Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 25 mars 2014

Sheldan Nidle - 25 mars 2014

5 Cauac, 2 Mac, 10 Caban

Dratzo! Vi är tillbaka! Vi kommer med mer nyheter om det som sker runt er värld. För närvarande pågår en global omställning som snabbt kommer att ge er ett antal betydelsefulla gåvor. Det globala finansiella systemet närmar sig ett stresstillstånd, där de som vill behålla det gamla kommer underfund med att deras tidigare dominans snabbt bleknar bort. Våra samarbetspartners rapporterar att den här processen har nått en punkt där det nya systemet börjar manifesteras. Den mörka kabalen förstår nu att det nya systemet helt och hållet kommer att manifesteras och att deras avledande manövrar är till ända! Inom ett annat viktigt område är vi nästan på den nivå då en ny regeringsform officiellt kan tillkännages. När nu den här galaktiska månaden Mac går mot sitt slut, var medvetna om att en ny verklighet kommer att visa sig klart inför era ögon. I denna nya verklighet kommer ni tydligt att få höra om vårt välvilliga uppdrag för er värld och om vår masslandning på era vackra stränder! Vi har sedan för avsikt att rikta oss till er och ge en översikt över hur ni kommer att återgå till fullt medvetande. Vid den tiden kommer även era kusiner från Agartha att presentera er för den Inre Jordens länder.

Gaia har talat om för oss att tiden för vårt uppdrag här närmar sig den punkt där det är nödvändigt att driva de saker som försenar kontakt till sin spets och öppna upp kanaler för kontakt. Den nuvarande (amerikanska) kabal-kontrollerade regeringen har endast med tvekan tillåtit ett kort omnämnande om det som hänt under de senaste åren sedan Roswell. Den här bristen på samarbete måste få ett slut eftersom Gaia innerligt önskar återförena sina inre och yttre halvor. Väldigt ofta uppstår dimensionsglapp som skapar onormala situationer. Dessa kan leda till tragedier. Vi förstår vad hennes elementarkrafter uttrycker. Det är ibland svårt att hålla en ständigt föränderlig värld på ytan helt isolerad från en mycket högre dimensionell verklighet. Den här störningen kan förorsaka effekter som skapar märkliga miljömässiga katastrofer. Stora områden med dessa avvikande interdimensionella skeenden finns utanför Sydostasiens kuster, utanför kusterna till södra Afrika, Nordamerika och västra Australien.

En sådan händelse skedde med ett passagerarplan strax utanför Malaysias kust. Detta passagerarflygplan fångades i en plötsligt öppen portal som fick många elektriska apparater att antingen strejka eller bete sig underligt. Besättningen visste inte vad man skulle göra eller vart man skulle vända sig. Flygplanet sveptes bokstavligen ut till havs. Det återvände slutligen till "det normala" och befann sig då i Agartha. Ni kan nog gissa resten. Vi nämner bara detta eftersom den aktuella flygningen varit ett mysterium under lång tid. Vi säger detta eftersom dessa olika punkter med dimensionell genomskärning inom kort kommer att bli alltmer aktiva. Vi har ingående följt detta och vill göra er medvetna om att er hemvärld behöver återförena sig. De krafter som leds av den mörka kabalen måste besegras och påtryckningen att drastiskt omvandla er verklighet måste segra. Därför har vi instruerat vår sambandspersonal att använda den kraft som krävs för att föra in en ny verklighet på Gaias yta.

För närvarande har man sagt till det mörka att kapitulera och låta en ny välfärd och en ny regeringsform träda till. Skeenden står redo att manifesteras som snabbt kan föra in det här styret. Vi ber er alla att använda era vidsträckta kollektiva energier för att åstadkomma detta. Era globala samhällen har nått en punkt där man påbjudit att en stor förändring bör ske. Vi hjälper våra allierade på Jorden att driva den här onda kabalen från makten. Vi ber dem ta kontroll över er värld och föra er till en välkommen seger. De andra skilda fenomenen som är redo att intensifieras visar tydligt det kloka bakom en sådan åtgärd. Allteftersom ni växer i medvetande blir det allt svårare för det mörka och alla deras hantlangare att upprätthålla ens tillstymmelsen till ett status quo. Den här våren är verkligen en idealisk tid för uppkomsten av en ny grupp, som i Ljusets namn kan göra er bekanta med den frihet och suveränitet som var och en av er i grund och botten äger. I den här nya världen kan ni äntligen möta era andliga familjer och era rymdfamiljer!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer, medvetna om att många saker i er värld befinner sig i ett övergångsstadium. Detta beror på de sista aspekterna i en hemlig konflikt mellan den mörka kabalens ledare och de som utlovat en nu mycket försenad förändring inom den finansiella världen. Den globala ekonomin är i behov av en omfattande omvandling. Dessa förändringar är välsignelser som måste genomföras. Våra medarbetare och andra likasinnade grupper är fast beslutna om att införa dessa förändringar nu! Så snart dessa saker formellt tillkännagivits, kan vi gå vidare med resten av den gudomliga agendan för att ersätta den nuvarande korrupta ledningen med en ny. Detta gör det möjligt för oss i Agartha att träda fram och fritt förklara många saker för er. Våra medarbetare uppger för oss med säkerhet att dessa olika finansiella saker är på gång. Detta kommer att öppna en väg som gör slut på era nuvarande svårigheter.

Ni befinner er alla mitt i förändringarna inom era fysiska kroppar, vilket kommer att bli upptakten till er återgång till fullt medvetande. En ny regering (i USA) kan ge er en uppsjö av nya teknologier, liksom även offentliggörandet av information om ert ursprung och er historia. Allt detta sammantaget utgör en underbar början på det som vi har för avsikt att undervisa er om. Dess grund är att vi alla är en del av en vidsträckt sammankopplad enhet som kallas Liv, gestaltat från den stora Kärlek och det oändliga Ljus som härrör från Skaparen. Det fysiska bara är! Det har ingen riktig början. Detta beror delvis på de verkligheter som uttrycks genom de Högsta Energierna, vilka är Skaparen. Det är denna storslagna Kärlek som för oss samman. Ni lever i en värld med hemska illusioner som tycks verkliga! Vårt tjänande innebär att förändra detta och tillsammans ändra dessa illusioner till sådana som är fyllda med Kärlek, Ljus, Frihet och Välstånd!

Ofta måste du möta en fruktansvärd drake. Denna skräckfyllda illusion kan förorsaka sorg, dålig hälsa och en massiv rädsla som visar sig plötsligt. Var stark och inse att du inte är ensam. Supportrar och den storslagna Kärleken från det Gudomliga Ljuset omger dig. Ta den här tiden till att gå inåt och känna din inre styrka. Ta hjälp av Himlen och var i ditt hjärta medveten om att den här världen verkligen förändras. Den här dagens händelser kommer att föra in ett nytt Ljus som ska lysa och avslöja det mörka. Deras tid är slut. En ny era för mänskligheten är på god väg. Fatta mod ur det som sker och var beredd att dela din stora Kärlek och dina stora gåvor med alla. Vårt budskap är att glädjas i sitt inre och vara redo att göra samma sak med varandra. Goda tider håller på att manifesteras! Ett underbart välstånd är verkligen här! Vår reaktion är en enkel fras. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vårt budskap. Ni är omgivna av en värld fylld med Kärlek och Ljus. Ändå ser ni bara det mörka och dess många manifestationer. Tillsammans kan vi omvandla detta mörker till frihet och välstånd! Tiden är inne för oss alla att förändra detta mörker till Ljus! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge