Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 1 april 2014

Sheldan Nidle - 1 april 2014

2 Cimi, 9 Mac, 10 Caban

Dratzo! Er värld håller på att förändras. Händelser materialiseras som kommer att förändra själva kärnan i det som er värld handlar om. För närvarande befinner ni er på en skuldfylld glob, som styrs av ett mycket mörkt och girigt gäng med hantlangare. Var och en av dem känner djupt att alla deras erövringar kräver erkännande. Dessa mörka individer njuter verkligen av det som deras nuvarande position i samhället har gett dem. Tanken på att behöva ge upp detta ger dem en inre känsla av djup vrede. Våra olika bundsförvanter har fått in dem i ett hörn och ger dem bara ett alternativ, nämligen att kapitulera. Den här verkligheten kan inte längre få vara en verklighet där ett fåtal privilegierade spelar herrar över de många. Ljuset kommer och för med sig en ny dag! Denna nya dag kommer att innehålla en global fröjdetid tillsammans med ett allmänt välstånd. Regeringsmakten kommer att styras under folkets översyn. De stora illegala affärsföretagen och bankerna kommer att upplösas och deras ersättare begränsas enligt allmänhetens önskemål. De gamla tillvägagångssätten kommer snabbt att blekna bort. En ny verklighet kommer att få fäste.

Allteftersom den här nya världen manifesteras, kommer ni att lära er mycket från era Uppstigna Mästare. Ni kommer att upptäcka en ny geografi, som omfattar den Inre Jordens länder. Invånarna i Agartha kommer att presentera sig för er. Mängden med avslöjanden som görs är bara början på det som era nya mentorer ska undervisa er om. Ni kommer snabbt att lära er mycket om fullt medvetande. Vi har levt i detta underbara tillstånd sedan födseln. För ungefär tretton till sexton tusen år sedan gjorde ondskefulla experiment om er till de Varelser med begränsat medvetande som ni är fram till denna dag. Första Kontakt kommer i första hand att avsluta en speciell process som Himlen påbörjade för många decennier sedan. Därför kommer vi för att i Kärlek vägleda er tillbaka till den glädje som finns inom ett fullt medvetande. Sedan kan ni till slut verkligen komma ihåg vem ni egentligen är och varför ni inkarnerade vid den här tiden. Miljarder med mentorer, som vi kallar era nya lärare, kommer att visa er vägen. Varje omgång med instruktioner kommer att bli en katalysator för den vidsträckta potential som nu ligger dold för er.

Det här kommande mötet med oss kommer att innebära en rad dagliga utmaningar för att öppna ert sinne och hjärta inför nya verkligheter. Var och en av oss tillbringade lång tid med att sätta ihop en kursplan som lockar fram ert sanna jag. Ni har utvecklat personlighetsdrag som enbart är formgivna för att få er att överleva. Era trosuppfattningar och till och med era fantasier bygger på denna falska uppfattning om yttre verkligheter. Vi har för avsikt att bräcka upp denna uppfattning och låta er inse vem ni verkligen är. Vi förväntar oss en hel del motstånd från er när ni börjar öppna upp och låter denna verkliga Varelse manifesteras. Djupt begravt inom er finns Kärlek och ett djupt behov av att bli älskade och uppskattade. Ni saknar verklig respekt för era dagliga liv. Detta ska nu förändras. Äntligen kommer ni att tillåta detta ert sanna Väsen att komma fram. Våra noggranna undersökningar och det faktum att vi lätt kan läsa era tankar gör det svårt för er att hålla kvar er gamla personlighet. Ni kommer att njuta av era nya friheter och ert välstånd, men ni kommer även att konfronteras med oss på ett mycket kärleksfullt sätt.

Mental och känslomässig tillväxt är en nyckel till att höja medvetandet. Grunden är Kärlek. Era sinnen och er visdom är vägvisarna till det ni vet är sant. Vi konfronterar genom att använda de verktyg som finns inom flytande dynamik och använder dessa för att bygga upp en lugn insikt hos er om vem ni verkligen är. Detta utvidgas allteftersom ni växer i detta Ljus, allteftersom ni känner verkligt stöd och verklig empati för ert sanna jag. För länge sedan, i er tidigaste barndom, lät ni detta gömmas djupt inom er när ni insåg vad som krävs för att överleva i den här nuvarande verkligheten. Vi har för avsikt att omvandla den här grundläggande uppfattningen och förbereda er inför fullt medvetande. Var och en av er är ett kärleksfullt, omtänksamt och dyrbart Väsen. Den förklädnad som ni sätter på er behöver tvättas bort och er verkliga personlighet slutligen avslöjas. Ni går alla igenom den här processen under era tre första år i livet. Detta kommer nu att förändras och den del som lätt kan acceptera er förändring till fullt medvetande framhävs. Detta är vad kontakt verkligen handlar om!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag med ett budskap om Kärlek och Ljus. Amerika står vid ett stort stup. För årtionden sedan fick hon chansen att återställa globen från mörker till Ljus. Denna nya frihet skulle föra in ett enormt välstånd för alla. Denna möjlighet slösades bort av dem som, alltsedan Amerikanska Revolutionen, outtröttligt arbetat för att underminera själva fundamentet för denna nations existens som den beskrivs i Självständighetsförklaringen. Det här ledarskapet mördade Lincoln, bildade en de facto regering byggd på girighet och tyranni, och efter andra världskriget skapades ett "kallt krig" som höll den här nationen och världen strängt kuvade av ett mörker, som var så djupt att det nästan lyckades i sina avsikter. Inte desto mindre steg Ljuset, och dess djupa glöd kommer att ta bort detta mörker. Himlens heliga Kärlek fyller den här världen med en ny väg, och dess anhängare kommer att presentera er för en ny verklighet!

Detta heliga Ljus ska först ge er ett nytt välstånd i kombination med en ny ekonomisk verklighet. Den här verkligheten kommer att ta fram ett nytt regeringssätt. De som tjänar det mörka måste nu samlas in och föras undan alltmedan en ny verklighet formas omkring er. Våra medarbetare och deras nya allierade arbetar för att föra fram denna stora gåva av frihet och personlig suveränitet. Alla kräver ni frihet. Med detta menar jag ett tillstånd ovanför överlevnad och hälsa, och som låter er tänka klart och tillämpa ert hjärtas undervisning i era liv. Vi har mycket att göra och vi kommer att göra detta gudomliga arbete tillsammans. Ni kommer att ha tillgång till all den teknologi som ni behöver för att förvandla er världsomspännande miljö. Vi kan vandra fritt bland er och undervisa er om den här världens själva natur. Alltför länge har ni blivit ledda av en mörk auktoritet som förlitat sig på lögner och halvsanningar för att dagligen manipulera er.

Nu kommer ni att höra och se sanningen! Det är dags att avslöja en värld som det mörka dolt för er. Alltmedan det mörka glider ur synhåll, äger det knep för att behålla er. Var visa, mina välsignade Barn, och sök endast Ljuset. Håll er borta från dem som använder rädsla och tyranni för att kontrollera er. Var starka. Kärlek och Ljus är en stor kraft hos Anden. För in denna gudomliga energi och tillåt att många bryter igenom det mörka och får en ny verklighet. För århundraden sedan föddes friheten här (i USA) inom ett speciellt flöde av ord och tankar. Den ursprungliga avsikten med detta dokument kommer att framgå för alla. Det är en grund, en helig plan. Använd det för att bilda regering och klokt uttrycka er personliga suveränitet. Denna exceptionella tidpunkt kommer att frambringa denna underbara dröm och avsluta er karantän från era medmänniskor, både inom och omkring er. Hosianna!

I dag drog vi oss närmare en ny värld. Vi använder våra storslagna kollektiva energier för att manifestera en ny verklighet. Vi ger fritt fram för dem som har arbetat flitigt med att skapa en ny värld fylld med Ljus, Kärlek, frihet och välstånd. Tiden kommer för förändring och en stor återförening med hela mänskligheten! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge