Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - February 12, 2013

February 12, 2013

2 Ben, 1 Zac, 9 Eb

Selamat Balik! Vi är tillbaka med mycket mera att berätta! Den speciella tidsgräns som Himlen gett oss är praktiskt taget här. Det mörka fortsätter förgäves att krångla sig fram för att hitta ett sätt att behålla sitt grepp om en krympande värld, men de gamla uppfattningarna bleknar bort allteftersom nya uppfattningar med allt större tillförsikt utformas i er värld. Det är bara den gamla heliga överenskommelsen som håller ihop den mörka, kalla värld som ni har lärt känna sedan födseln. Denna är nu inställd på att omvandlas till något som ger er långt liv, glädje och välstånd. Medan ni väntar på allt detta, kan vi konstatera att Himlen begär att vi fortsätter vårt projekt att byta ut personal, vilket nämndes förra veckan, och att vi även försäkrar alla om att en ny verklighet verkligen är redo att blomstra så snart den gamla överenskommelsen formellt avslutas. För Gaia ökar behovet av förändring och hon önskar innerligt omforma sin värld på ytan och ikläda sig den storslagenhet hon en gång hade. Denna omvandling av ytan är en del i processen att dimensionellt integrera hennes inre och yttre världar. Invånarna i Agartha vill också innerligt bli formellt presenterade så att ett brett utbud av hittills "förbjuden" kunskap kan föras fram.

Alla dessa saker ligger vid horisonten, och allteftersom de mörkas inblandning minskar vänder sig er verklighet, likt nålen på en kompass, mot sin riktiga magnetiska kurs och mot alla de glädjeämnen och underverk som finns där. Vi ser fram emot detta ögonblick och förespråkar för våra heliga handledare att dessa händelser manifesteras, vilka så tydligt påbjudits av AEON. Våra samarbetsteam och våra diplomatkårer övervakar noga alla nationer på planeten, eftersom ert öde innebär en omvandling av era globala regeringssätt liksom också att ni kommer tillbaka till fullt medvetande. Allt detta är en inledning till återuppståndelsen av ert galaktiska samhälle och vi kommer så snart som möjligt att vägleda er längs den sista etappen på denna resa. Den personal som valts ut för att vara era individuella mentorer besöker er varje natt tillsammans med era Medicinska Team för att lära känna er bättre. Era individuella journaler ökar i storlek och ni skulle bli förvånade över hur komplicerade och grundliga de är. Era Medicinska Team arbetar mycket nära dem som dagligen programmerar in alla dessa komplexa data i era personliga Ljuskammare.

Processen att förbereda er värld för denna massiva omvandling är för oss ett dygnet runt-arbete, sju dagar i veckan. Gaia är angelägen om att gå vidare i sin process med att vända sin mycket sönderslagna yta tillbaka till dess ursprungliga tillstånd, men omfattningen av denna omstrukturering kräver att ni först flyttar till en fristad. Detta är anledningen till att invånarna i Agartha omedelbart och frivilligt ställde sitt hemland till förfogande för att bygga ett nätverk av vistelseorter som innehåller era individuella Ljuskammare. Detta ger dem även möjlighet och medel att visa er hur och varför vi först koloniserade Moder Jord, och varför de mörka var så orubbliga med att skyla över allt detta! Att återupptäcka er sanna uråldriga historia är nyckeln till att komma ihåg vem ni verkligen är. Den här kunskapen ger er det sammanhang som gör att ni kan genomskåda en del av det mörkas grundläggande lögner och acceptera sanningen om ert sanna ursprung. Invånarna i Agartha ser även fram emot att visa er att planeterna i det här solsystemet är ihåliga. Hur häpnadsväckande detta än låter för en del av er, så är det bara den första omgången information som är grundläggande för er att veta.

Det välstånd som ni inom kort kommer att få är ytterligare ett steg på denna korta resa. I det här avseendet, kom ihåg att ni förbereds inför en ny verklighet, en verklighet som kräver att ni förstår hur de mörka använt pengar som verktyg för att kontrollera hur ni tänkte och uppförde er. Nu kan ni använda detta medel för att planera er framtid och göra det som är nödvändigt för att hjälpa familj och vänner att förändra sina uppfattningar och anpassa sig till ett lyckligt leverne i er helt nya verklighet. Våra mentorers uppgift är att snabba på er så att ni bättre kan ta in och integrera allt det som ni behöver veta för att kunna ta till er ert gudomliga öde. De nya finansiella resurserna kommer att göra det möjligt för er att göra det ni tycker är nödvändigt, medan ni har i åtanke att ni skapar ett övergångssamhälle som slutligen ska förvandlas till ett galaktiskt samhälle. Så snart ni uppnår fullt medvetande är vår hjälp avsedd att vara som mentorer, inte som beslutsfattare. Den rollen är er gudomliga rättighet, som ni tillsammans ska använda för att bygga upp ert egna galaktiska samhälle.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er välsignade Moder Jord fortsätter sin gradvisa process med att förbereda sin livbärande värld på ytan för att gå samman med sitt yppiga rike i Inre Jorden. Invånarna i Agartha går välvilligt i takt med dessa förändringar och har gjort mycket för att förbereda inför mänsklighetens kommande flytt. Vi är mycket tacksamma mot dessa underbara Varelser som inte bara har försett oss med en välbehövlig bas under många årtusenden, utan de har också lånat oss säkerheten och friden i sitt inre rike för att underlätta er förvandling tillbaka till fullt medvetna Varelser. Gaia står nu på gränsen till sina sista förberedelser innan hon på allvar börjar sina förändringar på ytan. Det är detta som gör det viktigt att de inledande skådespelen på världens yta påbörjas omedelbart. Himlen informerar oss om att de välsignade himmelska händelserna som krävs för att förvarna våra heliga medarbetare är på väg att ske. Tiden blir allt kortare inför en fantastisk rad händelser som ska sätta igång över denna välsignade glob.

Våra heliga medarbetare vet nu vilka mirakulösa saker som ska visa sig i Himlarna. Dessa kommer att signalera till dem att tiden har kommit för att frambringa det nya regeringssättet och det ständiga välståndet för alla. Denna rad av händelser kommer att frambringa de speciella tillkännagivanden som kommer att uppfylla bestämmelserna för att införa det som kallas NESARA, och inleder nedräkningen inför Disclosure (avslöjandet) och återföreningen med er familj i Inre Jorden. Denna återförening utlöser en rad speciella utsändningar från er rymdfamilj som formellt presenterar oss, de Uppstigna Mästarna, för er. Vi har så mycket information att ge er, vilket är nödvändigt för att förbereda er inför er snabba, sista resa till fullt medvetande. Det mörka har ljugit för er och manipulerat er under årtusenden för att hålla era samhällen fast i hat, krig och oenighet. Vår undervisning kommer att förvandla allt detta till Kärlek, Frid och till en ny global Enhet.

Inom en omedelbart närliggande framtid ska Himlen ge er ett storslaget ögonblick, vilket leder till stora förbättringar för er hälsa, särskilt er mentala hälsa! Teknologier som länge beslagtagits av era nuvarande regeringar kommer helt att avslöjas och göras tillgängliga för alla, teknologier för att läka sjukdom, funktionshinder, missbruk och allmänna psykologiska obalanser eller ångest. Er frihet kommer således att åtföljas av medel för att förändra er värld genom att tömma era sjukhus och fängelser, och bannlysa alla onödiga rädslor som orsakas av sjukdom, fattigdom och okunnighet. Vi har länge bett om detta gudomliga ögonblick. Mänskligheten ska äntligen få ta del av Himlens lycksaliga frukter, och Himlen kommer då att glädjas och sända ännu större välsignelser för att omvandla detta rike. Det blir en tid med mirakler och tacksägelser! En tid då er vandring genom vildmarken kommer fram till en högst glädjerik avslutning!

Idag har vi gett er en ny portion av händelser i er värld, pågående och framtida. Dessa budskap kommer att fortsätta tills Himlen skapar ett nytt sätt att informera er om det som sker runt omkring er. Var i glädje, och redo att ta emot de många gåvor som är på väg att vända er tillbaka till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge