Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 4 mars 2014

Sheldan Nidle - 4 mars 2014

10 Etznab, 1 Ceh, 10 Caban

Selamat Bratzo! ("Var tillfreds" på Sirius språk) Vi kommer nu tillbaka med en del nyheter. RV-frågan (revalveringen av världens valutor) fortsätter att gå framåt allteftersom ett antal nya valutor är redo att släppas och bli konvertibla (be issued and exchanged). Detta är ytterligare ett tecken på att den mörka kabalens makt är på tillbakagång. På en annan front har man fått godkännande av de slutliga formuleringarna i de nya internationella bankreglerna. Dessa nya regler kommer att leda till utredningar vilka ger regeringarna underlag för att lösa upp de illegala stora bankinstitutionerna, institutioner som skapat ett världsomspännande bedrägeri under perioden efter andra världskriget (1945 - 2013). Deras på girighet baserade manipulationer och de resulterande mörkläggningarna var den verkliga orsaken till alla "krig" som utkämpats under denna tidsperiod. För närvarande håller en bred uppslutning av regeringar och strategiskt placerade individer på att juridiskt bevisa detta bedrägeri och skaffa fram de nödvändiga bevisen för arresteringar och en upplösning av många banker. Detta kommer att accelerera allteftersom nya regeringar tillträder och välstånds-programmen börjar fördelas. Denna rad med åtgärder är dock bara en början.

Den globala fröjdetid som följer på framväxten av nya styressätt kommer att sopa bort både gamla och nya personliga ekonomiska skulder och bereda väg för ett allmänt välstånd. Denna omfördelning av rikedom kommer att kopplas samman med tills nu undertryckta teknologier och förse er med medel att reparera de många svårartade intrången i er levande värld. Dessa åtgärder kommer även att rena er luft och hjälpa till att rena era förorenade hav och kontinenter. Ni kan sedan gå samman och verkligen utveckla det som fred och globalt samarbete kan förse er med. I kölvattnet på allt detta ligger disclosure (avslöjandet). Vi kommer att ge er ännu fler anledningar till att samarbeta och börja riva ner de saker som länge särat er. Era Uppstigna Mästare kommer i sina lektioner att ge ytterligare exempel på betydelsen av dessa olika åtgärder. Tillsammans är ni ett team som lätt kan lösa alla de omedelbara problem som möter er såsom ett enat folk. Ni kan sedan helt och fullt uppskatta gångna tiders underverk inom Lemurien och Atlantis.

Atlantis hade i sin kärna ett antal trosuppfattningar som till slut skulle leda till hennes undergång för cirka tretton tusen år sedan. Det finns dock en del gott mitt i allt detta mörker. Ni är barn av båda dessa forntida samhällen och ni kommer snart att återförenas med dem som överlevde förstörelsen av Atlantis och lära er många saker som ni för närvarande inte begriper. Dessutom kommer ni att lära er från den visdom som samlats i Agartha. Dessa påverkningar kommer att ge er en storslagen insikt i er historia att läggas till de underbara lärdomar som kommer att förmedlas av era Uppstigna Mästare. Vi kommer även att lägga till vår egen visdom till denna blandning. Använd det ni upptäcker till att skapa ert eget galaktiska samhälle. Med detta i hamn kan ni sedan gå vidare och så snart ni fullföljer er omvandling till fullt medvetande noggrant planera en agenda. Det här solsystemets nya stjärnnation kommer att få ett stort antal ansvarsområden. Ni kommer att bidra till att säkerställa den galaktiska freden och påskynda Ljusets intåg i Vintergatans galax!

Det som nu sker i er värld är en snabb övergång, som kommer att kasta ut det mörka och låta er bilda en världsomspännande verksamhet som flyttar in den här verkligheten i Ljuset! Det här projektet påbjöds av Himlen och genomfördes av Ljusets olika Syster- och Brödraskap vilka tilldelats den här dyrbara världen. Var och en av dem har, på sitt eget sätt, bidragit med att föra fram program som uppmuntrat många till att modigt sätta igång och konfrontera det mörka. Vi har hjälpt dem genom att säkra hjälpmedel till deras olika aktioner att skapa nätverk som avlägsnar det mörka och dess många hantlangare. De många hemliga sällskapen och urgamla familjerna i både Öst och Väst har dessutom tillhandahållit resurser för att säkerställa den totala framgången för dessa olika sammankopplade aktiviteter. Dessa händelser håller för närvarande på att utformas och är redo att manifesteras. Inom den närmaste tiden kommer ni att se handlingar som både kommer att slå er med häpnad och ge er en djup inre glädje när ni ser hur denna er värld förändras till det bättre!

Halleluja! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje! Händelser inträffar nu som är den verkliga början på en process för att ge er frihet, välstånd och nya sätt att regera. Den här operationen kommer att ge oss möjlighet att börja förklara ett antal viktiga sanningar. I vanliga fall brukar ni inte upptäcka dessa korrekta uppfattningar förrän ni avlider. Ett fullt medvetande kommer att förändra detta och låta er anslutas direkt till det här jordklotets Akasher-krönika och till er egen. Därför behöver ni vara förberedda på de felaktiga uppfattningar ni fått genom Anunnaki och deras jordiska hantlangare. Vårt syfte med en stor mängd föredrag är att fullt ut förklara vad det mörka gjorde, visa er vad som sades, och det sammanhang i vilket det sades. Den här kunskapen kommer att ge er en bättre förståelse för vad som verkligen skedde för så länge sedan. Den visar också att budskapen från Himlen som ges av oss i själva verket är så lika.

Det är viktigt för var och en av er att förstå den absoluta enkelhet, som antyds i dessa budskap. Vi är alla en del av ett kollektivt mass-medvetande. Vi använder våra individuella aspekter till att göra goda gärningar och till ett Gudomligt tjänande. Vi förstår helt och fullt karaktären hos detta kollektiv. Gudomlig Kärlek och Gudomligt Ljus är de speciella ingredienser som våra otaliga själar består av. Varje aspekt innehåller en speciell uppsättning toner. Tillsammans skapar vi en helig harmoni. Denna gudomliga musik är den ni hör i Himlen. I det fysiska utnyttjar vi detta för att harmonisera på ett unikt sätt, ofta kallat "Sfärernas Musik." Varje värld äger sina unika toner. Vi kombinerar dessa för att få fram en melodi som uppmuntrar alla former av förnimmande liv att blomstra. Vi blir välsignade förvaltare för vår hemvärld och för de andra planeterna som utgör en sols planetsystem. Vi ger Kärlek och Ljus till det fysiska.

Ni behöver förändra ert begränsade medvetande och i större skala visualisera vem och vad ni egentligen är. Vår uppgift är att först rätta till de uppfattningar som håller er bundna till er begränsning och sedan förbereda er för att föreställa er en verklighet som en verklighet fylld med Kärlek, Glädje, Frihet och Gudomliga ansvarsområden. Tjänandet är en handling fylld av nåd. Den visar er hur den logik som känns från hjärtat fungerar., Så snart vi accepterat den sanna naturen i vårt tjänande utbildades var och en av oss av Uppstigna Mästare som hade levt länge i denna magnifika verklighet. Vi har nu för avsikt att lära er alla själva kärnan i det som vi kollektivt fått lära oss. Detta kommer att ske varsamt och kärleksfullt. Mycket ska ni lära. Dessa inledande lektioner är bara början. Vår övervakning börjar nu och ska fortsätta att ge visdom och Ljus till våra gemensamma stora bemödanden!

I dag gav vi er en kort sammanfattning av det som nu utspelas. Er värld befinner sig mitt i en allt snabbare omvandling. Ett antal händelser är redo att ske. Dessa är början på den övergång som kommer att låta oss landa och som låter era Uppstigna Mästare ge er en välbehövlig omgång lektioner. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge