Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 25, 2012

December 25, 2012

5 Kan, 12 Mol, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Under den här julledigheten förbereder vi en rad slutgiltiga överraskningar för det mörka, och dessa kommer att markera slutet på vår vänteperiod. Sedan kan alla manifesteringsprogram börja, program som iordningställs av våra heliga allierade för er nya verklighet. Mycket har hänt under de senaste månaderna som till slut låter oss påbörja de slutliga förflyttningarna mot ett nytt regeringssätt och ett formellt tillkännagivande av Disclosure (avslöjandet). Här är det viktigt att notera att Disclosure ger oss möjlighet att för allra första gången tala direkt till er. Så snart vi kan tala direkt med er har vi för avsikt att redan från början ta itu med diverse viktiga ämnen. Er värld har under årtusenden drivits av en grupp ultraförmögna och mycket mäktiga män och kvinnor vars bekymmer enbart gällde dem själva. Det är nu dags att helt och fullt ta hand om era intressen och det tänker vi säkerställa! Er nuvarande ekonomi och samhälleliga svåra belägenhet måste tas om hand på rätt sätt av dem som är på väg att ta över rodret inom era nya regeringar och era nya finansiella institutioner. Ni måste även informeras om det som skett under det senaste decenniet för att förhindra att allt det manifesteras som man ursprungligen planerade.

Som ni vet har det mörkas många medlemmar kontrollerat världens större regeringar under årtusenden. Varje regim har fram till nu fått en katalog med förberedda svar som de måste följa för att ha kontroll i varje given situation. Dessutom har varje ledare en medhjälpare vars uppgift är att se till att de agendor som ”getts” till regeringen följs ordentligt. I det stora hela har detta framkallat ett beteende som säkerställer makten hos de mörka hantlangarna. Men det som kommer att ske kortsluter denna självförevigande stängda spiral. Det nya regeringssättet kommer att återställa er rättmätiga makt som ni omedvetet gav upp vid födseln. Dessa gudomliga rättigheter kommer att ges tillbaka till er och vi ber er enträget att utöva dem med noggrannhet och glädje! Det nya regeringssättet och det nya finanssystemet kommer att avsluta krigskaoset och behovsångesten. Använd dessa kommande tillgångar för att gynna er medvetandeträning och för att se till att ert lokala och regionala styre utför era önskemål och att de är öppna i sina kontakter med er. Det är viktigt att ett starkt band upprättas mellan er, ett band som bygger på öppenhet och inte på blind tillit eller auktoritetens glamour. Detta är era första steg i att utöva det ansvar som ingår i ett galaktiskt samhälle.

Ett galaktiskt samhälle skapar ett band mellan dig och alla de delar som utgör detta allomfattande, vittomfattande samhälle, och därför behöver ni börja se på samhället som en organisk, interaktiv helhet som ni är en viktig del i. Dess innersta essens är enhetsmedvetandet och under tiden, innan ni blir fullt medvetna, kan ni använda er intuition för att interagera med dessa föregångsregeringar på djärva och innovativa sätt. Mycket snabbt kommer ni att inse vilket kraftfullt och kreativt inflytande ni har på ert samhälle. Vi har dock en varning till er: var kärleksfullt medvetna om varandra och låt er Kärlek och generositet styra era handlingar. Lär er hur ni med er nya förståelse flyter samman med varandra. Våra mentorer kommer att finnas till hands för att ge råd när det behövs och för att vägleda er i dessa helt nya tillvägagångssätt, eftersom ni i början troligen finner mycket nytt som förvirrar er. Era mentorer kan ta en titt på era avsikter och ge råd om era mest livskraftiga valmöjligheter. Allteftersom ni utvecklas kommer en mängd frågor att poppa upp, frågeställningar som formar er förståelse inför era roller i detta nya, mer medvetna samhälle.

Vårt syfte är att förbereda er inför fullt medvetande. Så snart ni skalat bort cykler av krig, förstörelse och hat, kan ni utforska de otaliga vägarna för att införa samarbete och Kärlek till gagn för alla. Detta är något som är "kämpigt" för er eftersom era samhällen är proppfulla med hinder efter hinder av alla de sorter och slag, och många tar ni som oundvikliga vilket de inte är. För att skapa en grund för ert galaktiska samhälle ombeds ni att vända på nästan allt som ni växte upp med. Detta är verkligen ett massivt utbildningsprojekt och ni börjar säkert att förstå det nödvändiga i att ha mentorer som hjälper er till en början. Ni kommer att lära er genom övning och vi hoppas att de ”samhällsregler" vi kommer att presentera för er snabbt kommer att ses som optimalt fördelaktiga. Detta är en märklig men spännande och utmanande tid för er eftersom så mycket förväntas av er. Det är ingen lätt sak att lägga åt sidan det ni har lärt er från era föräldrar och kamrater. Era mentorer kommer att kärleksfullt finnas vid er sida för att hjälpa er "att rota" ett samhälle som är mycket annorlunda än det ni nu känner till.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att fira de välsignelser som helgen för med sig och gläds åt det faktum att en stor gåva ska ges till mänskligheten. På er planet bevittnade ni för många tusen år sedan det ni var kapabla att skapa innan Anunnaki kom och i ett anfall av ilska förstörde era gyllene städer fyllda med vetenskapliga underverk. Detta var för bara cirka 8000 år sedan. Sedan dess har ni befunnit er i en tvångströja med endast en minimal teknologi för att lysa upp er tunga väg. De mörka härskarna var hela tiden rädda för det ni hade förmåga till och för er okuvliga tillit till Ljuset och de djupt begravda minnena av Skaparens härligheter. Äntligen har detta heliga ögonblick kommit när sanningen om ert Varande kan avslöjas. Skaparen har kallat samman legioner från hela galaxen för att delta i en massiv förändring i era liv. Ett Ljus av stor betydelse har blänkt till i deras led och er befrielse är säkerställd!

Vi vill att ni ska vara helt klara över att den här tiden har påbjudits av Skaparen som den tidpunkt när er befrielse från mörkrets nycker äntligen sker! Denna fullskaliga helomvändning i era angelägenheter beror på Himlens oupphörliga välsignelser. Det ni ser i världen omkring er är de tecken som shamaner och profeter genom tiderna förutspått för detta gyllene ögonblick. Detta är den tid när ni ska återfå er frihet och börja ta emot de många heliga sanningar som så länge hållits ifrån er. Vi, de Uppstigna Mästarna, har hållit dessa sanningar levande i vår undervisning, och på så sätt förberett mänskligheten inför denna stora medvetandeförändring. Ni görs varje dag medvetna om det ni är kapabla till och om den fantastiska kraft som ni äger som kollektiv. Vår roll är att använda de resurser som ges till oss för att genomföra detta välsignade uppdrag, och tillsammans med Himlens befriare manifestera en ny dag för alla som vistas här!

Era värdefulla hjärtan är öppna och redo att ta emot en högst älskvärd gåva. Låt oss använda den här tiden för att sprida ett budskap om frihet, välstånd, och om en återgång till gudomlig Sanning. Låt det mörkas alla lögner och oändliga manipulation omedelbart upphöra, och må det stora flödet med heligt Ljus från Skaparen i glädje föra oss alla till den nya verklighet och till den nya suveränitet som ges till alla. Detta är den tid som vi länge har väntat på och den har äntligen kommit. Mycket snart kommer vi att manifestera oss bland er och lära er många heliga sanningar som getts oss av Seraphims skaror som dagligen låter sitt heliga Ljus från AEON flöda. Detta Ljus växer sig starkare för varje dag och återspeglas i vår Sols ljusstyrka. Detta storslagna Ljus spränger bort det mörkas makt och ger verklig näring till dem som följer Ljusets heliga påbud!

Idag fortsatte vi våra budskap. De är avsedda att ge er en grundläggande förståelse för det som sker runt er. En ny verklighet gryr och tillsammans med den, de stunder när ni ska få möta era andliga familjer och rymdfamiljer. Detta är verkligen en högst speciell tid att vara inkarnerad på Jorden! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge