Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 18 juni 2013

Sheldan Nidle - 18 juni 2013

7 Kayab, 11 Cauac, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi återkommer med mycket att samtala om. Som ni kan se är er värld fortfarande föremål för den gamla verklighetens sista tynande krumsprång. Varje ögonblick som passerar leder den mörka kabalen allt närmare dess oundvikliga undergång. Med medkänsla ser vi på medan den kommer till insikt och ger sig i kast med resultatet av sina val: den totala kollapsen av allt det som man känt till. De av våra medarbetare som arbetar med den här aspekten håller på att avluta den process som kommer att göra dessa mörka maktlösa och bara ett skal av vad de en gång var. Den nya ledningen som efterträder den gamla ordningen kommer att förklara förändringens huvuddrag och dess ungefärliga tidsschema, och en del av det kommer sannolikt att förvåna även dem av er som är mest informerade. Dessa utsändningar kommer snabbt att leda till ett fullständigt avslöjande (disclosure) om vår välvilliga existens och om våra anledningar till att vara här. Så snart detta är gjort kan vi i samarbete med de Uppstigna Mästarna presentera en kronologisk översikt över ert ursprung och er historia, samt en introduktion till det fulla medvetandets underverk. Vår främsta uppgift är att ta dig tillbaka till ett tillstånd av enhet med dig Själv, och detta kommer att slutföras så snart vi har landat och ni har presenterats för er familj från Inre Jorden.

Det är viktigt för dig att förstå vad din förvandling till en fullt medveten varelse innebär. Den är, i sanning, en mycket komplicerad och ömtålig operation. Du förfogar över ett flertal miljarder uppsättningar RNA / DNA-övergångar som behöver kastas om. Du har också cirka en och en halv miljon kilometer unika fysiska strukturer som kräver speciella förändringar. Allt detta skall åstadkommas på ett sätt som Himlen har utarbetat och som även kommer att kontrolleras av din gudomliga Vilja. Hela den här processen ska utföras via en uppsättning heliga formler som vi fått av våra medicinska team och våra himmelska rådgivare, och med hjälp av teknologier som är tillåtna endast på grund av det särskilda mandat som hör ihop med ditt öde: att bli en fullt medveten LjusVarelse. Himlen övervakar allt detta mycket noga och försäkrar oss om att du ska skifta enligt det gudomliga schema som omvandlats till en specifik tidsram. Du står nu på randen till den här tiden eftersom ert gudomliga ögonblick är nära förestående. Medan du ser dig omkring tillkommer det dig att inse den enorma betydelsen av detta högst unika och värdefulla ögonblick.

Varje dag är vi i kontakt med er mörka kabal och förundras över dess ihärdiga och till synes omedvetna hållning inför tanken på någon eventuell framtida förändring. Uppriktigt sagt så gör den helt enkelt det som det Gudomliga önskar. Å ena sidan tror den djupt på sig själv och sin oövervinnerlighet, och å andra sidan ser den i panik när dess många planer omintetgörs genom de förändrade villkoren. Dessa villkor visar sig i kollisionen mellan deras önskningar och er inkommande gudomliga verklighet. De inser nu att den här motsättningen är ohållbar eftersom man inser hur nära kollaps deras värld är, och en känsla av undergång har kommit över det mörkas ledningsgrupper när de stirrar in i ansiktet på det okända. De börjar inse att den oövervinnerlighet och den makt de tog för given är illusioner, och att alla de planer som de gjort upp i slutändan är önskedrömmar. Därav deras orediga iscensättningar nu när deras förmåga att styra världens affärer vacklar och avtar. Allteftersom deras grepp försvagas plockar det inkommande Ljuset upp de lösa trådarna och ett stort skifte mot Ljuset är nu över oss! Er verklighet har kommit fram till det som kallas "punkten för det gudomliga skiftet."

Under nästa etapp av verksamheten kommer tillkännagivanden utan motstycke att sändas ut och de åtföljs av en stor utbetalning av tillgångar, ett nytt styressätt, och av disclosure. Ert nya regeringssätt kommer att bli helt transparent och ett äkta instrument för det Gudomliga. Mirakler och underverk kommer att bli ordningen för dagen! Ta er en stund för att inse den djupa betydelsen hos det som ligger framför er. Det är alltför lätt att underskatta effekten av de här händelserna på era känslor, era liv, er närmiljö och på mänskligheten i stort. Det till synes omöjliga kommer att rullas upp framför er och väcka upp en högst motiverad tacksamhet och ödmjukhet från ert inre djup. Men känn även en triumf, eftersom allt ni så tålmodigt har visualiserat under så lång tid äntligen blir sant! Detta är ingen tid att gå omkring och knorra, det är den tid som allt ert arbete och engagemang har fokuserat på. Och nu behövs fortfarande er styrka och medkänsla, medan de mörka i rättegångar får sina ansvar reglerade och sedan intar sina platser bland er. När ni återvänder till fullt medvetande kommer all smärta och ilska att försvinna liksom det förflutna!

Hosianna inför Ljuset! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i en tid av glädje och stor förändring i er verklighet. Årtusenden har lett fram till denna stund! Ni bevittnar något mycket speciellt, som de flesta trott vara omöjligt: slutet på en påtvingad och förskansad verklighet, en verklighet som tvingat er att tänka, agera och tro på saker som det mörka ansett praktiska för sina syften. Varje dag vanhelgades det Heliga och det Goda tilläts litet spelrum. Detta förtryck av ert naturliga tillstånd håller nu på att ta slut och ni åser mörkrets ”fall from Grace” runt omkring er. Vi väntar i stark hänryckning och förbereder oss inför att avslöja den sanning, som så länge förnekats er. Utbetalningen av fonder och regeringsskiften är bara de första tecknen på det som komma skall! Er värld rusar raka spåret mot nya paradigm och ert växande medvetande kan inte längre tolerera den mörka kabalens dysfunktionella fräckhet.

Himlen har bemyndigat de förändringar som fört er värld in i detta övergångs- tillstånd, och ni vaknar kollektivt upp inför det globala dilemma som förorsakats av det mörkas girighet och totala förakt för naturen. Ni känner även av det omöjliga i den korta tid som återstår för att avhjälpa dessa enorma oegentligheter. För att göra detta krävs avancerad teknologisk hjälp och know-how, och därför har vi ordnat speciella dispenser som gör att er rymdfamilj snabbt kan återskapa det som kräver omedelbar hjälp. Denna gemensamma operation kommer att stärka er Vilja till det Goda och snabbt reparera Gaias värld på ytan. Denna verksamhet kommer även att förbereda er inför våra heliga läror och låta var och en av er personligen nå ut till Gaia, vilket i sin tur kommer att hjälpa er att ställa upp för henne och respektera och beundra hennes mängder med sammankopplade ekosystem.

Vi föreslår att den tid som återstår används till eftertanke. Det är viktigt att se vad som händer och förbereda er inför en helig resa i Sanning och Kärlek. Ni ska samverka med dem som sedan länge, endast haft indirekt kontakt med er eftersom ni föll ned i begränsat medvetande. Under de efterföljande årtusendena tilläts dessa familjemedlemmar endast en ringa mängd direkt samverkan med er. Detta ska nu förändras. Ni kommer att kunna se dem i media-utsändningar och ibland personligen. Ni kommer att lära er om Kärlek, och att alltings överflöd är universums natur. Ni kommer att få lära er att blomstra i en värld fri från nöd och stridigheter och tuffa ensidiga regler. Ni kommer att se hur förvandlad er värld på ytan blir! Sedan kan ni, djupt inom er heliga Moder, återgå till fullt medvetande och lära er mer om ert öde.

Idag fortsatte vi med våra budskap. Vi gläds över allt det som sker. Denna vackra, föränderliga planet börjar uttrycka en sprudlande vitalitet och glädje över att vara ett Väsen som förflyttar sina inre och yttre riken tillbaka till enhet. Även ni blir föremål för en underbar rad med gåvor från Himlen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge