlag och stora besvikelser under otaliga generationer. Detta ska nu få ett slut! Himlen har en plan och den här planen ska manifestera utdrivningen av det mörka från deras skymfliga upphöjda säte, från deras arrogans och bestraffning. Det är deras sak att utmanas av dem som är mer framstående än vad de är. Det är dags nu!

Ni befinner er på en helig väg som vi dagligen underhåller med våra böner och vår energi. Den här vägen kan inte längre försenas eller få vanvördiga hinder som placeras ut av det mörka. De har nu ett sista storslaget ögonblick som helt enkelt tillåter dem att visa det totala förakt som de har inombords för var och en av er. Denna sista maktshow är skriven på Skaparens "svarta tavla" och visar varför de i massor ska kastas i historiens soptunnor. Dessa sista handlingar drar i verkligheten åt den ökända snaran runt deras respektive halsar! De ska således befinnas skyldiga till dessa olika avskyvärda handlingar och ska spärras in i en speciell sorts energier som blir ett medel för att visa dem vad de har gjort och visa dem ett sätt att rikta en välbehövlig förlåtelse till alla. Vi är alla ett och det finns ett behov av att säkerställa en sådan förståelse från dem, som så snabbt använde sina fördelar för att styra på ett så oförsonligt och ovårdat sätt. Mänskligheten ska snart komma samman och dela de underverk som ett fullt medvetande innebär!

Idag har vi visat er vad som händer i Himlarna och på den här världen med avsikt att flytta oss alla bort från den mörka världens tyranni till glädjeämnena i en värld skapad av Ljuset! Vi gläder oss och väntar på att Ljuset ska manifestera sitt underverk på den här världen. Såsom Ljusets Mästare, väntar vi i glädje på denna nya dag! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge