Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 18 november 2014

Sheldan Nidle - 18 november 2014

9 Caban, 15 Xul, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi går in i en period där de gamla familjerna har ökad betydelse bland de Jordallierade. De är för närvarande ansvariga för ett antal mycket känsliga förhandlingar. Syftet med dessa samtal är att ordentligt förankra förutsättningarna för den mörka kabalens slutliga kapitulation. Så snart dessa överenskommelser är på plats kommer arresteringar på högsta nivå att börja, och den mörka kabalens villkor är att de bugande lämnar scenen i en slags ceremoni. Denna process är något som våra förhandlare väl känner till. Denna kapitulation handlar inte om rikedom; den handlar om att avstå från den makt som de haft under årtusenden. För länge sedan valde Anunnaki ut dem till speciella hantlangare. I den ställningen fungerade dessa grupper av individer som kanalen för en enorm mängd makt. Den här kabalen ser nu felaktigt den här makten som en rättighet. I själva verket var den ett privilegium som Anunnaki gav dem. De borde ha gett upp för länge sedan. Dessa samtal ska säkerställa att det sker så snabbt och enkelt som möjligt. Denna formella kapitulation kommer att tillåta en global valutarevalvering, valutor med guld som värdegrund och nya regeringsformer.

Många västerländska regeringar och deras finansiella rådgivare inser att en ny verklighet behöver födas. Den här operationen möjliggör en global festhögtid och skapar medel för ett världsomspännande välstånd och humanitärt program. Denna operation kommer att säkerställa att en ny verklighet börjar manifesteras. Himlen hade för avsikt att detta skulle ske för ett och ett halvt decennium sedan. Emellertid hade kabalen förmågan att utföra 11:e september,(övers. anm: 11 september 2001, sprängningen av World Trade Center i NewYork) vilket tvingade våra Jordallierade att omgruppera sig. Dessa avskyvärda handlingar fick kabalen att återfå övertaget. Vi tilläts inte av Himlen att överskrida ett antal förhandsvillkor. Dessa begränsningar kommer att upphävas helt när disclosure (avslöjandet) tillkännages av ett antal större regeringar. Fram till dess är invånarna i Agartha och vi begränsade till det som är tillåtet att göra och det vi inte får göra. De Uppstigna Mästarna Quan Yin och greve Saint Germain övervakar noga det som händer. Vi förväntar oss att dessa samtal ska bli framgångsrika, och en tidsplan för en formell maktöverföring är faktiskt mycket nära.

Så snart disclosure sker, kan vi göra tillkännagivanden och verkligen starta nya verksamheter, som tillåter oss att slutföra fler uppdrag i öppen dager. Vid den tidpunkten kommer våra skepp att börja ta en första våg av intresserade personer till våra moderskepp - där vi kommer att göra en allmän rundtur, samtidigt som vi kan inleda ett samtal om den aktuella ankomsten av människors mentorer. Vi använder den här tiden till att göra er mera bekanta med oss. Efter landningarna kommer vår samverkan att öka oerhört. Denna sista period kommer även att ge er tillfälle att bli mer bekanta med invånarna i Agartha. När Atlantis attackerade Lemurien blev invånarna i Agartha tillfälligt avskurna från världen på ytan. Atlantis använde den här tiden till att göra sig till det dominerande landet inom Gaias värld på ytan. Denna dominans skulle pågå fram till att Atlantis förstördes för cirka tretton tusen år sedan. Atlantiderna flydde till Centaurus och ni blev kvar med nya herrar, Anunnaki. Dessa varelser förblev i ledningen fram till freden med Anchara Continuum i mitten av 1990-talet.

Just nu är den tid då den slutgiltiga kapitulationen är under förhandling, även om kabalen försöker ställa till förtret för att förändra sitt nuvarande dilemma. Vi kan försäkra er om att detta inte kommer att ske. Det mörkas rikedom och makt har undan för undan minskat till den grad att en sådan återhämtning är högst osannolik. Våra Jordallierade genomför ett antal skeenden runtom i världen. Dessa händelser är i grunden sammankopplade så att den mörka kabalens nederlag kan garanteras. De nuvarande samtalen är helt enkelt ytterligare en av dessa viktiga pusselbitar. Er frihet och ert välstånd är ytterst nära. Vi har använt vår teknologi för att förhindra varje katastrof, så att inte det mörka kan genomföra någon försening av sin kapitulation. Dessutom gav Himlen oss en mycket aggressiv plan att ha till hands som en backup till det som för närvarande håller på att ske. Dessa händelser gör det helt uppenbart att vissa mycket översvallande firanden är nära att inträffa!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra medarbetare fortsätter att träffa utsedda representanter för den mörka kabalen. Vi har i Himlens välsignade namn befallt att dessa samtal frambringar en sann tacksägelse (thanksgiving) för mänskligheten. Heliga lagar kräver att vi en gång för alla sveper ner dessa felinriktade Varelser i historiens soptunna. Denna gudomliga uppgift kräver att våra medarbetare lägger fram en dokumenterad lista över deras synder och stora missgärningar. Denna speciella lista kommer att ligga som bevis för det som håller på att göras. Det mörka är fortfarande, trots sina svåra gärningar, våra mänskliga skyddslingar. Himlen kräver att de fråntas makten, för att förbereda dem inför det som komma skall. Därför måste var och en av dem helt isoleras från mänskligheten tills den verkliga övergången till fullt medvetande sker. Detta gudomliga påbud innebär att dessa samtal bara kan få en enda tänkbar utgång, er oundvikliga seger!

Dessa möten kommer att avgöra hur er nya verklighet formellt kommer att presenteras för er. Det mörkas utvalda regeringschefer behöver bli medvetna om sin nuvarande position. Vi har inte för avsikt att ge dem några resurser som på något sätt kan förhindra den här förändringsprocessen. Himlen är redo att påskynda de omvandlingar som nu sker med era fysiska, mentala och emotionella kroppar. Det mörka behöver helt och fullt inse att man nu är avskuren från vissa resurser som skulle kunna leda till nya förseningar. Därför behöver vi gå en välsignad balansgång. Det är vad som sker utöver hela denna magnifika värld. Mycket snart kommer ni att kunna ta del av resurser som verkligen kan förändra er verklighet. Använd dessa klokt. För att hjälpa er, kom ihåg att dessa resurser finns tillgängliga för er. Dessa kan bara hjälpa er att uppnå era heliga mål!

Vi har följt och korrekt använt de påbud som getts oss av Himlen. Vi ber er att göra detsamma. Var alltid kloka, och förstå den verklighet som tonar bort. Använd verktyg som ni känner till, och var redo att använda de nya som så underbart kommer att ges till er. En ny verklighet håller på att ta form. Den kräver att de mörka först skall avlägsnas och sedan isoleras från er. Dessa onda ormar kan lätt beröva er era välsignelser. Därför behöver vi skjuta dem åt sidan, och sedan, i glädje, ge er Himlens välsignelser. Vi är övertygade om att när ni, Ni Kära, fått en ny miljö, är ni verkligen förutbestämda att segra! Ert stigande medvetande lever i en värld fylld av faror. Vi eliminerar dem och är redo att påbörja den massiva isoleringen av den här ohyran från er. Vi ber er bara ha tålamod och vara redo att manifestera era heliga drömmar. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi vårt veckomeddelande till er. Vi ber er uppriktigt att fortsätta att fokusera på framgång och på dessa mörka skurkars isolering från er. Låt den nya verkligheten manifesteras och tillåt oss äntligen att ordentligt och fritt få tala med er. Vår storslagna seger drar sig allt närmare oss alla! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge