Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 11 mars 2014

Sheldan Nidle - 11 mars 2014

4 Chicchan, 8 Ceh, 10 Caban

Dratzo! Vi återkommer med mycket att berätta! Under de senaste veckorna har händelser börjat manifesteras. Dessa händelser är nyckeln till ert globala välstånd och omfattar en rad valuta-revalveringar som en förberedelse inför en mycket förväntad global valutajustering. Denna kommer tätt inpå att följas av en världsomfattande återgång till en guldmyntfot. Alla dessa åtgärder kommer att innebära slutet för det privata holdingbolag som ni känner som U.S. Federal Reserve Bank. Nedläggning av den enheten kommer att skapa en anledning att avsluta "Federal Reserve Sedeln." Detta är förberedelser inför att införa nya regeringsformer för Amerika och världen. En annan viktig vändpunkt utgör leveransen av Greve Saint Germains World Trusts "välståndsfonder." Dessa händelser blir det som gör ett formellt avslöjande av vår flotta möjlig, och vi ser på dessa händelser med vetskap om att första kontakt drar sig allt närmare för varje dag. Våra masslandningar är bara början på era sista steg innan er stora omvandling till fullt medvetna LjusVarelser.

Landningarna låter er möta era mentorer. Var och en av dem är fullt utbildad och redo att hjälpa dig att framgångsrikt gå över till fullt medvetande. Det första du behöver göra är att utveckla en djup tillit till din mentor och starta en process som förändrar många av dina innersta övertygelser. Detta kommer att låta dig upptäcka mycket om ditt nuvarande och dina tidigare liv, som du för närvarande inte har kunskap om. Den här resan omvandlar din syn på dig själv och ger dig en djup förståelse för det som ligger framför dig. Det är viktigt att du förstår vad som hände under det här livet och hur dina olika tidigare liv påverkar det. Detta kan leda till en rad djupa samtal med din mentor och dina himmelska beskyddare. Varje person har ett livskontrakt och du behöver börja inse vad det innebär. Utifrån dessa data kan du skapa en grund för det du ska bli. Den här informationen kan bättre förbereda dig inför den tid då du går in i din egen LjusKammare.

När du kommer in i vår värld blir du en del av det stora galaktiska mänskliga kollektivet. Denna mycket sammanlänkade levande enhet omfattar oss alla. Vi arbetar hela tiden tillsammans för att utveckla den gudomliga planen för mänskligheten och den här stora Galaxen Vintergatan. Den här galaxen existerar på många interdimensionella nivåer. Ni har även Himlens oändliga energier att använda er av. Således har du förmågan att finna kreativa lösningar på varje problem du stöter på. Det är detta ständigt växande "träd" som ni kommer att använda er av. Vi kommer därför bara som katalysatorer för att snabba upp er förflyttning tillbaka till fullt medvetande. Himlen kände att ni behövde ett speciellt moment för att hjälpa er förändra er omgivning och, längs vägen, hjälpa er lösa en rad personliga frågor som hade potentialen att fördröja er förflyttning in i ett högre medvetandetillstånd. Slutligen fanns det mörka inslaget i er värld som fortfarande hade potentialen att blockera den här förflyttningen till fullt medvetande. Vi har nu helt undanröjt denna avskyvärda möjlighet.

En av de saker som vi redan visste var hur detta mörka inslag hade planerat att behålla sin makt över er. Ända sedan Atlantis undergång har denna grupp, som först leddes av Anunnaki och sedan av en speciell sammanlänkad grupp av människor, planerat att bryta de dekret som Himlen gett dem för årtusenden sedan. Vår uppgift var från början att i hemlighet hjälpa er komma ihåg något om ert ursprung. Detta gjorde vi genom att föra många av er till speciella platser när Anunnaki avslutade era tre "Gyllene Tidsåldrar". Senare hjälpte vi till att välja och skapa förutsättningar som tillät en mängd Uppstigna Mästare att kämpa sig fram. Vi hjälpte även många av era Avatarer att skapa grunderna för de flesta av era moderna "religioner". Anunnaki och deras hantlangare skrev om alla dessa religioner. Resultatet är ett uträknat hopkok som gjorts för att föra in splittring, misstroende och en allmän upprördhet bland anhängarna till var och en av dessa speciellt omformade grupper. Detta kommer inom kort att rättas till genom era Uppstigna Mästares lektioner.

Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här tiden markerar en övergångsperiod för hela mänskligheten. Vissa gärningar kan ta längre tid att genomföras med framgång, och ett antal av dem befinner sig nu i ett tillstånd av nåd. Framgångsmönster växer fram och vi hyser inga tvivel om att dessa snabbt ska bli klara. Våra heliga medarbetare har arbetat hårt för att komma fram med dessa skeenden till er. Allteftersom kungörelser om valutan läggs fram, inse att slutresultatet blir en storslagen helomvändning av hur det jordiska styret fungerar. Graden av korruption och oärlighet inom hela toppskiktet är verkligen häpnadsväckande. Detta tarvliga ämbetsbrott kommer att förändras. Nya regler kommer att föras in och de som tagit del i detta illegala bedrägeri kommer att möta sitt rättvisa öde. En ny dag fylld med välstånd, frihet och verklig demokrati kommer att vara normen. Den här nya verkligheten kräver ert fulla deltagande.

Den nya regeringen behöver er medverkan för att stödja distributionen av en otrolig teknologi som utvecklats under de senaste etthundrafemtio åren. Denna beslagtagna utrustning kan snabbt rensa upp Gaias miljöer och ge den rikedom som mänsklighetens olika samhällen förtjänar. Denna Gudomliga nåd ger möjlighet till att återupprätta det förmyndarskap som mänskligheten samtyckte till, när vi först kom hit för cirka 900.000 år sedan. Vi inom detta heliga klots gudomliga systerskap och brödraskap välkomnar den här förändringen att återigen få vandra längs denna högst utsökta väg. Välsignelser till alla vars fokuserade hårda arbete möjliggör denna helt underbara verklighet. Vi tackar er! Vi visste djupt i våra hjärtan att den här dagen skulle komma! Nu firar vi dess ankomst och förbereder den tid då vi öppet kan tala till er om många viktiga saker.

Var och en av er vet i sitt hjärta vad som skall komma. Mänskligheten har under de senaste 13 årtusendena matats med ett antal förvridna sanningar som utgjort bakåtsträvande uppfattningar hos diverse mörka personer. Dessa halvsanningar behöver nu rättas till. För att göra detta krävs att ni först får en förlorad historia återberättad för er, vilket klargör scenen för våra många härliga överraskningar. Dessa avslöjanden kan kanske chocka er. Vår avsikt är att förklara vad som hände och hur detta relaterar till vad ni nu tror på. Det är dags att erkänna vårt broderskap och se hur vi är tänkta att arbeta tillsammans för att genomföra det gudomliga, och lära oss att älska varandra och den stora varelse som så villigt beskyddar oss, trots det stora antalet överträdelser som vi begår mot henne. Vi älskar Gaia! Vi älskar mänskligheten och vi älskar vår nådefyllda återgång till fullt medvetande! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra budskap om dagens aktiviteter. Den mörka kabalen har nått sitt förutsägbara slut. Våra bröder från Inre Jorden och från hela den här galaxen kommer för att välkomna oss och förbereda oss för fullt medvetande. Vi firar denna tid och förbereder oss för att ordentligt acceptera denna högst älskvärda och kärleksfulla återförening! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge