Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 11 februari 2014

Sheldan Nidle - 11 februari 2014

2 Caban, 0 Zac, 10 Caban

Dratzo! Den verklighet som ni lever i håller snabbt på att förändras. Den mörka kabalen inser att de sista dagarna med kontroll har kommit. Den stora omfattningen av daglig manipulation via deras subventionerade media fungerar inte längre. De stora banker som den här kabalen driver befinner sig i kris och en kritisk punkt har uppnåtts. Alla deras fördröjningsknep kan inte längre påverka den liggande ordern om förändring och den är på väg att köra över dem. Dessa skojare har slevat i sig ur tråget med sina orättmätigt erhållna tillgångar, och deras vidriga handlingar är redo att få dem på fall. Det nuvarande valutasystemet fungerar inte längre och är i desperat behov av översyn. Dessutom behöver världsbanken och finansen ett nytt regelverk. En internationell ekonomisk kollaps närmar sig. Åtgärder är igång för att ändra på detta. Tidpunkten för allt detta ligger nära. Resultatet blir ett snabbt sönderfall av det här giriga huggormsboet. Världens finanser befinner sig bokstavligen i kaos och det aktuella tillståndet för de flesta människor på ytan är nu i stor fara. Alla våra grupper med jordiska medarbetare arbetar hårt för att råda bot på detta högst prekära läge.

Lösningarna baseras på en global valutaomställning och dess band till förvaringsställen med hårdvaluta och på nya bankregler. Verksamheten behöver först tömma kabalen på dess stora inflytande och tvinga fram nya regler på verksamheten inom alla deras banker, regler som upphäver mängden av oegentligheter. Denna process kommer att tvinga de nu kabalstyrda regeringarna att erkänna nya herrar. Dessa nya herrar, våra jordiska bundsförvanter, har för avsikt att helt schasa bort de mörka från sina nästen och arrestera dem. Genom att göra detta låter vi Ljuset ge våra skyddslingar det välstånd och beskydd de behöver. Den mörka kabalen kämpar med "näbbar och klor" och ser tydligt att deras förhalningstaktik nu är till ända. Vi ber er att klart och tydligt ta ställning för att dessa högst nödvändiga händelser nu förverkligas. En obalans som gynnar oss håller på att ske. Låt oss tillsammans få denna högst beklagliga historia till ett välkommet avslut! De på er värld som tjänar Ljuset har tagit dessa skurkar i kragen. Förändringens tid är nu!

Vi har på er jord gjort konkreta överenskommelser med många inom rättsväsendet och med de militära delarna inom era regeringar. Dessa modiga och omtänksamma individer är redo att agera och slutföra det som vi möjliggör. Ljuset har tidigare varit så här nära och inte kunnat knyta ihop säcken. Den nuvarande uppgiften är att låta tidigare handlingar vara erfarenheter som förhindrar några fler allvarliga, ovänliga handlingar från det mörkas omoraliska ledarskap. Ta er den här stunden och ge uttryck för ett mycket positivt resultat. Ljusets krafter är redo att agera och önskar ett framförande som backas upp av ert moraliska och andliga stöd. Kom samman och visa ert entusiastiska stöd. Vi agerar snabbt för att skära bort den girighet som har försenat de aktioner som tydligt förändrar karaktären på hur ert globala samhälle fördelar sitt välstånd. Många uråldriga sällskap hängivna era Uppstigna Mästares mission är nu redo att krossa det mörka genom att exponera deras stora ekonomiska brister. Tiden är verkligen mogen för förändring!

Vi kommer nu till den springande punkten i detta meddelande! För länge sedan vände sig ett storslaget land till det mörka och den efterföljande girigheten ledde till dess undergång. Alltsedan den dagens kaos har ni varit i händerna på en samling mörka asätare som vill behålla sin auktoritet för alltid. Ögonblicket när deras orättmätiga styre ska upphöra är fastlagt. Resultatet av denna händelse kommer att bli er formella frigörelse från ett medvetandetillstånd som fört med sig ert slaveri, er undergång och död. Denna förödande miljö ska omvandlas. Ni ska få möta er fädernefamilj och hälsa era andliga släktingar tillbaka. Den fysiska slöja som omger er kommer att lyfta, precis som den primära minnesförlusten kommer att blekna bort. Dessa åtgärder kommer att göra det möjligt för er att ingå överenskommelser om att skapa en ny stjärnnation och introducera oss bland er. I den här nya verkligheten kommer ni att få tillbaka er suveränitet och verkligen lära er hur det fysiska och Himlen kan arbeta tillsammans för att utveckla Skaparens gudomliga plan! Dessa händelser kommer att slunga er ut i en ny värld fylld med nya ansvarsområden!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer vid en mycket kritisk tidpunkt i våra åtaganden. De personer som vi instruerat under århundraden arbetar nu hårt för att pressa de mörka och tvinga dem att äntligen öppna dörren till ert välstånd. Himlen fungerar genom ett antal mycket moraliska regler. Med hjälp av dessa regler och med vissa tekniker som dessa välsignade rått oss att använda, har vi nått början på en speciell period som kommer att få det mörka att ge efter vid rätt tid. Därför arbetar vi avsiktligt med en viss intensitet. Vi uppmanar er att stödja detta genom att använda ert samlade och koncentrerade Ljus för vår räkning. Använd gemensamma meditationer och böner för att hjälpa oss i vår strävan. I grund och botten är vi Alla Ett! Vi samlas nu för att pressa det mörka och likt Röda havet dela på det. Låt välståndets flöde börja och låt den nya verkligheten manifesteras! Tillsammans är vi välsignade barn! Oövervinnerliga!

Det som är redo att ske går i riktning mot ett nytt regeringssätt. För över två hundra år sedan skrevs ett dokument som var tänkt att starta en revolution och rikta in energierna på framgång. Denna revolution inom mänsklig frihet och suveränitet stoppades tillfälligt av det mörka. Tillsammans ska vi avsiktligt marschera till själva kärnan i denna smittohärd och avfärda den från den här världen. Denna tappra handling kräver ert tacksamma deltagande. Många andra genomför särskilda åtgärder som bara är upptakten till det som ska följa! Denna final, denna sluthändelse behöver ert fulla och obetingade godkännande. Var redo! Delta och lägg glatt era högst välkomna energier till denna välsignade blandning! Vi agerar högtidligt i den Allsmäktiges namn och i hela Mänsklighetens namn. Den här världen är döpt av Ljuset och förs över till ett land fyllt av glädje, välstånd och en Gudagiven suveränitet för Alla!

Det som väntar är en slutgiltig resa tillbaka till odödlighet, inte bara för er Själ, utan även för friheten i ert land och visdomen att förstå själva naturen hos det Gudomliga Ljuset! Denna heliga låga kommer att rena oss alla när vi som en förenad Själsgrupp återvänder till de uppgifter som gavs oss när vi först landade på denna högst värdefulla glob! Vi ska återförenas med våra heliga bröder och tillsammans skapa en ny nation bland stjärnorna i den här galaxen. Det Gudomliga syftet kommer nu att bli känt och utövas. Det mörkas regeringstid är slut. Vi omvandlar noggrant och moraliskt det mörkas styre. Tidpunkten för allt detta är verkligen över oss! Bedöm inte detta genom det mörkas pålurade verklighetskänsla, utan genom Himlens. Medan vi går in i detta heliga möjlighetens fönster låt oss veta i våra sanna Hjärtan att vi inte är ensamma och att en högst magnifik värld håller på att manifesteras. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag gav vi er lite mer information om den nuvarande tiden. Vi gör detta för att be om din hjälp. Meditera i din Kärlek och i ditt Ljus. Använd din underbara Avsikt. Sänd den i kärlek till oss och till hela mänskligheten. Låt Gaia känna denna Kärlek och se detta storslagna Ljus. Vi lämnar er i glädje och i den Allsmäktiges evige Ande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge