Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 25 februari 2014

Sheldan Nidle - 25 februari 2014

3 Batz, 14 Zac, 10 Caban

Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket händer runtom i er värld. Den mörka kabalen kämpar för att behålla sin makt och inser att deras ansträngningar är förgäves. Ljuset, som här representeras av urgamla familjer och ett flertal heliga hemliga sällskap, har framgångsrikt gjort anspråk på det mörkas rikedom och makt. Detta lagliga angrepp får stöd och hjälp från oss. Vi kommer för att avsluta det mörkas oheliga omättlighet och för att föra in en ny tid, fylld med välstånd och med er befrielse från de avskyvärda förslavande handlingar som begåtts mot er av det mörka. De Uppstigna Mästarna, som handlar i enlighet med Himlens gudomliga dekret, har fastställt på vilket sätt det mörka ska kapitulera för Ljuset. Den här processen pågår och närmar sig sina första större milstolpar. Det främsta instrumentet för att hålla er i slaveri är tillgångar, och då framför allt den där högst förskräckliga uppfinningen, "fiat pengar" (pengar utan täckning). Denna lömska uppfinning har under århundraden skapat onödig inflation och manipulerande panikattacker eller "krascher”. Varje gång berikar dessa vidriga manövrer i hög grad kärnan inom den mörka kabalen och skapar samtidigt skeenden som ytterligare förstärker och ökar deras ökande makt.

Resultaten av dessa manipulationer ledde till krig, död och splittring. Vi befinner oss mitt uppe i slutfasen för denna märkliga karusell och ersätter den med en gudomlig stabilitet, som låter er tydligt se vad som är verkligt och vad som inte är det. Allteftersom ni börjar utvidga den här processen till att omfatta de underverk som Gaia och hennes fantastiska ekosystem utgör, upptäcker ni ert sanna syfte med att vara på Jorden. Ni är en speciell Varelse som är tänkt att vara en ständigt Kärleksfull mellanhand. Ni har förmågan att rätta till de saker som hotar dessa ekosystem och ställa de saker till förfogande som faktiskt kan hjälpa varje varelse som vistas på den här jorden. Dessutom är ni på väg att återupptäcka era bröder och systrar i Inre Jorden. Inre Jorden är i verkligheten en femdimensionell värld. Det är dit ni ska återvända och återta den fullt medvetna människans speciella mantel. Sanningen i detta vibrerar nu i varje cell i er kropp. Vi finns här för att hjälpa till i den här processen och för att under Himlens ledning förändra er nuvarande besvärliga verklighet.

Denna omvandling börjar med stora förändringar i era fysiska, mentala och emotionella kroppar, och slutar med en andlig omvandling som tar er tillbaka till fullt medvetande. Det mörka inser detta. Ändå kan man inte få sig till att ge upp den makt som de har kontrollerat under årtusenden. Genom den förfärliga situation som denna grupp för närvarande befinner sig i lirkas den här makten för närvarande loss ur deras händer. Det mörka försöker finna nya källor till rikedom och på något sätt slingra sig ur sin nuvarande mardröm. En process pågår som tvingar dem att gå nerför en väg som leder till ett mycket högt klippstup. Som fjäll-lemmlar kommer de snabbt att hoppa över stupet ner i en farlig avgrund. Det är då vi kan installera den frihet och det välstånd som är ert verkliga öde. Det är då Disclosure (avslöjandet) sker och vi kan landa öppet över hela er värld. Det kommer snabbt att leda till en ny verklighet och en allmän återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer.

Till och med nu medan vi talar inträffar händelser vilka utgör början på den process som vi här har beskrivit. För att få den här världen på rätt köl måste vi tvinga fram en återställning av världens valutor och snabbt följa upp den med en återgång till ett ädelmetall-baserat system. Inberäknat i detta finns en omstrukturering av hur den finansiella världen fungerar internationellt. Dessa positiva korrigeringar kommer att utgöra grunden för frisläppandet av välståndsfonder och teknologier, och detta kommer att starta en omsvängning av den kriminella nedsmutsningen av miljön som den mörka kabalen och dess många underhuggare bär ansvar för. Dessa händelser förebådar det ögonblick då de Uppstigna Mästarna äntligen offentligt kan tala fritt om ett antal viktiga punkter som påverkar de flesta av era grundläggande uppfattningar. Deras lektioner kommer att förbereda er för våra mentorer och deras samtal med er om vägen till fullt medvetande, och för invånarna i Agartha som kommer att visa sig och förklara vem ni egentligen är och vad som Himlen förväntar av er.

Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vår älskade Moder befinner sig mitt uppe i stora fysiska förändringar. Gaia förbereder sina riken på ytan inför den stora förändringen! Den skönhet som snart kommer att manifesteras välsignar mänskligheten. Vi ser nu hur de mörka resignerar inför det faktum att det för närvarande sker ett maktskifte. Pengar har länge varit kärnan i deras handlande. Våra medarbetare tar det här verktyget från dem. Det som följer efter detta valutaskifte är en återgång till valutor med ädelmetall som grund. Detta eliminerar de olika knep och system som används av det mörka för att manipulera deras många valutor. Det införs även en rad nya bankregler som förhindrar flera "knep" som dagligen används av de stora internationella bankerna. Dessa föregår det faktiska frisläppandet av välståndsfonder och uppkomsten av ny regering och regeringsform. Detta nya styre kommer att göra scenen klar inför en allmän återkomst av Allmän Civilrätt (Common Law).

Medan allt detta pågår, kommer ni att ta emot era nästa steg i er fysiska förvandling till fullt medvetande. Era chakran i huvudet ska förberedas inför införandet av två nya chakran. Detta kan leda till ökad huvudvärk, allmän dimsyn och olika grader av obalans och illamående. Andra svårigheter kan innebära allmän trötthet och större minnesbortfall. Dessa talrika symtom är tillfälliga. Så snart de olika delarna är på plats, kommer dessa symptom gradvis att försvinna. De medicinska teamen kan sedan "starta om" (reboot) din hjärna så att du får en större förmåga att minnas händelser och lösa de mentala problem som du ställs för. Vi säger detta för att göra dig ordentligt redo inför det som är på väg att inträffa. Vi kommer alla att ge er lektioner efter att ett nytt styre har installerats!

Dessa nya lektioner är grunden för att rätta till det som det mörka har matat er med under de senaste årtusendena. Fullt medvetande kommer att ansluta er till Gaias och mänsklighetens Akasher-krönikor. Ni behöver en historisk kunskap om vad som egentligen har skett sedan er nuvarande minnesförlust. Anden kräver att Sanningen blir känd och spridd bland er. Detta är ett av alla våra ansvarsområden vad gäller er. Ni behöver få tillgång till den här världen och avgöra vad som är bra, vad som är relevant eller bara behöver förkastas. Vi behöver etablera vårt kollektiva utvecklingsteam och förbereda er på alla tänkbara sätt inför fullt medvetande. Dessutom behöver ni bli medvetna om Agartha och om ankomsten av er andliga familj och rymdfamilj. Denna storslagna återförening kommer att välsigna och förändra den här världen. Den görs för att ni ska kunna skapa ett verkligt galaktiskt samhälle! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag har vi behandlat dagens händelser! Mycket sker nu för att få det mörka och dess bläckfiskliknande sammanflätning av underhuggare och likasinnade institutioner på fall, så att åtgärder för att ge er välstånd och nya styrelseformer kan manifesteras! Vi lever sannerligen i en tid av underbara och Himmelskt inspirerade händelser! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge