Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 25 november 2014

Sheldan Nidle - 25 november 2014

2 Kan, 3 Yaxk'in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med en del nyheter om det som sker på er värld. För närvarande använder den mörka kabalen den kommande ledigheten (i USA), Bank Holidays, till att skapa en tillfällig försening i genomförandet av er globs nya finansiella system. För oss är den här fördröjningen helt onödig. Snarare är det mycket viktigt att dessa skurkar föses åt sidan och att den första delen i det nya systemet avslöjas för alla. Vi har lämnat in vår protest till dem som nu deltar i dessa högst allvarliga förhandlingar. Det är viktigt att människorna i den här världen åtminstone får se ett litet tecken på att stora förändringar verkligen sker. Våra kontaktpersoner ber våra jordiska representanter att stå starka och vända på det nuvarande debaclet. Det är viktigt att varje aspekt i den här processen görs på rätt sätt: - iallafall är det mycket viktigt att ett litet första steg ändå inträffar. Många på er värld inser inte helt vidden av det som behöver göras. Icke desto mindre, en viss grad av rörelse krävs verkligen. Därför har vi för avsikt att ihärdigt fortsätta med det vi djupt känner är ytterst nödvändigt. Man kan nu se vissa framsteg och vi avser att vara säkra på att något mycket positivt händer.

Vår inställning har alltid varit att finna vägar för att påskynda och få slut på mörkläggningen, och att uppmuntra ett formellt globalt avslöjande (disclosure). De nuvarande förseningarna förlänger bara tiden för att dessa möjligheter ska manifesteras. Vi är mycket seriösa i våra strategier för att föra fram den här världen till disclosure. Den mörka kabalen inser till fullo att så snart vi blir en mer öppen aktör i de här "diskussionerna" minskar chanserna för eventuella förseningar kraftigt. Himlen gav oss några kraftfulla dekret. Dessa har ännu inte spelat någon mer djupgående roll för oss. Trots dessa mindre inskränkningar, fortsätter vi att instruera våra kollegor att enträget be våra jordiska samarbetsparter att inta starkare positioner beträffande implementeringen av ett nytt finansiellt system i er värld. Invånarna i Agartha har samma åsikt som vi och vi ber båda om ett snabbt första steg i införandet av ett nytt valutasystem. Detta system kan snabbt avslöja de stora bankerna och deras totala arrogans. Enbart detta kan få många nationer att gå samman, och tvinga fram upplösningen av dessa skadliga jättar inom er bankvärld.

Vad gäller ny regering växer hoppet om nya reformer, så snart det globala "psyk-nätet" bryts, ett nät som det mörka länge upprätthållit. För närvarande leds de flesta stora regeringar av personer som dagligen dränks i energier som gör dem till offer för det mörka. Vi har delvis sänkt intensiteten hos detta sinneskontrollerande nätverk. Dessa ansträngningar mildras genom dekret som Himlen gett oss. Vi förstår till fullo att Himlen driver en storslagen gudomlig plan. Den operationen är något vi innerligt respekterar. Ändå är vi fullt medvetna om era stora frustrationer. Ni ombeds att ta på er en hel del, och vi önskar väldigt mycket minska denna börda så snart som möjligt. Våra kontaktpersoner insisterar därför på att någon enkel del ska manifesteras. Dessa tider är således både de mest storslagna och de mest nedslående för er. Det är vår stora önskan att tvinga fram en punkt av försäkran från Ljusets krafter. När allt kommer omkring är det början på en ledighet, som begränsar vad ert globala finansiella system kan producera.

Vi har därför för avsikt att stå fast vid detta. Var beredda på att något kommer att hända. De som deltar i dessa förhandlingar förstår vad vi önskar av dem. Vi är säkra på att en liten del av den här processen verkligen kommer att manifesteras. Precis som ni, önskar vi att ni ska njuta av välstånd, likaväl som personlig suveränitet. Detta sägs inte bara i förbigående. Det finns saker som lätt kan få er att erkänna att det som nu händer inte bara är verkligt, utan fullt kapabelt till att sätta dessa, det mörkas hantlangare, på plats. Vi har skurit av dem från deras centrala underjordiska anläggningar och på så sätt förnekat dem varje tillfällig form av fristad. För att göra vår position helt klar för dem har vi dessutom posterat ett flertal försvarsskepp som vakter. Vi önskar innerligt att på något sätt påskynda disclosure. Så snart detta ligger bakom oss på båda sidor, kan vi komma samman och snabbt börja rensa vägen fram till fullt medvetande. Det är vid den punkten som vi alla kan slappna av och glädjas åt de här speciella ögonblicken.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att hälsa er och välsigna er! Mycket händer på den här världen, och det vet de flesta av er mycket litet om. Just nu sker en tyst revolution. Denna händelse begränsas för närvarande till organisationer och individer som ägnar sig åt att skapa ett mera humant finansiellt system, som inom sina välsignade korridorer hyser en ny global valuta. Denna valuta kommer att vara en verklig; inte någon fiat-valuta som kan manipuleras hit och dit efter nycker och önskemål från de mest giriga och omtvistade, den mörka kabalen. Denna nya valuta kommer att välsignas med ett värde och en ”fair trade rate”, som styrs av centralbanker under överinseende av en ny internationell utvecklingsbank. Det här systemet kommer att tillföra vår värld välstånd och en global teknologi som kommer att utrota fattigdom och ge alla möjlighet att verkligen lära sig om de underverk som utgör Moder Jords yttre och inre världar.

Det är detta löfte som vi gärna välsignar och avser för alla. Se dessa kommande helgdagar (Bank Holidays i USA) som en tid att reflektera över det som nu utvecklas runt omkring er. Var alltid redo att acceptera både välsignelserna och de helanden som ni är berättigade till. Känn djupt i ditt hjärta de nya energierna som ska förvandla dig. Visualisera hur dessa underverk manifesteras. Var redo att acceptera allt som kommer, och allt som inom kort kommer inför dig. Du förändras för varje dag. Du håller på att läkas genom glädjen hos den här högst magnifika uppsättningen händelser. Vi samlas dagligen och sänder Himlens underbara energier till er. Även AEON:s stora Seraphim välsignar er och påbjuder er framgång i allt. Dessa ord i nåd tillåter den här världen att både läkas och omvandlas. Ni står på randen till en högst underbar mängd gudomliga händelser.

Var stolta över Himlen och ständigt tacksamma för de saker som nu sker. En ny värld håller på att födas, där ni kommer att förändra sorg och behov till glädje och överflöd. Himlen har sänt er en stor flotta bestående av era medmänniskor, som helhjärtat ägnar sig åt att se till att denna magnifika förvandling sker på det sätt som Himlen föreställt sig. Ni kommer att gå bortom baskänslor såsom hat och frustration, och i glädje förändra dem till kärlek och fullbordan. Tänk på vad du håller på att bli. Du håller på att höja dig upp i kosmiskt medvetande och görs iordning för att läka dig själv, likaväl som andra. Mycket snart, kommer ni att sjunga unisont med de himmelska körerna och använda detta heliga ljud för att förändra den här verkligheten till något nytt och förunderligt. Vi förenas med er och med behag sjunger: Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag har vi vidarebefordrat ett storslaget glädjebudskap! Vi ber alla att unisont lyfta era inre röster och förkunna att nu är den tid, då en ny epok kan börja för mänskligheten. Se denna tid som en tid fylld med Himlens välsignelser. Det är dags att be Himlen om befrielse och vara medvetna om att ni verkligen blir hörda! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge