Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - February 2, 2010

February 2, 2010

1 Lamat, 11 Yax, 5 Caban

Selamat Balik! Vi återvänder med mycket att diskutera med er. De sista finjusteringarna görs just nu på ett förslag om regimförändring i USA. En rad ekonomiska krafter skapar en möjlighet för den nuvarande administrationen att avgå graciöst, och på så sätt låta övergångsregeringen ta makten. Motivationen bakom detta är den förestående ekonomiska katastrofen som hotar att svälja hela planeten, och med det, den mörka kabalen. Denna belägenhet förvärras av oppositionen inom militären och det ökande deserterandet av stora delar av den amerikanska delen av kabalen. Då antalet nationer som protesterar deras bankrutta tillstånd ökar, försvagas kabalens maktbas proportionerligt, förs dess centrala råd till ett tillstånd av bestörtning. De försöker nu att hektiskt stötta upp vad som finns kvar av deras dominans och bereder sig för vad som skall komma. Många inom kabalens högre råd börjar se deras kommande fall. Så tiden har nu kommit för dem att acceptera det oundvikliga och preparera för konsekvenserna av deras nederlag.

Under tiden gör våra allierade också de sista finjusteringarna på en serie av ekonomiska och sociala program, vilka skall ge det länge väntade finansiella välståndet, suveränitet, och god hälsa till folket på Jorden. Ett finansiellt system baserat på en hård valuta, sann genomskinlighet, och skuldförlåtelse är redo att annonseras av nationerna på er glob. Dessa nya sätt att sköta saker är enbart en liten början på de enorma omfördelningarna av er planets rikedom och makt. Personlig suveränitet betyder dock att en hel del ansvar kommer att ges till er, och detta kräver ett allomfattande utbildningsprogram för att förklara de olika detaljerna av vad som krävs av er. Dessutom kommer många länge avlägsnade teknologier att avtäckas av de nya regeringarna, vilket inkluderar radikalt nya sätt att snabbt utbilda er inom en rad av väsentliga frågor som ni kommer att bli tillfrågade att besluta om. Sätten på vilka ni kan ha en meningsfull interaktion med era lokala och nationella regeringar kommer att återföras till er.

Den fundamentala omfördelningen av förmögenheter är ett förspel till första kontakt. När som ni börjar lösa många av de väsentliga frågorna som länge har plågat er värld, finner ni er själva seende ert globala samhälle och Moder Jord på ett nytt och upplyst sätt. Frågorna om mänskligt orsakade föroreningar och klimat förändringar kan adresseras konstruktivt. Information om den framträdande rollen som Solen spelar och förändringar som händer i ert solsystem kan brett öppnas för allmän granskning, vilket leder till en öppen och global debatt. I samklang med detta, och en naturlig komponent av dessa många formella avslöjanden, är förmörkandet av UFO fenomenet. Vi föredrar klart att ta kontakt med ett samhälle som har full tillgång till fakta om den växande förskjutningen i medvetande och vilket är aktivt och kreativt engagerade med dess problem. Ert samhälle är på väg att spricka under bördan av kaos och är desperat för någon form av drastisk förändring! Människor överallt möter deras medvetande förskjutning rakt på, och våra medicinska lag rapporterar att många av er letar efter svar på många fundamentala frågor.

Sökande leder till att ni ifrågasätter vad som pågår, både på er värld och i kosmos, och detta indikerar ett växande beredskap för första kontakt. Vår utmaning är att få er sluta att vara rädda för oss. Den mörka kabalen har noga iscensatt er xenofobi under de sista årtiondena, men trots deras ständiga propaganda bryter ni igenom denna djungel till en nivå där ni skulle vilja att vi blir en katalys för transformation. Detta förutsågs av himlen och det är därför som vi är här – att landa med Himlens stora skaror när det är så gudomligt instruerat. Var och en av er, på ert eget sätt, transformeras fysiskt och på medvetande nivån, varje person prepareras för fullt medvetande genom kompanjonskap mellan era personliga änglar och våra medicinska grupper. Det är därför som ni börjar se krig, ekonomisk kollaps, och allmän osämja som förhållanden som ni djupt önskar skall förbytas till fred, välstånd och samarbete. Vad som nu krävs är att ni gör er av med skaparna av strid och att ni omfamnar Kärlek, fred och Öppenhet.

Från vår utsiktspunkt kan vi se hur de olika trådarna faller samman för er, och våra hjärtan värms av den information som flödar in från de av oss som bor bland er och från våra medicinska grupper. Ni återfinner snabbt en känsla för vilka ni i sanningen är, och många av er får korta glimtar av er Sanna Själva. Ert sökande efter något som kan förklara era nya känslor och erfarenheter och de förbryllande händelserna runt omkring er leder er till att utforska webben och ta kontakt med varandra på ibland ganska djup nivå. Det är en utveckling som indikerar till oss att Himlens kallelse för första kontakt är både gudomlig och behövande. Ni är helt klart nu redo att sluta skolan i begränsat medvetande och gå vidare in i en som är mycket mer passande för vad ni håller på att bli. Det är en av anledningarna till att konstruktionen av er verklighet faller samman i allt snabbare takt.

Er mörka kabal förblir i stort sett motståndskraftig till realiteten av situationen, men denna ologiska position kan inte stoppa deras nedåt gående spiral. Ett flertal händelser är på väg, vilka kommer att än mer erodera de styrkepositioner som de har tillgång till. Bestörtningen i leden av dessa mörka Tjänare trappas upp när som fler och fler nationer, banker och allierade företag slingrar sig ur deras grepp och det blir allt mer klart att slutet kommer till deras tystnad och förnekande. Våra jordliga allierades breda koalition förefaller nu omöjlig att stoppa; finansiella överenskommelserna är på plats; laget som skall distribuera de globala välståndfonderna drar i skaklarna, och övergångsregeringarna är redo att ta över tyglarna av makt från mörkret. Under tiden så finskjusterar vi uttalandena vilka kommer att formellt låta er veta vårt uppdrag av första kontakt.

Moder Jord är helt medveten om dessa framsteg och har därför påskyndat hennes egna planer för att återgå till fullt medvetande. Ökandet av jordbävningar med högre magnituder är en varning till mänskligheten att framstegen ni har gjort behöver trots allt accelereras väsentligt Vi gläds åt faktumet att våra Jordliga allierade förstår brådskan med att avföra den mörka kabalen, och enligt detta krav fortsätter vi med att arbeta på alternativ till huvudplanen. Vi själva närmar oss nu en punkt då konferenserna kan bli medlet med vilket återstående osämja kan brytas. Som vi har sagt tidigare så är vår uppgift här att vara Himlens hammare, såsom dirigerad av gudomligt påbud. Vid den tiden kommer vi att gå med full fart med en enorm första kontakt operation med er planet. Tiden för kontakt närmar sig.

Alla dessa indikatorer pekar på vad som ligger runt hörnet. Vi har tålmodigt gjort vår del, och vi ser vad ni måste genomgå för att ta er igenom var dag, det är långt ifrån lätt att leva i er sammanfallande verklighet medan ni är mitt i transformationen av medvetande. De mörka gör dessutom allt de kan för att knappt hålla er i ett överlevnadstillstånd. I själva verket så är er förmåga att stå ut ett mindre mirakel och är ett annat tecken på hur speciella var och en av er är. Vi ser med glädje fram emot att assistera er att återgå till fullt medvetande; och de hem världar som kommer att ta emot en del av er väntar ivrigt på er återkomst. Ni skall då använda ert nya galaktiska samhälle för att breda ut den fysiska Skapelsen och genom er transformation sätter ni energierna för en händelse som skall förändra denna galax och uppfylla en himmelsk profetia.

I dag gick vi igenom händelserna som leder till första kontakt. Dessa tider börjar nu att manifesteras och vi ser den fullt medvetna verkligheten som redo att slå ut! Ni närmar er snabbt skiftespunkten då kontakt kan tas. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge