Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 1, 2013

January 1, 2013

12 Ben 19 Mol, 9 Eb

Dratzo! Taj Jai Dan! (Happy New Gryning!) Vi är tillbaka! En ny epok dagas för mänskligheten! Låt oss börja med en kort beskrivning av det som skett hittills. Våra heliga hemliga allierade, med hjälp av era Uppstigna Mästare, har fått ett nytt finansiellt system på plats och börjat instruera olika nyckelpersoner om fördelningen av de guldbaserade hårdvalutor som hör ihop med detta nya banksystem. Samtidigt förbereder de personer, vilka ska inta befattningar och ersätta den gamla ordningens tjänstemän i de nuvarande de facto regimerna, de tillkännagivanden som kommer att förändra er värld "på ett ögonblick." Vidare är de Ljus-orienterade militära grupperna och milisgrupperna redo att slutföra en laglig kupp som kommer att föra en rad nya, lagenliga regeringar till makten. Så snart detta är gjort kommer tillkännagivanden att sändas ut och de sex viktigare komponenterna i NESARA kommer att bli landets lag. Inledningsvis kommer dessa handlingar att återställa Konstitutionen (gäller USA), säkerställa inrättandet av allmän civilrätt och införa användandet av en uppsättning nya hårdvalutor över hela världen. Detta kommer att bli de pengar, som styr det nya banksystemet och etablerar ett globalt välstånd.

Bankerna kommer att beviljas rättigheter igen och företag kommer att upplösas och ersättas med socialt ansvarstagande kompanjonskap. Stora banker och företag kommer att brytas upp. Nya dokument med detaljerade rättsliga krav på full insyn mellan dessa olika institutioner och allmänheten kommer att betonas. Folk kommer att uppmanas att hålla sig informerade och bli en viktig del i den här processen. De här nya kompanjonskapen kommer att uppmanas erkänna behovet av att hjälpa Gaia och arbeta för att avhjälpa de många problem som skapats genom globalt slarv under decennier. Dessa organ kommer att styras offentligt och måste samarbeta med sina då välmående samhällen för att få ett slut på föroreningarna från industrin och för att energimässigt stödja den rena energins tidsålder, som använder sig av nollpunkts- och ljusstråleteknologier. Vi har för avsikt att hjälpa er genom att ge er teknologi som tar er samarbetskapacitet till en ny nivå, och som gör det möjligt för era samhällen att ta avstånd från affärsmässiga jordbruk och alla andra "traditionella" industrier som kan skada Gaia och hennes mångsidiga och känsliga ekosystem.

Er första prioritet är att berika ert samhällsliv och visa er kärlek till er hemvärld. Vi från den Galaktiska Federationen erkänner både Anden och de materiella aspekterna hos våra levande markområden. Varje aspekt, vare sig det gäller hav, himmel, eller landmassa är mycket värdefull för oss. Era fullt medvetna förfäder utövade denna Kärlek varje dag och även de så kallade primitiva folken i er värld höll hennes essenser heliga. Denna inställning ska bli er. Era vetenskaper har just börjat fatta sanningen i denna centrala grundsyn på skapelsen, inte ens ekologer och närbesläktade biologiska vetenskaper erkänner fullt ut en sådan grundsyn. Allteftersom ni växer i medvetande börjar ni förnimma Livet inom allt omkring er. Ni ska bli ett samhälle bestående av förvaltare av er vackra hemvärld Jorden, ett samhälle som vårdar sin levande värld och är tacksam för allt hon förser er med. Ni börjar uppfatta den stora skönheten runt omkring er och förstå den viktiga roll som ni spelar för att upprätthålla denna härliga skapelse. Ni börjar verkligen inse att allt liv är heligt och oupplösligt beroende av vartannat.

Denna enhet är den stora grundläggande faktorn i Skaparens fysiska manifestation. Denna heliga formgivning ses sammanflätad över hela Skapelsen. Vart vi än går ser vi denna naturliga enhet demonstreras. Den syns i det sätt som solsystemet fungerar; på sättet hur varje del av livet är beroende av en annan. Denna enhet syns på sättet hur Himlen så välvilligt samarbetar med det fysiska. Överallt kan denna allomfattande rytm observeras. Den är en källa till oändlig glädje för oss och vi vet att ni djupt förnimmer sanningen i det vi säger. Ni upptäcker alltmer att många av de heliga sanningarna som finns inom era filosofier behöver erkännas. Ni börjar också inse att dogmer används för att skärma av denna och andra sanningar från er medvetenhet. Ni söker efter det som är verkligt och efter det som ger resonans djupt inom er. Detta sökande innebär en växande insikt om kärnan i det som "får det hela att fungera" och framför allt, du är medveten om att någonting helt nytt krävs. Det är därför vi har kommit och vi vet att ni behöver svar på dessa frågor. Vår roll är att ge er dem genom att använda våra förmågor att med Himlens hjälp förflytta er till fullt medvetande.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu för att fungera som heliga mentorer för hela mänskligheten. Vi kommer för att i en helig tid manifestera en ny verklighet fylld med många underverk. För länge sedan började var och en av oss ett stort sökande efter att fullt ut inse vår potential, och med hjälp av Skaparens enorma välsignelse återupptäckte vår väg till fullt medvetande. Denna resa var lång och mödosam och fylld med inkarnationer i fel riktning. Och så slutligen, ett stort ögonblick av yttersta ära! När vi upptäckte vilka vi ÄR, lärde vi oss om det som tagits ifrån oss. Sedan påbörjade vi ett uppdrag för att snabbt föra mänskligheten till de underverk som det tog oss så många livstider att uppnå. Vi bad Himlen om att finna ett sätt för att detta skulle kunna ske och upptäckte att en sådan plan redan fanns! Det som för närvarande sker över hela er värld är början på något verkligt exceptionellt: ni möter era många familjer, och de ska inom kort vägleda er till er egen massupplysning.

Fullt medvetande är en enorm välsignelse! Det gör att du kan uppleva och uttrycka varje helig känsla och helt och fullt utforska varje handling i det fysiska. Detta är ett enormt ansvar och ingenting man bör ta lätt på, eftersom det kan överväldiga din fysiska Själ om du inte är ordentligt förberedd för det. Det är därför denna metamorfos kräver en kvalificerad mentor liksom speciella teknologier. Himlen vet om detta och har sänt oss dem som har dessa högst magnifika kvaliteter. Vi välsignar välvilligt denna möjlighet att få förverkliga dessa underbara mål för mänskligheten. Tiden närmar sig, och nu har ni just passerat en mycket central prövning! Resten utgörs helt enkelt av rätt timing. En gudomlig tidsplan existerar, och ni som ett folk ska inom en mycket snar framtid ha förmågan att inte bara kunna välkomna era många familjer till den här världen utan också med glädje bli en av dem!

Dessa storslagna välsignelser från Himlen är bara början på något underbart! Vi är hedrade över att ha blivit utsedda att vägleda er genom dessa ”wonderlands” och avser att sätta igång vårt formella mentorskap när ert olagliga regeringssätt har bytts ut. I den nya, mer andliga miljön kan avslöjandet (disclosure) äga rum och vi kan träda fram inför er. Ni kommer återigen att presenteras för många heliga sanningar eftersom dessa ingår i er gudomliga väg fram till upplysning. Uppstigningen (Ascension), eller "att ikläda sig det fulla medvetandets cape" kräver en noggrant koreograferad instruktion. Ni kommer att lära er att vara den dans som utgör Skapelsens magnifika världar. Detta är något som vi är vana vid och lätt kan lära er. Så snart ni börjar kommer ni snabbt att uppnå en viss kompetensnivå, som ni sedan kan bygga vidare på medan ni ser er värld skifta, ert medvetande expandera och ert samarbete med de gudomliga rikena dramatiskt öka!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som sker runtom i er värld. Varje dag tar dig allt närmare ditt gudomliga öde. Du kommer inom kort att få träffa din rymdfamilj och din familj från Inre Jorden och återföras till fullt medvetande! ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge