Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 18 mars 2014

Sheldan Nidle - 18 mars 2014

11 Eb, 15 Ceh, 10 Caban

Selamat Balik! Vi återkommer med en del underbara nyheter! Framstegen fortsätter! Den mörka kabalen har nått en punkt där den är tvungen att kapitulera. Alla strategier för att avbryta Ljuset har fullständigt misslyckats. Ett fastställt tidsschema är nu i kraft för att fördela RV-fonderna (RV = real value, grundade på guld och silver) och förbereda er inför era välståndspengar. Dessa ansträngningar kommer även att leverera ett nytt banksystem baserat på rapporteringsregler som man kommit överens om för några år sedan. Dessa regler kommer att förändra bankernas funktion och starkt begränsa alla typer av bankbedrägerier. När allt detta är genomfört kan sedan en ny regering och ny regeringsform öppet och lagenligt manifesteras. Detta nya styre kommer att avskaffa personlig beskattning och låta en ny affärsmiljö växa fram. I denna hederliga miljö kan de för närvarande förbjudna uppfinningarna plockas fram. Dessa utrustningar kommer att rena er luft, ert vatten och er atmosfär och göra ett formellt avslöjande (disclosure) om vårt heliga uppdrag möjligt. Första Kontakt kommer att ge oss möjligheter att landa ”på era stränder” och påbörja ett mentorprogram som leder er fram till fullt medvetande. Under den här tiden kommer ni att återse och bli presenterade för invånarna i Agartha.

Invånarna i Agartha lever i en mycket vacker värld och har vakat över er under de senaste tretton årtusendena. Under deras vakande öga har er världs Uppstigna Mästare uppstått. Mängder med Systerskap och Brödraskap ägnar sig hängivet åt att vända den här världen tillbaka till Ljuset. Var och en av dem har bidragit till er medvetna andliga tillväxt. Oavsett om ni varit under Anunnakis ok eller under deras stora mängd av hantlangare har ni varit avgränsade från att med lätthet följa visdomen från dessa stora andliga mästare. På grund av detta tvingades ett antal av era förfäder att anta trosuppfattningar som gynnade det mörka och dess Anunnaki-mästare. Gradvis har de Uppstigna Mästarna och deras allierade från Agartha belyst era andliga frågor med mer och mer Ljus. Vår ankomst i större antal för drygt två decennier sedan tillät den här storslagna rörelsen att bli andligt slagkraftig. Det är denna heliga energi som gör den stora segern över det mörka möjlig. Som hjälp för oss alla finns de individer som är förskräckta över det mörkas agerande och har för avsikt att avsluta deras långa skräckvälde!

Vi står nu precis på randen till att manifestera händelser som är de verkliga förberedelserna inför er frihet och uppkomsten av nya regeringsformer. Händelsekedjor är igång, vilka redan lagligen har tvingat det mörka att ge upp mycket av sin makt och förhindrat att storskaliga internationella krig bryter ut. Nästa steg är att få slut på fiat- pengarnas makt och skaka ut bankirerna ur deras hålor. Dessa åtgärder gör scenen klar för ett permanent välstånd som omvandlar global fattigdom och hemlöshet. Det kommer att ersätta dessa hemska scenarier med en jubeltid som låter alla lämna de nuvarande överlevnadsmodellerna och äntligen gå samman för att kreativt lösa föroreningar och det uppenbara fördärv som var på väg att sända er in i glömskan. Vi ska nu samarbeta med ett folk som är redo att acceptera sin inneboende andlighet och sin inre önskan att rädda och skydda Gaia. Detta kommer att tjäna er väl medan ni förbereder er för att återförenas med era kusiner från inre Jorden.

Dessa händelser kommer att göra vår kontakt med er viktig. Medan ni börjar nå ut och får tillbaka er andliga essens, ska ni också återknyta er till den ni verkligen är. Ert ursprungliga Lemuriska samhälle byggdes på en modell som ni bar med er från stjärnorna. Den här modellen är fortfarande i kraft i Agartha. Tillsammans ska ni skapa en ny galaktisk prototyp som inbegriper alla de olika formerna av Galaktiskt samhälle som existerar över hela den Galaktiska Federationen. Därför är det så viktigt för oss att få er tillbaka till ert tidigare fullt medvetna tillstånd. Sedan kan ni ta fram en variant som återger den vitalitet som för närvarande finns över hela den här galaxen. Denna nya stjärnnation är avsedd att skapa en naturlig energi som i slutändan svetsar samman den här galaxen. Omgivet av detta storslagna Ljus kommer vi att uträtta mycket för att utveckla Skaparens gudomliga plan. Ert uppdrag med den tidigare Anchara-alliansen kommer att utgöra ett exempel på den växande visdom ni erhållit under er långa natt som varat i tretton årtusenden.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer från Agartha med goda nyheter! De skeenden som ska börja omvandla er värld är här. Ett antal incidenter som hindrade detta från att manifesteras tillhör nu det förflutna. De första händelser som nu står för dörren omfattar den här världens monetära och finansiella system. Tiden efter andra världskriget har varit i händerna på ett antal större nationer och banker. Dessa institutioner har av våra medarbetare för närvarande tvingats ge efter. Välsigna allt och låt det bli känt att Anden har rört på sig och att Ljuset vuxit sig starkare! Födelsen av ett nytt finansiellt system håller på att visa sig. Detta kommer att ge er ett stort välstånd och avlägsna de bojor som smitts genom den personliga skuldens plundringar. En ny metod som förflyttar er till en värld som ligger bortom pengar har i all barmhärtighet börjat. Den här världen kommer att göra er redo för er välsignade omvandling till fullt medvetande.

Ända sedan ni försattes i begränsat medvetande och sen kommit i händerna på de mörka, har ni fallit offer för hat, splittring och krig. Era förfäder berättade dessa sorgliga berättelser för oräkneliga generationer tills de verkade vara normen. Ni är fyllda med Himlens Ljus och Kärlek. Ert öde är inte att lida i onödan i det mörkas manipulativa händer. Snarare är det att åter växa in i Ljuset och befrias från ändlös misshandel. Ni kommer då att inse er kraft och använda vår övervakning till att driva på er in i Ljuset och acceptera den stora gåva som ni för närvarande tar emot genom gudomlig nåd. De som har arbetat så flitigt är mycket glada över att deras heliga uppdrag ger er möjlighet att bryta er fria från de mörkas avskyvärda klor. En tid med festligheter kommer. Var välsignade och redo att ta emot dessa härliga, heliga händelser!

Vid den rätta gynnsamma tidpunkten är vi redo att ägna oss åt er och ge er många insikter, vilka bäst kan styra er i er slutliga vandring in i fullt medvetande. Denna galaktiska händelse kommer att ge er ett antal speciella förmågor. Du behöver någon som tilldelats just dig som lätt kan överbrygga din förflyttning in i en ny och mycket spännande verklighet. Vi gläds åt det som nu sker med var och en av er. Denna sista härliga slutspurt kommer att ge dig en mängd information om vem du är och varför du finns här. Detta görs för att låta dig bättre förstå det som nu sker med Lady Gaia och hur du kan hjälpa henne att skydda de otaliga ekosystem som lever både på och inom henne. Den här informationen kommer att göra dig redo för återföreningen med dina andliga familjer och rymdfamiljer. Gläds därför och sjung gudomliga hosiannarop till Himlen och till vår helige Skapare! Halleluja! Halleluja!

I dag gav vi er en kort översikt över det som utspelas runt omkring er. Var välvilliga och var beredda på att acceptera det som så underbart har getts till er. De förändringar som sker är bara föregångare till vår ankomst och er formella omvandling till fullt medvetna LjusVarelser! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge