Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 25 juni 2013

Sheldan Nidle - 25 juni 2013

5 Cimi, 14 Kayab, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer i dag för att tala om ert välstånd! Över hela er värld pågår en kraftig omvälvning. För eoner sedan tillskansade sig de mörka er verklighet och skapade ett härskande kast med gunstlingar som under årtusenden har styrt er planet i stort sett som de velat. Vi kommer nu för att tala om för er att denna oregerliga fria hand är över. Ljuset har inte bara påbjudits i dekret utan även fullständigt förklarats för alla berörda. Den här världen ska göra en övergång till Ljuset i stor skala och var och en av er ska omvandlas till fullt medvetna LjusVarelser. Detta kommer att föregås av en rad speciella utsändningar i media som tillkännager vår välvilliga närvaro och förklarar orsakerna till spridningen av universellt välstånd och frihet, vilket ni så väl förtjänar. Vi kommer i den här stunden för att förklara detta för er och för att vara budbärare om en ny värld som grundar sig på Himlens gudomliga möjligheter. Våra skepp omringar er värld och finns stationerade runt varje planet i det här solsystemet. Era mörka invånare har försökt att göra det svårare för oss att slutföra det här heliga uppdraget, men alla deras försök har misslyckats. Inom kort måste det mörka lämna och släppa sina hantlangare till det öde som Himlen har valt för dem.

I den nya verkligheten återvänder ni hem till er familj och lämnar död och sjukdom bakom er, vilket har plågat era liv sedan Atlantis undergång. Era speciella bostäder i Agartha väntar på er, och här kommer ni att finna de magiska apparater som ska ta er tillbaka till det tillstånd som ni åtnjöt när Lemurien var rådande över världen. Här kommer ni också att återupptäcka era verkliga livsvägar och bli värdiga medlemmar i den Galaktiska Federationen. Under era resor genom den mörka tillvaron (the darklands), försåg era erfarenheter er med mycket ny visdom och Himlen vill att ni ska dela med er av den här kunskapen till de tidigare medlemmarna av den numera nedlagda Anchara Alliansen, eftersom ert uppdrag är att befästa en varaktig fred mellan alla sektorer inom den här galaxen. Det välstånd och den frihet som ni kommer att få njuta av är symboler för det som ni ska uppnå. Himlen ser faktiskt er som en betydelsefull aktör för att föra in Ljus till alla aspekter som finns involverade i den fysikalitet som håller på att utformas. Ni kommer att hedras och åtnjuta stor respekt och få ett ordentligt erkännande för era surt förvärvade bidrag till den gudomliga planen.

Uppryckningen av ert globala samhälle kommer att skapa en mer lämplig förutsättning för er att återigen presenteras för era galaktiska förfäder. Detta riktar åter in er på er ursprungliga omsorg om Gaias hälsotillstånd och välbefinnande, vilket kommer att visa den stora potential som ligger inom er. Det är denna potential, tillsammans med er ökande andliga medvetenhet, som är viktigast för oss, eftersom den talar till de enorma medfödda förmågorna inom var och en av er. Det är vårt ansvar att hjälpa er att få fram dessa och använda dem för att utforma en ny och livskraftig stjärnnation. Vi kommer därför att utföra det som ni så länge har önskat er. Som ni vet har det mörka varit obevekligt i sina ansträngningar att förhindra att dessa förändringar manifesteras, eftersom sådana förändringar automatiskt skulle ringa själaringning för allt det som det mörka har arbetat för. Inte desto mindre var vår gudomligt påbjudna uppgift att skapa de villkor som skulle tillåta de planerade välvilliga förändringarna att komma i förgrunden. Detta har vi gjort. Och det är därför ni nu står på randen till de häpnadsväckande förändringar som för alltid kommer att förändra den här heliga världen och möjliggöra skapandet av en ny stjärn-nation.

Denna nya värld kommer att låta dig växa inte bara som individ utan även andligt, så att du kan omge dig med nya världar i ditt medvetande. Som vi ofta talar om för dig, är du en underbar skapelse som leddes nerför en väg som skulle låta dig uppleva mörkrets metoder och missgärningar. Nu är du redo att lämna allt detta bakom dig. Din nya värld kommer att återförena Gaias yta med dess inre världar och du kommer att se "verkligheten" på ett sätt som du för närvarande inte kan tänka dig! Din ökande medvetenhet kommer att ge dig en ny syn på det som livet handlar om, och redan kan många på er värld se slutet på amatör-och professionell idrott och upphörandet av idrottstävlingar, och det kommer mycket större förändringar än detta. Det finns väldigt lite inom era nuvarande sociala konstruktioner och filosofier som inte kommer att omvandlas, allteftersom attityderna de återspeglar skiftar på djupet. Detta gryende galaktiska samhälle i vardande kommer att behöva tillmötesgå er ständigt växande syn på er själva såsom snabbt mognande galaktiska LjusVarelser. Ni kommer att trollbindas allteftersom ni lär er om den här galaxen såsom en storslagen levande enhet som ni är en del av! Er nya stjärnnation kommer att bli mycket värdefull och älskad av allt som utgör det fysiska.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med fler goda nyheter! Hittills har er värld länge varit hemvisten för en mörk kabal vars enda syfte var att fjättra er till skuldslaveri och stänga in er i en värld som lägger lock på er återgång till fullt medvetande. Denna "bur" och dess mörka fångvaktare ska mycket snart försvinna eftersom er värld nu är redo att förvandlas med hjälp av Ljus. Ledarna för den här kommande Ljusvärlden har under årtionden kämpat för att bli av med det mörka och en förändring är verkligen på god väg. Dessa ledare har hittills genomfört alla förberedelser för att rycka de härskande kasten av hantlangare från makten, vilka fortfarande planerar att snärja in er permanent i en mycket mörk värld! Ansvaret vilar nu på en särskild grupp och det är dessa hängivna personer som kommer att presentera ert nya sätt att regera och övervaka utbetalningen av ett gudomligt påbjudet välstånd till den här världen. Vi intygar härmed att dessa medarbetare nu förbereder sig för att meddela kärnpunkterna i alla dessa media-utsändningar.

Våra välsignade uppgifter är att stödja de här förändringarna och sedan förse er med en undervisningsserie, som levereras av var och en av oss till varje del av planeten, tillsammans med riktlinjer för hur ni kan tillämpa dem i era liv. Generellt sett har ni obestridligen accepterat det som vitt och brett förkunnats i våra namn och dessa läror behöver nu justeras. En förståelse för den storslagna enheten som utgör Allt Som Är är en grundläggande förutsättning för uppstigningen. Er insikt måste även utökas till att inkludera de underbara Varelserna i Agartha som under årtusenden gett oss trygghet bland dem. De förstår mänsklighetens andliga natur och de önskar vandra fritt och öppet bland er. Ert öppna hjärta måste även utsträckas till era förfäders uråldriga hem i stjärnorna. Inom kort kommer ni snabbt att se att Andens frön flinkt löper över det fysiska i hela dess längd och bredd!

Vi längtar efter att vägleda er, att hjälpa er, och att korrigera det som genom tiderna dokumenterats om våra ord till er. Vi har sett de mörka ta våra budskap och vrida till dem för att passa deras syften. Och som vi älskar att tala om för er, nu är det slut på detta! Kärlek och enhet har alltid varit vårt budskap till er. Storslagna Varelser från hela galaxen har kommit hit under gudomlig vägledning och deras uppdrag är att hjälpa oss att snabbt föra er till fullt medvetande. Vi har för avsikt att använda den kommande tiden till att undervisa, ge råd, och förbereda er inför er egen välsignade uppstigning. Vi kommer att vara vid er sida medan vi guidar er mot ett nytt samhälle, som kommer att övergå i er nya stjärnnation. När vi gör detta tillsammans, kommer vi att hjälpa den här galaxen och samfällt använda våra krafter för att i alla avseenden förändra den här galaxen till Ljusets härliga, välsignade instrument! Det är därför vi kommer i bön och kraft för att välsigna den här nya världen! Halleluja till Himlen och till Ljuset!

Idag fortsatte vi vårt budskap om fred, glädje och Ljus. Överallt håller en ny epok på att sänka sig från Himlen för att fylla den här världen med välstånd, frihet och för att återförena oss alla med våra nära och fjärran bröder. Detta stora välkommen-hem-uppdrag har nått sitt heliga crescendo! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge