Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 18 februari 2014

Sheldan Nidle - 18 februari 2014

9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi är tillbaka! Ett antal händelser sker i hemlighet. Kabalens avsikt är att ignorera oss och tvinga fram någon sorts vedergällning. För några dagar sedan ledde detta till en sådan åtgärd. Dessa oärliga rackare vägrar absolut att förändra korruptionens och omoralens struktur. Det är en taktik som speglar hur regeringar fungerar och hur de som har kontroll blir rikare och rikare. Man kan lägga märke till ett generellt förakt för massorna. Kabalens vanor och uppfattningar sitter ingrodda i dem från den tid då de haft en viktig position i denna makthierarki. Det finns nu en motaktion som bokstavligen klämmer åt dem och pressar fram ett helt annorlunda resultat. Den fulla omfattningen av deras korruption och arrogans kan inte helt förklaras, och de kommer att fångas i sin egen fälla. En process kommer att sättas i gång som möjliggör att ett stort välstånd omfördelas till er. Våra kontaktpersoner arbetar hårt för att införa en högst välbehövlig uppsättning protokoll, som snabbt kommer att leda till en global valutaomställning.

Valutaomställningen är en naturlig process för att införa en fast överenskommen värdenivå mellan världens nationer. Denna ger en grund för global handel, och i slutändan till början på en operation som planeras leda till ett penningsystem som stöds av ädelmetaller. Inberäknat i denna omställning finns användningen av nya bankregler som "Basel III." Denna förändrade struktur kommer att stödja distributionen av olika välståndspaket. Avsikten är att reformera det nuvarande systemet med "rika och fattiga" (the ”haves and have-nots”) och ersätta det med ett välstånd som får global spridning. Det gamla systemet med inkomstbeskattning behöver förändras. En skuldavskrivningarnas jubeltid kommer att deklareras och det gamla korrupta systemet går då i sin grav. Det nya systemet kommer att göra om jordklotets infrastruktur och skapa en ny grund, som utnyttjar en nu undertryckt teknologi. Denna teknologi kommer senare att ökas ut med våra utomjordiska apparater. Då kan er värld förflytta sig ut ur sitt nuvarande teknologiska dilemma och förbereda sig inför ett nytt medvetande.

Vår ankomst kommer att bli en vattendelare för er, och vi kommer att presentera en mängd trosuppfattningar och teknologier för er. För närvarande har ni möjlighet att lösa era energi- och vattenkriser och inrätta en metod som låter varje individ att faktiskt "lagstifta" för sitt respektive land. Utbildning blir sålunda den avgörande nyckeln till er närmaste framtid. En god lärare blir en mycket värdefull resurs. Denna resurs, som för närvarande är begränsad, kan utökas kraftigt genom användningen av Internet och spridningen av avancerad digital teknik. Dessa teknologier kan ge en snabb spridning av läskunnigheten och föra in ett enormt informationsbibliotek. Detta kommer att bli grunden för medvetande-baserade nervstråksliknande nätverk som snabbt kommer att ersätta det datorbaserade Internet. Den här introduktionen av tidigare okända teknologier kommer att leda er till att upptäcka ert utomjordiska ursprung. Först och främst kommer ni att börja förstå varför ni skickades hit. Detta kan göra våra presentationer mycket lättare för er att acceptera.

Den här processen är ett sätt för er att med lätthet återgå till fullt medvetande. Ni representerar en rad sammanflätade generationer inom mänskligheten som valts ut av Himlen inför denna första kontakt. Vi visste detta och förstod från början att den här kontakten skulle ske under ledning av Himlen och hennes jordiska sändebud. Denna procedur tog nästan 25 år att påbörja formellt. Vi håller alla på att börja lära oss om varandra och börjar precis se hur vi ska samverka. Disclosure (avslöjandet), som är redo att sätta igång, är helt enkelt ytterligare en viktig del i den här processen. Precis innan en stor katastrof skulle göra er förintelse oundviklig håller ni bokstavligen talat på att vakna upp. Vi kommer för att ändra på denna allvarliga möjlighet och återbörda er till Ljuset. Det som nu sker är den formella början på Himlens skarpa svar till det mörka, och fullföljandet av en helig profetia som först uttalades av ärkeängeln Michael för nästan en tidsålder sedan. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Halleluja! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med goda nyheter! Skeenden pågår nu som kommer att offentliggöra inslag som säkrar er välfärd och manifesterar ett nytt styre. De som vill behålla det nuvarande gnisslande systemet har förlorat, eftersom deras bundsförvanter tar parti för det nya monetära och finansiella systemet. De nya valutorna, de som baseras på guld, och de nya internationella bankreglerna skapar grunden för att i två steg frisläppa välståndsfonderna. Dessa operationer kommer att tvinga den nu gällande lagstiftningen att föra in de olika bestämmelserna inom "NESARA" (Övers. anm: National Economic Security and Reformation Act, en amerikansk lag som skall införas om samhället är i gungning.) Dessa regler kommer att förorsaka en domino-effekt och förändrar regeringsformen och återlämnar den till folket. I denna miljö kommer regeringen att hjälpa Ljuset och tillåta att ett formellt avslöjande (disclosure) sker. Den här nya miljön kommer även att låta oss påbörja en rad lektioner över hela världen som behandlar era mest bevarade uppfattningar.

Livet i er verklighet bygger främst på en mörk logik som har varit ganska framgångsrik med att blockera hjärtats vägar. Anden är så viktig och avgörande för vem du är. Vårt råd och vår hjälp handlar först om att återställa Andens sanna vägar och lära er om det som ligger framför er när ni fysiskt återförenas med Himlen. Detta nya samhälle bygger på personlig suveränitet, frihet och välstånd. Det är fyllt med ansvarsområden som kommer att stå helt klara för er, allteftersom ni börjar leva i denna nya värld. Det här nya livet kräver att vi ger er en mild men ändå sanningsenlig exponering inför det som ni kommer att möta. Vår främsta uppgift är att vägleda er och att övervaka det som Himlen förväntar sig av er. Denna nya värld grundar sig på att ni framgångsrikt utför era gemensamma ansvarsåtaganden. Till en början lämnar därför detta mycket att lära er om hur denna nya inre verklighet fungerar.

Ni börjar inse det ofantliga i det som förväntas av er. Alla de inledande fysiska förändringarna åtföljs av förändringar inom ert medvetande. Således förändras det ni känner eller tror om den nuvarande verkligheten. Dessutom finns bland dessa känslor en skenbar känsla av långsamhet, med vilken denna verklighet förändras. Detta har orsakat en del frustration. Tänk på att Himlen faktiskt har en plan. Var redo att agera när det är lämpligt och inse att även detta snabbt kommer till ett rättmätigt slut. Händelser är på gång, som vi tidigare sagt. Dessa händelser kommer att förändra hur rikedom och makt distribueras i den här världen. Det mörkas inflytande håller på att minska och möjligheterna att kasta det i soptunnan följer planen. Ni behöver inte vänta mycket längre innan hela det mörkas galenskap är borta! Huzzah! Huzzah! Huzzah!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Mycket är nu klart att ske. Var beredda på och förvänta er att stora saker ska inträffa. Den värld som ni länge har känt till börjar falla sönder. Nya valutor och nya regler är redo att börja manifesteras, och detta kommer snabbt att leda till ett nytt styre! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge