Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 19, 2010

January 19, 2010

13 Ix, 17 Chen, 5 Caban

Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. Er värld fortsätter att vackla i kaoset som startades av den mörka kabalen, men denna mörka skugga bleknar med varje dag som går. Ett antal stora regeringar är på branten av kollaps och den nästa kollapsen som spås närmar sig, och den lovar att bli mer dödlig och mer vittomfattande än den tidigare. Vi noterar också att kapaciteten för kabalen att kontrollera sina återstående resurser förminskas. Våra Jordliga allierade är idogt fokuserade på deras huvuduppgift, och våra förbindelser och ambassadörer säger att ett stort sönderfall av mörkret är närstående. Denna uppfattning stöds av den spridande paniken som alla olika delar av kabalen visar när som de tar alla möjliga chanser till fördröjningar. Trots all denna visade oordning hänger en del mörka regeringar kvar vid makten, men det är bara fråga om ett par gudliga ögonblick innan desintegrationen tar över. Till dess fortsätter våra Jodliga allierade hårdnackat att ta kål på dem och byta ut dem mot nya övergångsregeringar.

Moder Jord har tillbringat det senaste året med att accelerera hennes framsteg mot fullt medvetande – det första steget är då en allmän återintegrering av hennes skiftande tektoniska plattor. Detta har resulterat i större jordskalv i Stilla Havet, Indiska Oceanen, och Atlanten, likväl som på de sju kontinenterna, och det åtföljs av ordentliga vulkaniska utbrott. Fogning av de tektoniska plattorna kommer att starta utmed de följande latitudparalleller: 19.5 och 70,5 grader på det norra halvklotet och 19.5 och 70.5 grader på den södra. Denna stabilisering tillåter Moder Jord att ta emot vital information från Solen och det galaktiska centrat, som gör det möjligt för henne att sätta upp nästa etapp av förändringar, vilket involverar renandet och uppgradering av hennes atmosfär. För närvarande så är många ekologer övertygande om att Jordens klimatförändringar och hennes sviktande fysiska kondition är varningssignaler om ett accelererande utrotningsmönster förebådande någon slags annalkande kataklysm. I själva verket så är det de första antydningarna om en ny global ekologi och en fullt medveten Jord.

Er planet är absolut i ett mycket fragilt tillstånd, vilket kan liknas med en kritisk hjärtoperation. Tänk er att er kropp är under fullt konstgjort livsuppehållande för att stödja operationen och att det mest kritiska organet är under reparation. Detta är ungefär vad som hände med Moder Jord. Hon är faktiskt på väg att dö ifrån den begränsade medvetande nivån av henne själv och behöver desperat förflyttas upp till nästa högre medvetande nivå. Himlen förser henne med livsuppehållande och en gudomlig operation. Som med alla operationer, oberoende av längden på operationen, så blir dags att avsluta den och gå vidare med läkningsfasen. Tiden för läkning är nu nära. De kraftiga jordbävningarna som nu sveper runt globen är ett säkert tecken på detta, vilket är varför vi konstant refererar till behovet och stundandet av enorma förändringar av hur ert samhälle opererar. För tillfället är ni en stor börda för Moder Jord. Den mörka kabalen förblir hård och skamlös i detta och fortsätter med dess massiva dagliga våldförande av henne, och även er. Det är vår djupa önskan att lösa detta dödläge så snart som det är gudomligt möjligt.

Mörkret håller sig kvar med en tunn tråd. Framför er ligger ett val mellan en bistert och ganska förskräckligt framtid, som kabalen erbjuder, eller den strålande versionen som föredras av Himlen och som är förordad av den gudomliga planen. När som vi ser hur saker utvecklar sig preparerar vi planer för att snabbt åtgärda de hemska förhållandena som mörkret planerar. Den slutliga lättnaden blir naturligtvis första kontakt. Vi frågar Himlen kontinuerligt om tidpunkten för denna efterlängtade händelse, och hon fortsätter att råda oss att vara redo och lyssna noggrant på rapporterna från våra diplomater och förbindelser. Vi har dagliga möten med våra rådgivande styrelser och för en konstant kommunikation mellan dem och den beslutande styrelsen. Allt detta är riktat mot att sätta samman en väl koordinerad första kontakt scenario. Vi har planerat denna operation på ett miljon olika sätt, var och en tar hänsyn till myriaden av kulturella, religiösa och språkliga skillnader. Den primära planen är mer än färdig att gå framåt och vi önskar införa den i det ögonblicket som Himlen ger sitt godkännande.

Som ni vet, första kontakt är vändpunkten för ert globala samhälle. Vi ser de storskaliga naturliga kalamiteterna som ni nyligen har genomlevt och vad som kunde hända om era nuvarande regimer inte snabbt byts ut. Er planet är i farozonen och magnituden av möjliga framtida kataklysmer skulle chockera er. Införandet av mer avancerad teknologi kan förändra detta hotande scenario och byta ut det mot ett ljust scenario. Dessutom så kräver ni som ett folk medlen för att förflytta er säkert in i fullt medvetande. För att göra detta behöver ni handledning och de resurser vi kan förse er med. Vi är här för att vara era gudomliga handledare, och vi har förberetts för detta av Himlen och placerad i en position att göra så när Himlen så säger. Vi längtar efter att fira vår återförening med er och sedan genomföra ert snabba återvändande till fullt medvetande. Det är dags att avsluta det nuvarande dödläget och helt enkelt gå vidare med vårt uppdrag.

Er värld är för tillfället en underlig blandning av vetenskap, diplomati, och ett listigt användande av finansiella resurser. Guldet som behövs för att backa er nya valuta finns på plats. De nya bankprocedurerna som djupt gående förändrar hur pengar byter hand runt om er planet är likaså på plats. Vad som återstår är den formella implementeringen av en mer skälig finansiell uppsättning, och detta var generellt överenskommet för ett par månader sedan. Denna huvudöverenskommelse ligger i hjärtat av vad som nu utspelar sig. För tillfället dominerar Dumbarton Oaks fördraget i er värld, och dess många efterföljande revisioner, som signerades vid slutet av Andra Världskriget. Ett nytt fördrag baserat på en korg av sex huvudsakliga global valutor och bundet till en global skuldförlåtelse slår sig nu fram. Våra Jordliga allierade bekräftar att en bunt av regeringar har gått med på detta förslag.

Hitintills har denna operation allvarligt försvagat den Amerikanska Centralbanken och framtvingat en omprövning av vad USA har blivit. Europa och Östern har kunna framtvinga koncessioner som hotar att ta ner USA Korporationen, och detta tvingar den mörka kabalen att till sist erkänna att deras uppgivande stundar. Våra Jordliga allierade arbetar nära med vissa uråldriga hemliga samfund och utvalda individer med djupa band till ett antal Uppstigna Mästare. Målsättningen här är att förneka mörkrets tillgång till dess magiska förbindelser och hjälpa dessa mörka mästare att se att de har kommit till resans slut. Ljust skiner briljerande på er värld och på det ena eller andra sättet måste mörkrets rygg brytas. Himlen har utsett ett antal av våra egna Uppstigna Mästare att använda deras gudomliga inflytande för att påskynda er befrielse.

Första kontakt är en process av upptäckt för oss; varje dag frambringar nya lektioner och vishet. Vi observerar er och er planet och undrar om Universum. Ni har blivit mer än en högst ovanlig första kontakt uppdrag; denna operation involverar oss i integrationen av den gamla Ankara Alliansens flottor, vilket innebär inkorporeringen av tiotusentals av solsystem inom en enormt transformerad Galaktisk Federation av Ljus. Ni är det heliga instrumentet som infriar många gamla profetior och demonstrerar det oslagbara väsendet av gudomlig Kärlek och Ljus. Mörkret på er värld har knappts smakat på frukterna av sina missdåd, men detta förändras nu snabbt. Ni skall nu erfara makten av Ljuset när som det väver transformationen i era liv och er värld.

Idag gick vi igenom vad som händer med er och er planet. De dagliga kamperna som definierar era liv dör ner och ni är mycket nära ett dramatiskt skifte med en hög punkt involverande första kontakt. Under 13 tusen år har ni utstått mycket och nästan helt glömt vilka ni är. Ögonblicket för Himlen att transformera denna realitet är nära! Låt oss glädjas i vetskap om att Himlens grandiosa plan utvecklar sig inför oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge