Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 2 december 2014

Sheldan Nidle - 2 december 2014

10 Batz, 9 Yaxk'in, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer till er med mer att tala om. De som föser bort de mörka hantlangarna från deras kraftfulla maktpositioner är nu redo att avsluta den här processen. Vi är informerade om att en rad betydelsefulla åtgärder är på gång, vilka kommer att leda till arresteringen av nyckelpersoner och omvandlingen av ett antal större regeringar. För närvarande blockerar den amerikanska de facto regimen lanseringen av en ny amerikansk dollar (the new Treasury note). Denna sedel, med guld som värdegrund, innebär slutet för Federal Reserve-sedeln och följaktligen undergången för denna helt olagliga regering. De mörka hantlangare som kontrollerar den här regimen kommer att arresteras och totalt separeras från allmänheten. Allt detta är redo att ske. De individer som kommer att ingå i den tillfälliga interimsregeringen befinner sig på säker plats och är fullt redo att ta över. Efter att den tillfälliga regeringens fyra månader har gått ut kommer ett stort antal specifika rekommendationer att ges till den nya kongressen i samband med att den svärs in. Dessa rekommendationer kommer att förändra kongressen och dess två andra grenar till att bli folkets verkliga tjänare.

Slutet på en regering som i hemlighet drivits av särintressen är bara början. Den Amerikanska Konstitutionen behöver återställas till sin ursprungliga avsikt. Detta innebär att det nu frånvarande ursprungliga 13:e tillägget ska återställas, och det olagligt stadfästa 16:e tillägget ska strykas. Dessa justeringar kommer att modifieras ytterligare genom en återgång till allmän civilrätt. Rättvisa kommer inte längre att skipas enligt ett gäng skurkars infall, vilka innerligt önskar öka antalet som tvingas besöka deras privata fängelser. Brott kommer att beivras för att skydda behoven hos varje samhälle. Nyckeln är att skapa en verklig rehabiliteringsprocess som förbereder alla inför ett storslaget och permanent välstånd. Samhället behöver göra sig redo inför sina mentorers ankomst. Samhällen som slits sönder behöver nu möjlighet till läkning. Fördomar behöver konfronteras, och förståelsen för allas betydelse behöver aktualiseras. Man behöver förse med bostäder där behov föreligger, vilket ger inre och yttre frid (inre glädje) till alla.

Offentliga projekt behöver tas om hand för att få vägar, transportsystem, avlopp och vattenförsörjning till en ny, högre standard. Teknologin finns i era olika samhällen för att snabbt göra detta. Pengar kommer inte att vara anledning till förseningar. När pengarna börjar flöda kommer alla typer av humanitära projekt att komma igång. Så snart vi officiellt är tillkännagivna hjälper vi till. Vi kan på ett ögonblick praktiskt färdigställa dessa olika projekt och få slut på de enorma skillnader som för närvarande finns runt er jord. Det är antingen brist på tillräckligt med vatten för att leva, eller stor brist på ordentlig sanitet. Transportsystemen är bristfälliga, och det finns en brist på ordentliga vägar. Bostadssituationen kräver även en omfattande uppgradering. Att leva med den kommande medvetandeuppgraderingen kräver en levnadsstandard liknande vår. Vi avser att se till att detta sker mycket snabbt. Himlen har en tidsplan som vi har för avsikt att följa.

När ni uppgraderar er globala levnadsstandard måste ni göra det på ett sätt som inte försämrar naturen. Mänskliga samhällen kan faktiskt använda teknologi som kan hjälpa naturen och förbättra livet hos era omgivande ekosystem. Våra städer fungerar på ett sådant sätt att ekosystemen inte störs. När allt kommer omkring är vi planetens vårdnadshavare. Vi arbetar ständigt tillsammans med naturväsendena för att försäkra oss om att varje ekosystem får vad det behöver för att frodas. Våra ritualer för att förbättra vår hemvärld och för att stödja vår planets Andliga Hierarki betonar detta samspel. Vi är glada att vi har en teknologi som håller oss borta från jordbruk, gruvdrift eller från att använda någon av de resurser som behövs för vår världs olika ekosystem. Vårt syfte är att hjälpa, och att inte på något sätt skada livet, vilket myllrar både på ytan och i de inre världarna hos vår hemvärld. Vi utbyter ständigt välsignelser och söker vägledning från planetens Andliga Hierarki beträffande vårt förvaltarskap.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi finns här för att informera er om ett antal viktiga händelser. För det första är ni välsignat nära slutet av en process som kommer att ge er stort välstånd. Dessa välsignelser kommer att tillåta er att uppfylla era käraste drömmar och låta er bli fria och suveräna Varelser. Det är allas vår önskan att var och en av er ska vara glad och vid god hälsa. Den här världen håller på att avsluta en lång epok där det mörkas hantlangare hänsynslöst styrt era liv. Var och en av dessa oheliga skurkar uppfostrades till att se er som ett underlägset väsen, vars enda uppgift i huvudsak var att tjäna dem. Denna ojämlika verklighet berodde på hur var och en av oss uppfostrades inför vårt vuxenliv. Vi känner väl till både de glädjeämnen och sorger som du stött på i det här livet. Vi kommer för att tillsammans med våra rådgivare och medarbetare arbeta för att omvandla detta och ge er mycket bättre förutsättningar för att lätt återgå till fullt medvetande.

Det som kommer att ske är egentligen ganska enkelt. De mörkrets krafter, som finns kvar på den här världens yta, kommer att kapitulera och ansluta sig till Himlens krav. Det är för närvarande svårt att tro på det som verkar vara en enorm "önskedröm." Överallt finns det tecken på sanningen i denna händelse, men ändå är det svårt att föreställa sig dess fullbordan. Här, kära ni, är det viktigt att ni bär detta i ert hjärta och öppet stödjer den här saken. Vi har, tillsammans med er kärlek och er vision, skapat mirakler. Slutet på ert elände är verkligen på gång. Tag fetta som en uppmuntran. Frustrationen frodas bland er. Det är verkligen svårt att hålla en vision medan era besparingar och er hälsa sviker. Det är klart för alla att någon form av omedelbar lättnad krävs. Många faktorer stråla nu samman, vilket gör en sådan lättnad möjlig. Fatta mod i detta. Var uppriktigt medvetna om att ni inte är ensamma.

Alla våra medarbetare inser att den här julen är något av en desperation för de flesta av er. En god gärning behövs verkligen för att hjälpa er. Vi är kollektivt fast beslutna att skapa en sådan mycket önskad händelse. Vintern är en tid då mörkret ökar allteftersom längden på dagens ljus minskar. Det är en helt perfekt tid för något som ger er glädje, och i glädje visar vägen för de underverk som kommer i början av det nya året. Ni har sett med förväntan, och sett förväntan vändas till sorg, eftersom ingenting av värde tycktes hända. Låt det här årets slut bli annorlunda. Låt glädjen komma till er. Så titta noga och se något underbart ske! Håll ögonen öppna och var redo att utifrån detta ta till er att mirakler faktiskt kan inträffa. Himlen håller på att iordningställa en överraskning för er. Den kommer verkligen att ge er den glädje som ni behöver!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Dessa mycket korta rapporter handlar om åtgärder som kommer att ge er mycket glädje, och framför allt, första kontakt och fullt medvetande. Vi kommer för att ge er en storslagen återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer. Vi kommer att återge er sanningen om er historia, och i detalj berätta om ert ursprung för länge sedan på en vattenplanet i Vegas stjärnsystem. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge