Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 18, 2012

December 18, 2012

11 Caban, 5 Mol, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka för att rapportera att mycket fortsätter att ske på er värld. De som ansvarar för att föra in förändringarna förbereder den sedan länge efterlängtade tidpunkt, då denna stora förändring ska få grönt ljus från Himlen. Fram tills dess färdigställer dessa heliga hemliga allierade varje liten detalj som fortfarande är olöst, vilket sker under både vår samarbetspersonals och Agarthas vakande ögon. Kabalens mörka anhängare förbereder sig också på sitt eget sätt inför det oundvikliga. De vet mycket väl att deras stora väv med bedrägerier inom kort kommer att avslöjas. En aspekt är den illusion som sprids runtom i världen, att någon form av ekonomisk återhämtning är på gång. Tvärtom, det som hålls som en strängt bevakad hemlighet är sanningen om den dolda skuldens monumentala omfattning, en skuld som faktiskt existerar och som garanterar det nuvarande systemets undergång. Denna massiva benägenhet kan inte ignoreras mycket längre. Vi har därför begärt att det nya finansiella systemet ska komma på plats och kunna ta över på ett ögonblick, och detta har skett. En del ”sista minuten”-detaljer kan inte slutföras förrän Himlen ger oss klartecken att påbörja förändringarna inom regerandet och det medföljande nya finansiella systemet.

Våra heliga allierade är nu utrustade med diverse instrument för ett lagligt inflytande, vilket gör att de på ett effektivt sätt tvingar det mörka att lägga av och avgå. Och ändå, i ett försök att stärka sin täckmantel om att allt är normalt, har några av era kaballedare gett antydningar om att de föreslår konstruktiva finansiella förändringar. Trots att de är fullt medvetna om den närmaste framtiden är extremt bräcklig fortsätter de att behålla sin bild av "business as usual". Denna varieté kommer emellertid att upphöra så snart det datum som valts av Ljuset inträffar. Medan vi väntar in denna heliga tidpunkt kan det mörka fortfarande "utöva" det regeringssystem som i det förflutna har fört era länder i krig så många gånger. Lita på att vi övervakar alla sådana försök som för närvarande bedrivs. Vi påminner ständigt det mörka om att vi kommer att föregripa varje storbrand från att bryta ut varhelst på jorden, speciellt inom de många trigger-punkterna i Mellanöstern. Inberäknat i denna övervakning finns de olika skurknationer som sponsras av det mörka, vilka bemödar sig om att destabilisera er värld. Våra diplomatiska kårer gör ständigt oanmälda besök hos dessa regeringar som lyder kabalens manipulativa befallningar.

Att upprätthålla en viss stabilitet i er värld innan de officiella tillkännagivandena är ytterligare en av våra nuvarande aktiviteter. Vi vet att tiden för ett formellt avslöjande (disclosure) kommer allt närmare. Er värld måste inse det faktum att större förändringar på Jorden tidsmässigt ligger inom en fastställd plan. Detta är en del av anledningarna till att det mörka inom kort måste bytas ut mot ett nytt regeringssätt som har disclosure som ett viktigt politiskt mål, och detta tänker vi försäkra oss om. Som ni vet, och till er nackdel, styrs era nuvarande regeringar av särintressen som är ovilliga att ge tillstånd till ett fullständigt och formellt avslöjande om vår välvilliga närvaro. Faktiskt har detta varit ett stort hinder för oss alltsedan starten av det här uppdraget i början av 1990-talet. Nu befinner vi oss vid den punkt, där de som valts ut för att lagligen ersätta personalen på toppnivå inom era kontrollerade regimer kan göra det. Kort sagt, tiden för de efterlängtade massiva förändringarna närmar sig snabbt. Vår samarbetspersonal förbereder de tillkännagivanden som kommer att förändra er värld och öppna dörren för oss, så att vi officiellt kan vända oss till er, och sålunda börja nedräkningen inför första kontakt!

Ögonblicket då vi ger våra tillkännagivanden om första kontakt och om fullt medvetande är nyckeln till hela det här uppdraget. Vi har tålmodigt väntat på att Himlen ska ge oss instruktioner att börja den formella direkta kontakten med er. Vid den tidpunkten kommer vi att presentera er för invånarna i Agartha, i den Inre Jorden och för era Uppstigna Mästare. Vi kommer också att påbörja en omfattande undervisning om ert sanna ursprung och er historia. När era individuella mentorer från Federationen landar på Jorden börjar förberedelsen inför er återgång till fullt medvetande. Som vi ofta har sagt, allt detta är redo att gå av stapeln. Allt som behövs är de rätta villkoren på Jorden och ett formellt avslöjande genom era nya regeringar. Vi vet genom våra medicinska team att ni är mer än redo för våra olika tillkännagivanden, och så snart välståndet sparkar igång kommer resten av uppdraget att gå som på räls. En annan aspekt som är mer än redo att starta är Gaia, som vill sätta igång omformningen av sin värld på ytan. Då blir det dags att skapa hennes strålande nya och orörda verklighet.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Mina Kära, Himlens välsignade skattkammare förbereder sig för att distribuera sin enorma rikedom till er! För länge sedan började vi ett program för att skapa en rad världsfonder som i slutändan skulle lämna över sina skatter till er, världens Ljusarbetare. Tidplanen för detta stoppades plötsligt för ungefär 11 år sedan, när det mörka utlöste sitt onda projekt över er, känt som ”den 11:e september”. Dessa mörka fortsatte sedan med sin agenda om global dominans genom att rulla ut sina konstruerade krig i Mellanöstern och i Himalaya. En del i deras skändliga komplott omfattade anhopningen av en stor skuld och stölden och missbruket av en del av de tillgångar som vårt goda arbete försett dem med. Det de inte förutsåg var att blotta omåttligheten i deras giriga system skulle förse oss med medel för att lagligen slänga ut dem i historiens soptunna, vilket är det vi nu gör. Våra heliga medarbetare har utarbetat överenskommelser med de flesta nationerna i världen, som lovar att avsluta det mörkas betungande tyranni.

Den här processen, kära Hjärtan, har tagit längre tid än vi önskat. Inte desto mindre har detta heliga ögonblick nu kommit, och många spännande händelser står för dörren. Vi är sysselsatta med att planera finalen tillsammans med våra samarbetspartners, en gudomligt viktig del som ska stoppa kabalen på deras väg och ge oss möjlighet att driva dem fram mot rättvisans frukter. De kommer att ersättas av personer som är väl förberedda att genomföra de djärva planer som frambringar ett nytt ekonomiskt system och ett nytt styrelsesätt. Kort sagt, ett nytt samhälleligt stödsystem, som inriktar sig på att få fram ert nya Jag. Detta nya Jag, denna fullt medvetna individ kommer att kunna tillämpa sina talanger på att omvandla Gaia genom att återförena världarna på hennes yta och i Inre Jorden. Ni kommer även att vänligt kunna välkomna era andliga rymdkollegor och förena er med dem för att skapa er nya stjärn-nation. Det kommer verkligen att bli ett underbart, sinnesutvidgande äventyr!

Himlen har ofta talat med oss om det stora uppdrag som efterlämnats till er. Det handlar om det faktum att den här galaxen sedan urminnes tider hållits som gisslan av en mörk koalition, en sammanhängande enhet som kallas Anchara Continuum. Deras usla plan för total galaktisk dominans har först nyligen övergivits på grund av Continuums beslut att ansluta sig till Ljuset och underteckna Anchara-fördraget för nästan två decennier sedan. Den nuvarande stunden på er planet ska bevittna hur den sista återstående resten av detta mörka mål (er totala underkastelse) går i graven. Det är ert öde att komma in i ett nytt vara-tillstånd och ta upp en rad heliga förpliktelser, bland vilka det ingår att slutföra omvandlingen av de tidigare mörka stjärnnationerna till Ljuset. I detta arbete kommer ni att förses med många rådgivare som kommer att hjälpa oss alla att med framgång slutföra detta ädla åtagande. Vi välkomnar detta och ser fram mot att få hjälpa er alla i er återgång till fullt medvetande.

Idag förklarade vi mer om det som sker runt omkring er. Många heliga individer med tillhörande grupper kommer samman för att skapa ett nytt globalt samhälle, vilket kommer att upprätthålla frihet, ära er fulla suveränitet och säkerställa en homogen, universell välfärd! Den här tiden kommer att förvandla er och gör att ni kan manifestera en högst lysande framtid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge