Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 26 februari 2013

Sheldan Nidle - 26 februari 2013

3 Manik, 15 Zac, 9 Eb

Selamat Balik! Vi kommer idag med en del mycket intressanta nyheter! I ett tillstånd av tunnelseende fortsätter det mörka att desperat försöka komma på något sätt att fördröja det som de vet är oundvikligt. Himlen väntar på att det sista himmelska tecknet ska visa sig och så snart detta fenomen inträffat förväntas vi agera snabbt och svepa bort de mörka hantlangarna till en plats där de inte kan göra mer skada. Vi har inte mycket tid innan detta sker, och därför dubbelkontrollerar vi med våra olika allierade för att se till att det som inom kort ska är redo att genomföras så snabbt som möjligt. Vår samarbetspersonal genomför en snabbcheck och bekräftar att alla grupper är helt förberedda. Faktiskt önskar de flesta av dem att datumet inträffar tidigare än senare, men trots denna frustration visar de olika grupperna inom era större regeringar stort tålamod med det som för dem har varit en mycket lång väntetid. Våra skepp fångar dagligen upp de alltmer desperata rackartyg som det mörka gör runtom på planeten, och därför är vi upptagna med att göra hjälpinsatser för att motverka den skada som dessa missgärningar var avsedda att åstadkomma.

Under tiden är även vår familj i Agartha upptagna med de dagliga justeringar som behövs för att uppdatera alla era Ljuskammare. Så snart som Himlen ger oss grönt ljus är vårt mål att med ett ögonblicks varsel vara redo att överföra er till era vistelseorter med Ljus-kammare i Agartha. Fram tills dess ska flera förberedande aktiviteter utföras av er nya regering. Dessa består av en häpnadsväckande serie tillkännagivanden som följs av införandet av förfaringssätt som ordentligt kommer att skaka om hur er värld styrs. Viktigast av allt, ni kommer att få en formell kungörelse om Disclosure (avslöjandet), vilket gör det möjligt för oss att inleda en rad tillkännagivanden som förbereder er inför våra första-kontakt-landningar. Nu är de sista lugna stunderna på er värld innan de spännande tiderna börjar, eftersom processen att omvandla er värld, vilket omfattar att avsluta en flera decennier lång "UFO"-mörkläggning, verkligen kommer att skaka om er nuvarande verklighet. För närvarande ordnar Himlen resans sista etapp fram till fullt medvetande, vilket för var och en av er kommer att kräva hjälp av en personlig mentor. Denna mentor är någon du helt och fullt kan lita på för att undervisa dig om de otaliga sanningar som strider mot det du fått höra sedan tidig barndom.

En viktig del i er examen till en andlig vuxenålder är att tydligt förstå hur Anunnaki och deras välutbildade hantlangare bedragit er under årtusenden. För att skapa ett kvävande nät av rädsla och hålla er kontrollerade och eftergivna använde de sig av ert dåvarande nya tillstånd som dödlig människa. Den här eftergivenheten tillät dem att i princip otyglat styra över er och förvrida er värld efter eget tycke. Denna mörka konstruktion ska nu få ett slut, och i dess ställe kommer ni för första gången på tretton tusen år att kunna skapa en värld som i hög grad tilltalar er. Men kom ihåg att den bara är en övergångsvärld och under den tiden kommer ni att bli fullt informerade om det som väntar och hur man anpassar sig till fullt medvetande. Det är ett enormt steg! Allteftersom denna tillfälliga värld tar form kommer ni även att ta på er många ansvarsområden. Dessa behöver ni också förberedas inför, eftersom de snabbt förflyttar er till ett upplyst sätt att leva, vilket gör att ni kan uppleva ert väsens sanna natur och få en tydligare förståelse för vart ni är på väg. De tanklösa krokvägarna hos ett begränsat medvetande ska komma till ett högst tilltalande avslut!

Denna höjning till ett mer upphöjt sätt att leva är vad nästa korta period handlar om. Dessutom kommer denna förbättrade miljö att vara mer gynnsam för att ta till er det som vi har att lära er. Era Uppstigna Mästare ska börja med en undervisningsserie som belyser Själens sanna natur och hur den blomstrar när den utsätts för Ljus. Vårt bidrag blir att för er förklara om fullt medvetande, eftersom ni behöver vara mycket klarsynta vad gäller det som ligger framför er. Att bli en fullt medveten Varelse är en glädje som ligger bortom allt ni kan föreställa er för närvarande. Tillsammans kommer de Uppstigna Mästarna och vi att förbereda er inför det här nya livet. Ljuskamrarna är bara pricken över i. Ni är andligt orienterade varelser och vi behöver integrera er fysiska del med era känslomässiga och mentala delar. Det är detta som dessa kamrar gör. Var och en av er kräver unika justeringar av en mycket komplicerad natur. Denna uppgift blir en gemensam ansträngning och sedan ska ni komma under era Uppstigna Mästares ledning. Himlen har utsett dessa till att leda er under er första serie uppdrag för att föra in en varaktig fred i den här galaxen.

Välsignelser! Vi återkommer med goda nyheter! Den stora händelsen i Himlen närmar sig. Detta fenomen är mycket speciellt och dess ankomst utgör början på en ny dag för alla på denna högst gudomliga glob. När denna händelse har gjort sitt är ni fria från det mörkas kvävande smittoämnen. Ni kommer att ha en ny regering, välstånd, och viktigast av allt, ni kommer att ha er frihet. Er nya regering kommer att göra en rad tillkännagivanden som kommer att förändra er värld, och det är då som vi kan börja vårt nya sätt att tjäna mänskligheten. Den nya verklighet som fötts den där dagen kommer att påskynda en omvandling som ska återinföra det heliga i era liv och låter er bevittna en tid med mirakler och underverk. Det är den tid när Änglarna kommer tillbaka och Skaparens röst hörs igen över länderna. Och det är den tid då ni äntligen stiger fram ur er långa minnesförlust och kommer ihåg vem och vad ni verkligen är.

En aspekt av vårt nya tjänande är att lära er om det fysiskas gudomliga natur och låta er komma ihåg all den speciella kunskap som ni glömde när ni förflyttades från fullt till begränsat medvetande. Er behagliga återkomst till ert naturliga tillstånd kommer att firas över hela Himlen och kommer att uppfylla en profetia som gjordes för eoner sedan av den välsignade Ärkeängeln Michael. Den profetian uppgav att en tid av mörker skulle drabba den här världen, och ur detta andliga fängelse skulle ni, genom Himlens storslagna verk, befrias ungefär 13 000 år senare. Den tiden är nu! Nu är befrielsens och glädjens stund! Det mörka och dess hantlangare ska svepas bort och en ny dag ska randas på Jorden. Gläd er, mina Systrar och Bröder! Inom kort ska befrielsens mäktiga horn ljuda. Himlens Ljus skall lysa och de sanna undrens tid ska börja!

Er befrielse markerar början på ett nytt tjänande för alla. Vi har mycket att lära ut till er och ni har mycket att lära. Att bryta sig loss ur den här långa vistelsen i minnesförlust kan innebära en viss smärta för många av er. Full insikt om det man trott på och det man har gjort i dessa uppfattningars namn, kommer sannolikt att orsaka en viss ångest. Följaktligen ska vi, de Uppstigna Mästarna, lyfta fram en stor våg av förlåtelse och nåd, och svepa den över alla Jordens länder och in i skrymslena i alla de hjärtan som lider. Dra in detta helande Ljus i er och låt det försona de fasor som prackats på er av det mörka. Släpp dem sedan med kärlek från ert hjärtas hjärta. Låt ett nytt Ljus av glädje och enhet omsluta er alla. Genom detta mirakel kommer den heliga väg att beträdas som utgör de sista stegen på er resa tillbaka till det underverk som innebär fullt medvetande. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra veckomeddelanden till er. Vi har nått en speciell punkt där stora mirakler äntligen kan ske. Vi kommer till ett centralt steg under denna långa resa som för oss började då vi fick i uppdrag att förbereda en första masskontakt. Nu kommer glädjen i att faktiskt träda fram och tillsammans med er gå mot era heliga mål! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge