Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 19 mars 2013

Sheldan Nidle - 19 mars 2013

11 Lamat, 16 Ceh, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer tillbaka! Er värld fortsätter att balansera på gränsen till en ny värld. Det mörkas hantlangare är mycket medvetna om hur nära er verklighet är en mycket betydande omvandling. Vi övervakar flera händelser som håller på att iscensättas av de mörka i ett försök att på något sätt förändra sitt hotande öde. Anunnakis "barn" har styrt era liv med en hand, som inte utmanats under nästan tretton tusen år, men denna långvariga otrevliga situation närmar sig nu sitt slut. Hittills har de alltid hittat ett sätt att fly undan allvarliga och obehagliga situationer och de hoppas fortfarande att på något sätt kunna omforma sin nuvarande situation. Vi har nyheter till er, ni arroganta mörka: "Den här gången kommer det ni har planerat inte att rädda er. Vi övervakar era senaste klumpiga försök att iscensätta händelser som syftar till att sätta igång konflikter på bred front. Den här gången, ni mörka, kommer ni inte att tillåtas skaka om världen. Våra heliga allierade intar nu positioner som effektivt kan begränsa det ni planerar. Vi har även skapat ett nätverk som kan ingripa mot er när så krävs. Tiden för ert förutbestämda avlägsnande från makten närmar sig snabbt!"

"Himlen har påbjudit er framtid och vår uppgift är att utföra dessa heliga beslut när våra himmelska rådgivare ger signal om att göra det. När Atlantis föll i sin glödande och blöta grav, dök Anunnaki upp och fick en särskild dispens från Himlen, och som vi ofta har påmint er om så har denna dispens en förutbestämd tidsgräns. Detta nådefyllda ögonblick för ert uttåg är här. Inom kort ska en underbar händelse äga rum! Detta Ljus tillåter oss att komma och säkrar en stor seger inte bara för Ljuset utan även för de tålmodiga människor som lever på ytan av denna heliga glob. Er mörka och fruktansvärda teknologi kan inte längre förhindra det oundvikliga. Denna levande värld, och faktiskt hela det här solsystemet, är i akut behov av en rad genomgripande förändringar som kommer att utgöra en mycket passande inledning till uppstigningen (ascension) till en ny femdimensionell verklighet. Vår specifika uppgift är att underlätta dessa förändringar och avlägsna er från makten. Detta har vi för avsikt att göra helt och fullt. Vi inväntar förebuden för denna nya verklighet, och sedan kommer en grundlig redovisning att göras om det gamla utgående paradigmet och om dem som varit dess förövare."

"Den här vänteperioden närmar sig snabbt sitt slut. Ni vet om detta, och ändå fortsätter ni stappla omkring och tvinga era vilseledda allianser att göra motstånd mot det oundvikliga, - tiden för avlägsnandet av era personliga strategier. Våra allierade är sysselsatta med att lägga till namn till de redan långa listorna över häktade. De särskilda domstolar, som sammankallats för att utföra era rättegångar, är på plats och deras förteckningar över domslut väntar på att tillkännages. De heliga händelser som Himlen talat om håller på att ske och bygger nu upp sig till ett högst fantastiskt crescendo! Avslutningen på er galna regeringstid är nära och den heliga "klockan" tickar oundvikligen mot förändring. Ovanför er, ni mörka, ligger en stor flotta som garanterar ert förutbestämda slut, så tro inte ens för en minut att den lilla aktivitet ni har kvar till ert förfogande på något sätt kan förhindra denna gudomliga vändning i skeendet! Samtidigt angriper ni atmosfären och förändrar drastiskt karaktären på Gaias ekosystem. Dessa era handlingar bekräftar ytterligare behovet av att ni avgår och att ni avgår nu."

Huvudrådet inom Den Galaktiska Federationen sammankallade oss för över två decennier sedan för att förbereda oss att genomföra det Himlen nu befaller oss att göra, nämligen en masslandning av vår personal på Gaias heliga stränder. De mörka kryper ihop vid blotta tanken på den här möjligheten. Men inte desto mindre är detta ögonblick nästan här. Efter otaliga övningar och massor med justeringar och anpassningar står vi helt redo att komma och besöka er i massor. Den här missionen har genomgått många inkarnationer, och vi är redo att ge våra älskade syskon i den här världen en stor gåva: den sista sträckan av en nu helt öppen autostrada till fullt medvetande för dem som lever i världen på Gaias yta. Var och en av er är förutbestämd att än en gång få uppleva det fulla medvetandets glädje. Även det mörkas mest stockkonservativa hantlangare kommer så småningom att återanknytas till detta ytterst underbara Varatillstånd! Detta är ett verkligt planetomfattande skifte! Ert solsystem och var och en av er ska bli medlemmar i denna nya stjärn-nation. Sedan kan ni återförenas med er familj i Agartha och återbörda er vackra, enade hemvärld till Ljuset!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer med Glädje i våra Hjärtan och ett starkt lysande Ljus för att vägleda oss! Våra Stora Administratörer i Himlen informerar oss om att en mycket gynnsam tid är nära! Himlarna börjar röra på sig på ett sätt som återspeglar den Högste Skaparens heliga avsikter. Detta innebär att den här tiden befinner sig på tröskeln till förändringarna. Om du rådfrågar ditt hjärta, så förnimmer du att något verkligen enormt till sin omfattning håller på att ske. Himlarna är en vidsträckt interdimensionell värld. I de vibrationsmässigt lägre världarna börjar Himlen utforma en fysisk aspekt som, allteftersom den sänker sig, blir fysisk. Vi förflyttar nu en aspekt av det fysiska uppåt, och återformar i efterhand hur det fysiska ska utvecklas. Allteftersom den här operationen fortskrider, kan vi hävda vår välsignade nåd och därmed fungera som en ställföreträdande gudomlig medskapare för det fysiska i allmänhet.

Vi har ett syfte med att nämna detta: Ni behöver inse att det som händer här inte bara är några "blinkar i natten". Utvecklingen här har ett högt andligt och fysiskt syfte. Ni återförs till ert naturliga tillstånd med fullt medvetande så att ni på rätt sätt kan hjälpa oss i ett mycket speciellt och heligt tjänande. Detta är den tid då er surt förvärvade visdom kan komma till god användning vid omformningen av det fysiska och som hjälp i dess utveckling. Detta framtida uppdrag förutsåg Himlen redan på den tiden när hon tillät det mörka utföra en rad drastiska utspädningar av ert medvetande. Detta förklarar varför nuvarande tider är så viktiga. Detta handlar inte bara om att få tillbaka era ursprungliga förmågor, utan som en följd av den visdom ni samlat under er långa vistelse i mörkrets skugg-riken kan ni förbättra dem mycket. Denna smärtsamma begränsning som ni så tappert uthärdat ska nu ge stor utdelning under transformationen av det fysiska i framtiden.

Den här processen med inre och yttre förändring är anledningen till att denna stora samling själar som ni utgör hade tilldelats denna speciella dispens. Ni är en mycket lovande brokig grupp andlig energi. Ni är i själva verket gräddan av mänskligheten! Den tid ni tillbringat på Gaia har varit för att förbereda er, för att först ta hand om en av de heligaste varelserna inom det fysiska. Ur denna grupp kom vi, era Uppstigna Mästare, och nu inom kort, var och en av er. Dessutom finns helgedomen, riket Agartha. Så snart vi alla är förenade ska vi med våra heliga himmelska Administratörers nåd genomföra ett underbart uppdrag för hela det fysiska. Det anstår er att tänka storslaget och utnyttja era gudomliga egenskaper; tålamod och mod. Håll er lugna och uppfatta det som redan håller på att växa fram runt omkring er, och hjälp till att skapa denna mest utsökta gåva från Skaparen: fullt medvetande. Vi kommer att finnas där för att vägleda er till ert öde. Halleluja! Halleluja!

Idag talade vi om hur er värld ska omvandlas. Mycket sker som mycket snart kommer att förändra världen som ni känner till den. Den mörka tiden med överhöghet är nästan över och Ljusets tid ska nu manifesteras omkring er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius' språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge