Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 25, 2011

January 25, 2011

8 Chicchan, 3 Yax, 7 Ik

Selamat Balik! Vi återkommer för att prata om de många hemliga händelser som förbereds för att komma ut till allmänheten på er värld. Dessa händelser var ursprungligen avsedda att förändra er värld för många år sedan. Det som istället sker är ett långsamt, utdraget slut på den gamla ordningen, till stor del på grund av er världs mörka (före detta) härskares beslut att vid varje tillfälle och med alla medel blockera Himlens påbud. När de inser de konsekvenser det här beslutet har fått ångrar dessa mörkrets invånare nu mycket. De är klart medvetna om de olycksbringande efterverkningar som deras obevekliga sätt att blockera har lagt på lager för dem, och de använder sina krympande maktpositioner för att i sista minuten försöka förhandla fram överenskommelser med våra Jordallierade. Dessa försök att reducera sina domar framförs inför döva öron. Våra Jordallierade planerar att fösa dessa lagöverträdare åt sidan och göra dem maktlösa och oförmögna till att blanda sig i de riktlinjer som kommer att presenteras så snart de tillfälliga regeringarna finns på plats. ”Bankstergängen” och deras affärsvänner saknar helt den moral och karaktär som kommer att vara de nya övergångsregimernas kännemärke.

De nya regimerna kommer att föra in universell suveränitet och frihet istället för de förslavande åtgärder som infördes av de mörka jordiska gunstlingarna och deras före detta bossar, Anunnaki. Det är dags för Sanningen och ett slut på de regelmässiga lögner och den manipulation som har varit modus operandi under de sista 13 tusen åren. Vi inser till fullo hur svårt det har varit för våra Jordallierade att hålla stånd mot dessa sedan länge förskansade mörka mästares rikedom och makt; inte desto mindre har var och en av er fått en gudomlig dispens att lämna denna mardrömsvärld som skapats av det mörka. Vi har varit tvungna att lyssna till dessa mörka kabalers oförskämda protester och påstådda rättigheter, när vi bett dem förklara varför deras gamla förfaringssätt fortfarande används. Faktiskt har det gångna årtiondets fruktlösa möten med dem klart visat att deras hämndlystna och förstockade inställning förblir obeveklig. Nu håller den ökande tysta revolutionen på att snabbt driva dem åt sidan. Den kritiska komponenten i allt detta är förstås vi. Vi inser hur mycket ni behöver en hängiven champion och engagerad mentor, och vi träder in för att förse er med detta.

Dessa trångmål har förändrat denna första kontakt till något som aldrig tidigare skådats: ett uppdrag där den Galaktiska Federationen är både budbäraren inför vad som komma skall och moraliskt ansvarig för genomförandet. I den här rollen lär vi oss hur vi bäst ska relatera till var och en av er och hur vi bäst hjälper våra Jordallierade med att lägga ned det mörkas styre. Den här omvandlingen av Planeten Jorden tillbaka till Ljuset har påbjudits av Himlen och av Lord Surea, och därför har vi tillåtelse att ta till vissa grepp, som inte normalt tolereras av våra överordnade. Därför har vi haft hand om uppdrag på er värld som krävt att vi direkt fört in vår personal mitt ibland er. Vi har därmed följt exemplet från våra kusiner i Inre Jorden, invånarna i Agartha, och placerat nästan 10 miljoner män och kvinnor från vår flotta på er värld, och har i reserv ytterligare nästan 15 miljoner. Vår flotta är enorm och eftersom vi har en underbar grupp av levande Väsen (våra Skepp) tömmer inte denna betydande kontingent av vår personal på er värld våra resurser. Dessa människor är våra ögon och öron på planetens yta och deras feedback förbereder oss för våra framtida uppgifter som mentorer.

Vårt primära mål är att befria er från det förtryck som ni lever under och för att uppnå detta och för att försäkra oss om att våra planer är lämpliga för era samhällen har vi slagit oss ihop med invånarna i Agartha. Vi har en moralisk förpliktelse att lämna vårt bidrag till våra Jordallierades ärende, därför det står överst på listan att få den mörka kabalen att lägga över maktens tyglar i våra Jordallierades händer. I samma anda har vi även för avsikt att se till att våra Jordallierade genomför de riktlinjer som vi gemensamt är överens om. För att uppnå detta har vi hjälpt till att skaffa fram de dyrbara metaller som behövs för att tillåta ett återvändande till ett globalt hårdvaluta-system. Vi har också använt vår teknologi för att ge våra Jordallierade den information de behöver för att överlista de mörkas förhandlare. Vi håller med transport och säkerhet för att snabbt förflytta våra Jordallierade från ett viktigt möte till ett annat och är även engagerade i den mörka kabalen för att försäkra oss om att de agerar i överensstämmelse med våra jordallierades krav. Detta är bara en liten del av det vi gör.

Nyckeln till detta är vår försvarsteknologi, som är långt överlägsen den era hemliga regeringar har. Att använda denna överlägsenhet över ett vitt område av försvarsuppdrag har tydligt demonstrerat för kabalerna omfattningen av våra förmågor. Vi har neutraliserat kärnvapen och stängt ner uppskjutningsramper för missiler och flyg- och rymdskeppsbaser. Detta nödvändiggjorde att vi faktiskt eliminerade de tillfälliga rymdskeppsbaserna och baser för andra ”exotiska” teknologier. Vi har även förhindrat utnyttjandet av vissa hemliga vapenmoduler mot våra Jordallierade, vilket vi tvingats göra vid upprepade tillfällen under de sista sex månaderna. Vi har gång på gång gett ut klara varningar att några attacker mot förvaringsställen för dyrbara metaller eller mot säkra zoner för våra Jordallierade inte kan tillåtas. Dessa varningar håller nu på att sjunka in. Vår neutralisering av deras nätverk av satelliter var det sista halmstråt som övertygade dem om att en militär lösning inte var något alternativ.

Att skydda och stödja våra Jordallierade är en sak; det är något helt annat att attackera dessa skuggregeringar direkt. Att bara dyka upp mitt i deras dumheter är en taktik som har tagit skruv bland det mörkas toppstrateger. Vi känner till deras absurditeter och har låtit kabalens anhängare förstå, att det enda alternativet som är öppet för dem är villkorslös kapitulation. Vad beträffar de kommande rättegångarna, inser våra Jordallierade att dödsstraff liksom långvariga fängelsestraff inte är aktuella för den skyldige. Den tid som återstår på planetens yta efter att regeringsskiftet skett är inte mer än 16 månader. Rättegångarna handlar inte om att döma eller om vedergällning, utan om att ta upp allt i ljuset och förstå och sedan gå vidare. Fokus ligger på att handleda er alla tillbaka till fullt medvetande, och det här gamla spelet med skuld och straff har gott och väl passerat ”bäst-före-datum”! Er verklighet står inför en stor förändring till det bättre.

”Ett medvetandeskifte” är i stort sett ett uttryck som saknar faktisk mening för de flesta av er. Ändå är dess innebörd tydlig och vi har lovat att hedra detta ansvar. Ni är en befolkning med stor outnyttjad potential som ska höja er över de småaktigheter som det mörka representerar. Den allt djupare mardrömmen i dessa tider blir katalysen för ert uppvaknande, och så snart ni höjer er ur er nuvarande verklighets giftiga slöja, kommer ni att få förmågan att, så att säga, känna doften av det underbara medvetandet från Himlens ros. Denna vederkvickande upplevelse lyser upp själen och för med sig glädje till er Jag Är Närvaro. Det är detta som ligger precis framför er, och i ”ljuset” av detta skulle allt kvardröjande vid de sista 13 tusen årens otrevligheter faktiskt vara kontraproduktivt. Fokusera hellre på den underbara framtid som håller på att födas!

Ni kommer att belönas med stora ansvarstaganden och stora saker förväntas av er. Det är inte lätt att ta till sig en ny måttstock vad gäller vem man är, medan man håller på att plågas, begränsas och förlöjligas av sin nuvarande omgivning. Er uppgift är att resa er ovanför hånet och de övergrepp som ni fått utstå under denna livstid. Ni befinner er vid en brytpunkt och Himlen har gett er den gudomliga Nåden att ha framgång med era heliga uppgifter. Vi finns här för att förse er med hjälpmedlen när det är nödvändigt och för att säkra er framgång. Ni är förutbestämda att få förmågan att återuppbygga er själva till er tidigare glans! Vi har en stödjande roll, att bana väg och agera som era fysiska mentorer. Er förflyttning till den Inre Världen avslutar den resa som ni började för tusentals år sedan. Nu är tiden kommen för att jubla!

Idag talade vi om de stora förändringar som börjar i er verklighet. Stunden för att få slut på UFO-mörkläggningen är här. Låt detta bli det första steget i vår storslagna familjeåterförening. Vi känner Glädje! Vår ankomst är för att fullborda ert återvändande till fullt medvetande. Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge