Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 19 februari 2013

Sheldan Nidle - 19 februari 2013

9 Ahau, 8 Zac, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld har flyttat sig ännu närmare sin seger över det mörka! Det finns tecken överallt på det som snart ska ske. Era heliga, hemliga sällskap har sammanställt de lagliga instrumenten för att tvinga er världs större regeringar att avgå. I samklang med detta har de militära och polisiära styrkorna i dessa länder i hemlighet gått samman och hävdar att var och en av dem är mer än redo att använda sina maktbaser för att inte ge sina respektive regeringar något annat val än att avgå när detta tillvägagångssätt proklameras. Detta tecken kommer att ges när Himlen ger oss rådet att tiden för att handla har kommit. All personal som samarbetar med oss står redo att ge det länge efterlängtade kommandot till alla. Under tiden väntar vi och letar hos våra himmelska rådgivare efter signalen att det nu är rätt tid för att få det mörka på knä. Detta enda kommando tillåter att överflödet levereras, vilket i sin tur tyder på att de många mörka regeringarna i er värld ska avgå. En stor mängd med juridiska dokument som undertecknades för veckor sedan är redo att levereras med ett ögonblicks varsel. Er befrielse ligger inte långt borta!

Även nu medan vi talar konspirerar dessa mörka regeringar för att hitta några kryphål eller andra medel för att ytterligare avvärja det oundvikliga tillräckligt länge för att trolla fram en väg ut ur sitt nuvarande dilemma. Vi övervakar dem noga och är obenägna att tolerera ytterligare former av trots. De kärnvapenalternativ som testats i nordöstra Asien är ett aktuellt exempel på de "andra medel" som vi nämnt ovan. Oroa er inte; de kontrolleras väldigt noga, och vi förutser helt och fullt arten och syftet med detta verkligt vansinniga utspel. Lita på att det kommer att misslyckas. Ingen kommer att tillåtas använda dessa primitiva vapen mot någon annan. Kabalen hänger sig åt vapenskrammel genom att använda sig av en högst rå och barbarisk leksak som vi kan krossa när vi anser det lämpligt. Vi säger detta som en varning; den mörka kabalen med alla sina spetsfundigheter och svek ger vi inte efter för. Vi ser helt enkelt på och väntar, och när det är rätt att agera kommer vi att agera beslutsamt. Den tiden är ännu inte kommen. Det viktiga är att få grönt ljus från Himlen, - och sedan kommer resten att snabbt följa efter.

Vår personal som tilldelades dessa heliga uppgifter är mer än redo att skapa en ny, välsignad verklighet åt er. De många heliga samhällena och deras allierade har formgivit en rad djupgående förändringar som kommer att omvandla er nuvarande domedagstyngda värld. Tills dess har vi bett våra medarbetare att hedra världen som den är. Låt er inte dras in i något av detta mörkas nonsens eftersom det är planerat att snart ta slut. Det är uppenbart att de olika mörka kabalerna som styr er värld är i panik, men för närvarande är deras olika försök att ställa till förtret på väg att tyna bort. Vi är beredda att håva in dem och leverera dem till lämpliga destinationer där de kan invänta sin vedergällning. Ni, å andra sidan, förbereds inför att bli fullt medvetna Ljus- Varelser. Himlen har upprättat en agenda för hur detta ska ske, och vi finns här för att utföra de sista stadierna av denna storslagna och heliga plan. Det mörka på er planet har aldrig tidigare stått upp mot någon som oss och konfronteras nu dagligen med Ljusets teknologier och förmågor, vilka lätt övertrumfar de bästa som dessa mörka invånare har att erbjuda.

Det anstår er verkligen att känna glädje och munter förväntan! Himlen ler mot er, och Skaparen har tillfört hjälpmedel för att uppnå er välsignade återgång till fullt medvetande. Vi har utsetts till att säkerställa er befrielse från dem som alltjämt felar. Deras gräsliga verksamheter kommer att bekämpas från er värld och Himlen kommer sedan att kämpa för er nya Ljusfyllda värld och ge er möjligheten att återförenas med er rymdfamilj och, i synnerhet, med era andliga familjer. Dessa "kommande attraktioner" är heliga händelser som befriar er från dem som anser att ni står lägre än dem, och som syftar till att göra er till eviga slavar genom sina våldsamma galenskaper. Dessa skulle så småningom leda till ett kraftigt antal dödsfall, ämnade att minska er världs befolkning till cirka en tiondel av den nuvarande, och de som överlevde skulle komma att avundas de döda. Detta kommer inte att ske. Genom Himlens dekret skall ni snabbt flyttas till en värld av glädje, välstånd och en helig respekt för individuell suveränitet. Det är dags för allt detta att manifesteras på Jorden!

Välsignelser med Hälsa och Glädje till alla! Vi är era Uppstigna Mästare! Olika delar av vårt välståndsprogram är redo att ta sig ur den tystnad som Himlen för närvarande kräver av oss. De större organisationer som skapats sedan slutet av andra världskriget har lagligen upplösts. Vi använder nu våra välsignade energier för att förbereda våra heliga samhällen inför att ersätta de nuvarande ledarna med våra egna. Detta förväntas inom kort. Himlen har även uppmanat oss att förvarna dem som förbereder sig inför att omedelbart ersätta det nuvarande ekonomiska systemet att göra sig redo att agera, eftersom den sista raden av fenomen nu påskyndas i himlarna. Dessa händelser utgör det formella slutet på ett avtal som undertecknades för nästan tretton tusen år sedan. Ni står på randen till en högst magnifik tid i er välsignade historia. Himlens välvilliga välsignelser ska nu manifesteras och på ett ögonblick föra in er i en ny verklighet fylld med Kärlek och Ljus!

Tänk på att ert nya ekonomiska system bara är en tillfällig åtgärd. Det utformas för att förbereda er inför att ta emot oändligt välstånd och lära er att skuld-ekonomin med dess många plötsliga omsvängningar och osäkerheter är ett sätt för det mörka att kontrollera er. Denna kvicksandsvärld var i praktiken en stor illusion, utfärdad med högtidliga löften av er regering om att sänka statsskulden och ge er tillfälligt välstånd. Ärligt talat så har det globala välståndet alltid varit möjligt och det är en illusion att tro någonting annat. Den mängd guld som finns tillgänglig hölls gömd i manipulativa syften, och detsamma gäller diamanter och så kallade ädla metaller och stenar. Tillgängligheten för dessa artiklar hölls begränsad för att skapa en konstlad definition på rikedom och för att tillämpa begreppen brist, fattigdom och skuld. Ni har förmågan att frambringa ett överflöd av rikedom och njuta av ett lyxigt liv. Nyckeln är att lära sig Älska och ta hand om varandra!

I denna underbara värld som förbereds för att framträda, kommer ni att vara i stånd att på djupet ta hand om varandra och om Moder Jord. Inuti er hemvärld ligger Agartha som är en femdimensionell värld. Himlen ska nu låta Moder Jord utvidga det här riket till sin värld på ytan. Detta innebär att var och en av er kräver en omvandling för att leva i ett fullt medvetet, 5-dimensionellt tillstånd. Denna omvandling pågår, och de välsignade förändringar som åstadkommits inom er är det sanna hjälpmedlet för att omvandla er till denna gudomliga och odödliga varelse. Mycket kommer att krävas av er. Ni kommer att få en rad nya uppgifter, och vad gäller detta är vi beredda att lära er mycket som är en nyckel till att inse vem ni ska bli. Vi inbjuder er att acceptera detta förslag och glatt överge allt nonsens som det mörka har matat er med genom tidsåldrarna. Använd din medfödda visdom för att värdera de sanningar som Himlen visar dig, och du kommer att inse precis vilka fantastiska barn av det gudomliga ni är avsedda att bli!

Idag har vi gett er mer information om det som sker på er värld. Våra rymdfamiljer och andliga familjer finns här för att slutföra den gudomliga uppgiften att omvandla er verklighet tillbaka i ett tillstånd som är heligt och välsignat av Himlen. Stunden är kommen för en högst välförtjänt välsignelse! . Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge