Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 26, 2010

January 26, 2010

7 Imix, 4 Yax, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi återvänder med mer att säga om er värld och er resa mot fullt medvetande. I detta ögonblick är vi fullt engagerade med våra Jordliga allierade med att avsluta de vägar som för in en ny verklighet. Svårigheterna för närvarande involverar en slutgiltig signerad order för avskedandet av två större regeringar och en överenskommelse om vem som skall övervaka deras avskedande. Dessa frågor förhandlas av våra förbindelser. Leveranserna skall utföras när väl dessa få återstående hindren är lösta på ett riktigt sätt. Dessutom arbetar vi med andra regeringar och våra Jordliga allierade för att slutföra det globala programmet om förlåtelse av skulder. Intentionen här är att skapa en ren finansiell situation för att se till att de omedelbart berörda institutionerna är redo för inför det nya finansiella systemet. Detta betyder att en hel bunt av nationella valutor måste insamlas och myntas på nytt av respektive nations riksbank. De komplexa detaljerna för varje steg tas hänsyn till och det hela inväntar den aktiverande faktorn - de globala leveranserna av era många välståndsprogram.

Medan vi arbetar hårt för att skapa en fredlig och samarbetande situation för er värld fortsätter Moder Jord att förbereda för massiva förändringar som krävs för att bli en fungerande och fullt medvetande planet. Många av hennes tektoniska plattor måste låsas fast i sitt läge och en stor del av havsbotten måste höjas. Detta är orsaken till stora skalv i den Indiska Oceanen, Still Havet och Atlanten och under det senaste årtiondet har dessa naturliga omskakningar höjt havsbotten i områdena runt de sjunkna kontinenterna som nu ligger på botten av dessa oceaner. Denna process kommer att accelereras vilket föranleder oss att råda varje berörd regering om farorna med att ytterligare försena regimbytena som så brådskande behövs för folket runt om er värld. Er försämrade miljö har både naturliga och konstgjorda orsaker vilket sätter er i en mycket prekär situation. De flesta av de multinationella företagen och internationella finansiella institutioner ligger bakom dessa ogenomtänkta förseningar.

De nuvarande svåra globala omständigheterna är i själva verket vad dessa företag vill. Den mörka kabalen är beslutsam att via dessa företag stärka sin makt, sin förmögenhet, och mest av allt sitt inflytande över världens regeringar. Den kan finansiera och utföra mörka projekt som hotar er planet och dess folk. Dessa projekt är ansvariga för flottor av exotiska rymdskepp och avancerade rymd och jordbaserade vapen, och hemlighetsmakeriet runt dem förstärker behovet att dölja vår existens och transformationen av medvetande som ni genomgår. En special gren av denna kabal är engagerade att fösa undan oss vilket gör det än svårare att få någon slags form av första kontakt med er. Mörkret är avundsjukt över sin kontroll över er och vill inte att någon befriar er från era bojor. Snikenheten och arrogansen av denna kabal demonstreras utav det nonchalanta sätt som den behandlar den nuvarande globala ekonomiska krisen. Ni sitter i ögat på en enorm ekonomisk storm som tilltar för var dag, och snart kommer nästa serie av kriser att slå er med full kraft när världen förflyttar sig in i denna fruktansvärda malström.

Era ledande ekonomer och futurister förstår att stora förändringar behövs i världssystemet. Även om vad som nu i hemlighet prepareras inte fanns på plats skulle något liknande det våra Jordliga allierade planerar krävas. Värdet i de planerade förändringarna ligger inte bara i tidpunkten; de finns en annan anledning till deras existens: Denna verklighet förändrar sitt medvetande. De antika folken av er värld som studerade skyn och ibland blev rådda av Anunnaki rebeller som Tahuti (Egyptisk gud av tid) eller i hans Grekiska form som Thoth, visste att en tid av stora förändringar närmade sig, då förflyttningen av den galaktiska kärnan skulle sammanfalla med tiden när den nuvarande fulla precessionella cykeln av nästan 26000 är var fullbordad. Denna cykel började då moder kontinenten av Lemuria sjönk under havets vågor, och den stundande fullbordan av denna cykel innebär att Lemuria och andra förlorade kontinenter kommer att återuppstå.

Uppresandet av många landmassor i era oceaner indikerar att er planets resa genom de mörka regionerna kommer att ta slut. Det kan sägas på ett annat sätt: Perioden av begränsat medvetande kommer att bli transformerat till en period av fullt medvetande. Överallt på er planet kan denna accelererande rörelse mot förändring observeras: Den levande atmosfären, de heliga landen, och de evigt föränderliga haven transformeras; den största utrotningen sedan den Permiska tiden ungefär för 250 miljoner år sedan har kommit en bit på vägen; atmosfären förändras; de olika ”rullande bälten av temperaturer” i oceanerna håller på att förskjutas. Alla dessa förändringar gör er värld mycket fragil. Moder Jord påverkas också mycket av er pågående materiella och framför allt elektroniska föroreningar. Det är väsentligt att ni ser er teknologi som i behov av en stor fix – en som ger er en ny källa av elektricitet och till och med en ny sorts elektricitet.

Er värld är oundvikligt vid ett vägskäl. Sättet på vilket era samhällen styrs är mycket viktigt. Ett annan bry är sorten av kraftkällor och den typ av elektricitet som ni använder i era enheter. Vi tar upp dessa punkter av en anledning. Som vi just nämnde, Moder Jord har inträtt ett mycket fragilt tillstånd som indikeras av stora jordskalv, vulkaniska utbrott, och förändrade väder system. Det betyder att en serie av storskaliga förändringar nu också krävs från er sida, vilket börjar med hur ny styrs. Regeringar behöver reflektera folkets vilja, och för att detta skall hända, behöver de nuvarande makthavarna att flyttas från centrum. Det är vad som våra Jordliga allierade arbetar på för att åstadkomma. Tiden har kommit för en rörelse mot en dynamisk och effektivt fungerande modell för folkets makt, vilken går mycket längre än att ha mobben som regerar.

Grundstenen för denna reform är ordentligt fungerande utbildningssystem för massorna. En annan komponent är en tillgänglig och berörd befolkning. Vad vi menar med ”tillgänglig” är individer som har tid, intresse och kapacitet att erbjuda informerad och trovärdiga lösningar till dagens större problem. Tiden behöver vara tillgänglig för dem att personligen införa motioner i riksdagen och för att få upp det populära trycket för att få de motioner ni önskar införda som lagar. Med tiden kan dessa former av myndigheter bli förändrade av den fullt medvetna ”kropps politiken” till ett format som är mer liknande ett galaktiskt samhälles. Allt detta ligger inom en närma framtid. Vad som behövs till dess är att återskapa förbindelser med er regering och göra den mer känslig inför era behov. Kraften av den mörka kabalen måste brytas, och till detta ändamål finns den tysta revolutionen tillgänglig och redo att manifestera.

Så, som sammanfattning: Er mörka kabal ligger för döden och många modiga individer och grupper sätter ihop de sista bitarna på en plan för att transformera er värld. Kabalen är under tiden sysselsatt med att gruppera en del av dess exotiska arsenal som den har och detta observerar vi mycket noggrant. Jorden är fragil och behöver en rad teknologier som är inter-dimensionella i omfång för att assistera henne att transformera till fullt medvetande. Dessa teknologier kommer att vända upp och ned på er nuvarande vetenskap; i själva verket så har ni redan en del av dessa men de är gömda för er av er kabal. Dessutom pågår en försenad paradigm förskjutning under mörkrets radar och det är på väg att sammanfalla med ert välstånd, och på så sätt kan en fruktansvärd global ekonomisk kollaps undvikas.

Idag har vi sammanfattat vad som händer på er värld och med Moder Jord. Denna tid av ökande kaos är en förlöpare till en underbar värld med mirakel, vilket inkluderar de förändringarna som planeras utav våra Jordliga allierade och de som anländer som en biprodukt av första kontakt. Låt oss glädjas i vetskap om att Himlens grandiosa plan utvecklar sig inför oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge